Bedrijfsarts: welke taken heeft de bedrijfsarts?


Als je als medewerker langdurig ziek wordt, maak je een afspraak met een bedrijfsarts. Vaak werkt deze bedrijfarts voor de arbodienst. Het is de taak van de bedrijfsarts om een onafhankelijk visie uit te spreken over de medewerker. In deze blog vertellen we meer over welke taken de bedrijfsarts heeft.

We zeiden het net al eventjes, maar een bedrijfsarts is volledig onafhankelijk en is daardoor altijd onpartijdig. Er is dus geen sprake van een belangenverstrengeling richting de werkgever. Hierdoor kan een bedrijfsarts een goede beoordeling uitspreken over de betreffende situatie. En wordt er altijd vanuit de kracht van de werknemer gesproken.

Maar welke taken heeft de bedrijfsarts precies? We diepen ze hier even voor je uit.

1.    Preventieve rol van de bedrijfsarts

Allereerst heeft de bedrijfsarts een preventieve rol. Dit houdt in dat werknemers altijd contact mogen opnemen met de bedrijfsarts. Juist wanneer er nog niets aan de hand is met een werknemer, of als de werknemer het idee heeft dat het niet de goede kant op gaat. Zo kunnen ze samen voorkomen dat iemand zich uiteindelijk toch ziekmeldt.

2.    Adviserende rol van de bedrijfsarts

Alles rondom ziek zijn valt voor de bedrijfsarts onder ziekteverzuimbegeleiding. Uiteindelijk heeft de bedrijfsarts hier vaak een adviserende rol in. Maar ook de werknemer zelf is verantwoordelijk hierin. Hij of zij moet tenslotte het advies opvolgen. Evenals de werkgever natuurlijk. Met z’n drieën willen ze vaak kijken waar iemand toch kan werken of eventueel aangepast werk kan doen.

3.    Verzuimbeleid

We hadden het net al even over ziekteverzuimbegeleiding. Ook de bedrijfsarts heeft hierop invloed. Vaak overlegt een bedrijfsarts dan ook bijvoorbeeld met de ondernemingsraad of gaat in gesprek met personeelsvertegenwoordigers. Het doel is altijd om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden.

Onafhankelijk

Een bedrijfsarts is dus altijd een onafhankelijke partij. Ook is het goed om te vertellen dat een bedrijfsarts altijd geheimhoudingsplicht heeft. Net zoals een huisarts zal een bedrijfsarts nooit zomaar gegevens of gesprekken met bijvoorbeeld je werkgever delen. Een bedrijfsarts is een onpartijdige partij binnen de driehoek van medewerker, werkgever en de bedrijfsarts zelf. En dat is wel een prettig idee!