Welke duurzame energievorm is het meest effectief?


In 2050 zou alle energie die we benutten duurzaam kunnen zijn. Dat is waarschijnlijk nog een beetje een ver-van-je-bed-show, maar misschien vind je het wel goed om erover na te denken. Duurzame energiebronnen raken niet op en hebben geen invloed op de CO-2-uitstoot en luchtvervuiling. Denk aan zon, wind en water. Welke duurzame energievorm is nu eigenlijk het meest effectief? Spijker je kennis bij en lees hieronder meer over duurzame energie.

Zonne-energie

De zon is een bron van schone energie. Zonne-energie raakt nooit op. Met zonnepanelen of een zonneboiler kun jij deze energiebron nuttig inzetten. Zowel in Nederland als in landen als Spanje, Duitsland en de Verenigde Staten zijn zelfs grote zonneparken. Zonne-energie is een effectieve energiebron, maar heeft ook nadelen. Zo is er een grote investering nodig voor een zonnepark, waardoor zoiets in de woestijn tot nu toe altijd is tegengehouden. Er zijn hoge leidingen nodig om de energie over te transporteren. Dit verstoort het landschap. Ook is er voor een zonnecentrale veel landoppervlak nodig.

Windenergie

Ook energie die geleverd wordt door de wind is schoon. De CO2-uitstoot is 50 keer lager dan van die van stroom uit gas, olie en kolen. Grote windmolens kunnen overlast geven voor omwonenden, maar er zijn manieren om dat tegen te gaan. Wel komt er wat CO2 vrij bij het bouwen, onderhouden en afbreken van de turbine, maar na 3 tot 6 maanden draaien heeft een turbine die uitstoot bespaard. Een windmolen gaat zo’n 20 jaar mee en in die tijd produceert hij tot 80 keer meer energie dan nodig is om gebouwd te worden.

Waterkracht

Nederland is een echt waterland. Toch wekken wij hier bijna geen energie op met behulp van het water. Het is een duurzame energievorm, maar vissoorten zijn niet zo blij met inspanningen die wij doen om energie uit water op te wekken. Zo kunnen stuwdammen ecosystemen aantasten, Er moeten inspanningen worden gedaan om te zorgen dat vissen niet sterven, omdat ze niet langs de centrales kunnen. Waterkracht is een duurzame energiebron, omdat er geen schadelijke stoffen ontstaan bij het opwekken ervan en de bron onuitputtelijk is.

Groene stroom

Zijn dit allemaal geen energiebronnen zelf iets mee kunt? Vergelijk energie om erachter te komen of je kunt overstappen naar een duurzamere energieleverancier. Die leveren stroom die door duurzame bronnen zijn opgewekt. Door te zoeken naar ‘overstappen energieleverancier’ in een online zoekmachine kun je ook heel wat wijzer worden over de duurzaamheid van jouw leverancier.