Wat valt er onder een WA Verzekering?


Om deze vraag te beantwoorden, moet eerst duidelijk worden wat een WA verzekering precies is. Iedereen die over een auto of een ander motorvoertuig beschikt, dient een WA verzekering af te sluiten. ‘WA’ betekent namelijk de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering.

Welke schade wordt gedekt door een WA verzekering?

De WA verzekering dekt alle schade die je aan iemand anders hebt aangericht, of de schade aan bezittingen van iemand anders. Let er wel op dat schade aan het eigen voertuig niet wordt gedekt door een WA verzekering. Om dus ook verzekerd te zijn voor schade aan het eigen motorvoertuig, is de WA verzekering niet voldoende.

De meeste verzekeraars bevelen een WA verzekering aan wanneer een voertuig van 10 jaar of ouder is. Moet er een motorvoertuig verzekerd worden dat jonger is dan tien jaar? Dan is het verstandig om een verzekering af te sluiten, wat verschillende soorten schade dekt.

Aanvullende verzekeringen

Er kunnen naast de WA verzekering nog andere aanvullende verzekeringen worden afgesloten. In totaal zijn er drie verzekeringen, waarvan de WA verzekering voor iedereen met een motorvoertuig verplicht is. De andere twee verzekeringen zijn aanvullend, maar dekken meer schade:

 • Beperkt Casco verzekering
  • Aanvullende verzekering; bovenop de WA verzekering ook verzekerd voor brand en explosie, inbraak en diefstal, weersomstandigheden die schade opleveren zoals storm, hagel en overstroming, schade aangericht door dieren en ruitschade.
  • Door verzekeraars aanbevolen voor auto’s tussen de 6 en 10 jaar oud.
 • Allrisk verzekering
  • Aanvullende verzekering bovenop de WA verzekering én de Beperkt Casco verzekering. Alle eerder benoemde risico’s worden verzekerd, inclusief aanrijdingen en schade door vandalisme.
  • Door verzekeraars aanbevolen voor auto’s die jonger zijn dan zes jaar.
 • Overige verzekeringen
  • Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden extra verzekeringen aan. Een voorbeeld is de inzittendenverzekering, wat eventuele schade aan passagiers dekt.

Iemand anders achter het stuur

Wanneer iemand anders uw WA verzekerde auto bestuurt en toch schade rijdt, wordt er nog steeds aanspraak gemaakt op de WA verzekering. De verzekering maakt namelijk geen onderscheid tussen de bestuurder van de verzekerde auto, maar is enkel bedoeld om schade aan anderen te dekken.