Welke kosten zijn er verbonden aan een patent?


Als je iets uitvindt wat innovatief is en naar jouw idee ook uniek, wil je er ook graag geld mee kunnen verdienen. Om als enige jouw uitvinding te mogen exploiteren, is het nodig om jouw intellectueel eigendom te beschermen. Hiervoor moet je octrooi aanvragen over je uitvinding, of ‘patent’, zoals veel mensen het beter kennen. Maar wat zijn eigenlijk de kosten van een patent aanvragen en om deze in stand te houden? Omdat je voor een goed onderbouwde octrooiaanvraag eigenlijk niet zonder professionele hulp van een octrooigemachtigde kunt, geven we een indicatie van de mogelijke kosten als je op deze manier een octrooiaanvraag doet voor je uitvinding.

Vooronderzoek

Je octrooiaanvraag begint met de keuze voor het wel of niet laten uitvoeren van een onderzoek naar of jouw uitvinding niet al binnen de bescherming van andermans octrooi valt of al op de markt is, waardoor het niet innovatief is. Dit onderzoek is niet verplicht, maar wel aan te raden als je wilt dat je niet onnodig kosten maakt voor een octrooiaanvraag die op niet gaat uitlopen omdat bij het nieuwheidsonderzoek later in de procedure blijkt dat de uitvinding niet nieuw is. Zo’n vooronderzoek kost ongeveer 1.500 euro.

Octrooiaanvraag Nederland

Vervolgens komt de octrooiaanvraag zelf aan de orde. Deze moet uitgewerkt worden op een manier die juridisch stand kan houden. Hiervoor is het zeer verstandig om gebruik te maken van de diensten van een octrooigemachtigde. Dat is niet goedkoop: 7.000 tot 9.000 euro. Het kan echter wel een wereld van verschil maken in hoe sterk je octrooiaanvraag en later je octrooi gaat zijn. De rechter kan namelijk je octrooi na verlening nog verwerpen als iemand beroep aantekent. De octrooigemachtigde loopt de procedures van de indiening met je door en adviseert waar nodig. Het indienen van je octrooiaanvraag kost uiteraard ook geld. Denk daarbij aan 680 euro als je enkel in Nederland een nieuwheidsonderzoek laat plaatsvinden en 1.375 euro als je een internationaal nieuwheidsonderzoek laat doen.

Octrooiaanvraag internationaal

In plaats van een octrooiaanvraag voor Nederland, kun je ook meteen een Europese octrooiaanvraag doen. De kosten van de octrooigemachtigde hiervoor zijn vergelijkbaar als bij een octrooiaanvraag voor Nederland. De indieningskosten inclusief nieuwheidsonderzoek en inhoudelijke toetsing bedragen 5.305 euro. Daarnaast betaal je per land kosten voor het verlenen van het patent. Deze kosten bedragen tussen de 1.000 en 2.000 euro per land. Vraag je vanuit een Nederlands octrooi een Europees octrooi aan, dan vervallen de kosten voor het nieuwheidsrapport. Een andere route om internationale bescherming voor je uitvinding te verwerven, is een PCT-aanvraag na een Nederlandse octrooiaanvraag. Hierbij zijn de indieningskosten 4.500 euro.

Instandhoudingstaksen

Voor het in stand houden van je patent nadat het verleend is, betaal je jaarlijks per land instandhoudingstaksen. In Nederland zijn de eerste drie jaar gratis;vanaf het vierde jaar ga je hiervoor betalen. In dat vierde jaar is dat nog slechts 40 euro. Tot en met het tiende jaar komt daar jaarlijks 60 euro bovenop. Van het tiende tot en met het twintigste jaar komt er per jaar 100 euro bovenop. In principe vervalt het octrooi na het twintigste jaar.

Met andere woorden, je kunt het zo duur maken als je wilt door al dan niet een octrooigemachtigde in te schakelen, een vooronderzoek te laten doen en bescherming in meer landen te werven. Dit zijn echter wel allemaal investeringen die zich kunnen uitbetalen in gedegen bescherming van jouw intellectueel eigendom, zodat je deze gedurende lange tijd alleen zelf kunt exploiteren.