Waarom is veiligheid zo belangrijk voor ondernemers en bedrijven in de bouwsector?


Voor ondernemers en bedrijven in de bouwsector is veiligheid een belangrijk onderdeel. Dat klinkt uiteraard logisch, maar misschien vraag je je af: waarom is dit nu precies zo? Waaruit blijkt dat veiligheid een prioriteit moet zijn bij de uitvoering van het werk? In dit artikel lees je er meer over.

Deskundigheid en betrouwbaarheid

Uiteraard wil je als ondernemer in de bouw deskundig en betrouwbaar overkomen, bijvoorbeeld bij potentiële werknemers en opdrachtgevers. Als je veiligheid als prioriteit stelt, lukt dit goed. Bouwbedrijven die bekend staan om hun toewijding aan veiligheid en gezondheid op de werkplek, genieten over het algemeen namelijk van een betere reputatie. Dit kan je zelfs een concurrentievoordeel opleveren. Je gaat voor een grotere klanttevredenheid en loyaliteit, evenals een verbeterd imago binnen de branche. Je kunt dit aantonen met verschillende certificaten. Denk aan een VCA certificaat om aan te tonen dat je veilig en gezond werken belangrijk vindt. De VCA (VGM Checklist Aannemers) is een bundeling van alle kennis en ervaring van de Nederlandse industrie op het gebied van veilig en gezond werken. De VCA is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Waar je aan kunt denken? Onder andere constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken en bij installaties. Bij verschillende opdrachtgevers is een VCA certificaat een vereiste om een offerte of gunning van een contract te verkrijgen. Dat telt dus zeker mee.

Wettelijke verplichtingen

Als ondernemer in de bouwsector heb je te maken met wettelijke verplichtingen en regels rondom veiligheid. Per bouwbedrijf zijn er weer specifieke verplichtingen die gelden, waar je onderzoek naar kunt doen of je over kunt laten adviseren. Het niet naleven van deze voorschriften kan leiden tot juridische sancties, boetes en zelfs gerechtelijke vervolging. Het doel van dergelijke verplichtingen is uiteraard het verbeteren van de veiligheid. Met verschillende inspecties en beoordelingsmethoden kun je de veiligheid in een bedrijf meten. Zo is de Veiligheidsladder, ofwel de Safety Culture Ladder, een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn van een bedrijf te meten. Dit criterium wordt als verplichting opgenomen in aanbestedingen en contracten in de bouw, zoals vastgelegd in de maatregel Veiligheid in Aanbestedingen (ViA). De maatregel maakt onderdeel uit van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) die ondertekend is door ProRail, Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat en grote bedrijven uit de bouw- en installatiesector.

Welzijn van werknemers

Uiteraard bescherm je de werknemers beter als je de veiligheid op het bouwterrein waarborgt. Bescherm werknemers op die manier zo goed mogelijk tegen letsel en ongevallen. De kans hierop wordt immers kleiner als de bedrijfsvoering veilig is. Het voorkomt ook gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan door blootstelling aan gevaarlijke stoffen, lawaai, trillingen en andere risicofactoren in de bouwomgeving. Werknemers kiezen graag betrouwbare bedrijven uit om voor te werken, waarbij veiligheid een belangrijke rol speelt. Hieraan voldoen maakt dus dat je makkelijker personeel kunt vinden – en dat je personeel tevreden is. Dat niet alleen, je bespaart ook kosten door te investeren in veiligheidsmaatregelen. Ongevallen en letsel op de bouwplaats kunnen immers leiden tot hoge kosten, waaronder medische kosten, compensatieclaims, vertragingen in het project en boetes van toezichthoudende instanties. Dat wil je uiteraard liever voorkomen.

Betere productiviteit

Veilig werken betekent doorgaans ook productiever werken. Een veilige werkomgeving bevordert een hogere productiviteit en efficiëntie, doordat werknemers zich veiliger en meer op hun gemak voelen tijdens het uitvoeren van hun taken. Dit kan de kwaliteit van het opgeleverde werk verbeteren, evenals een snelle afronding van projecten opleveren. Daar heeft iedereen die aan het project verbonden is weer profijt van.

Veiligheid is enorm belangrijk voor ondernemers en bedrijven in de bouwsector, zoals hierboven duidelijk wordt. Bescherm personeel, bouw een goede reputatie op, voldoe aan wetten en regels, bespaar kosten en verbeter de productiviteit: wat voor jou dan ook de belangrijkste reden mag zijn, zorg te allen tijde dat de veiligheid in orde is in je bedrijfsvoering.