Wat doet een BHV’er?


Als het goed is, heeft elk bedrijf één of meerdere BHV’ers oftewel bedrijfshulpverleners. Dat is geen baan, maar een taak die naast het gewone werk uitgevoerd wordt. Het gaat om gewone medewerkers die wanneer dat nodig is in hun rol van bedrijfshulpverlener kunnen schieten. Maar hoe werkt het eigenlijk precies met die bedrijfshulpverlening? Wat doet een BHV’er en wat zijn de verplichtingen?

BHV verplicht

Elk bedrijf dat medewerkers heeft, is sinds 1994 verplicht om op het gebied van bedrijfshulpverlening maatregelen te treffen. In de Arbowet staat namelijk dat er altijd bedrijfshulpverleners aanwezig moeten zijn op het bedrijf. In de praktijk betekent dat vaak dat er meerdere BHV’ers nodig zijn binnen één organisatie, hoewel daar geen getal aan gekoppeld is in de wet. Om BHV’er te worden, moet een medewerker een BHV cursus volgen en met succes afleggen. Deze BHV cursus moet jaarlijks herhaald worden én de BHV’er moet regelmatig oefening krijgen. Het bedrijf moet er tevens voor zorgen dat de BHV’ers beschikken over de juiste BHV en EHBO producten zoals brandblussers, EHBO koffers, BHV hesjes en portofoons.

Eerste hulp verlenen

Een van de belangrijkste taken van een BHV’er is natuurlijk het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. Dat kan om iets simpels gaan zoals het aanleggen van een verband. Maar het kan ook om levensreddende ingrepen zoals reanimatie gaan. Dat is een grote verantwoordelijkheid op een cruciaal moment en daarom is het ook zo belangrijk dat BHV’ers hun kennis regelmatig opfrissen. Gelukkig komt het immers niet vaak voor dat er iemand gereanimeerd moet worden.

Brand bestrijden

De BHV’er is natuurlijk geen brandweerman. Maar voordat de brandweer er is, is hij wel degene die verantwoordelijk is voor het onder controle houden van de situatie. De BHV’er moet de brand, indien beheersbaar, bestrijden en beperken. Dat is onderdeel van zijn taak om de gevolgen van ongevallen zo veel mogelijk te proberen te beperken. Dit komt dan ook aan bod in de cursus die je moet volgen om bedrijfshulpverlener te worden.

Alarmeren en evacueren

Als er zich een noodsituatie voordoet binnen het bedrijfspand, is het natuurlijk van belang dat mensen zo snel mogelijk in veiligheid gebracht worden. Het is de taak van de BHV’er om alarm te slaan en ervoor te zorgen dat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is, maar ook om ervoor te zorgen dat er op een ordelijke wijze geëvacueerd wordt. Dit is overigens één van de redenen waarom er bij meerdere gebouwen of vestigingen op iedere locatie een BHV’er aanwezig moet zijn.

Toeslag

De taak van bedrijfshulpverlener is een taak met aanzienlijke verantwoordelijkheden. In principe kan een werkgever een werknemer niet verplichten om bedrijfshulpverlener te worden. Om er toch voor te zorgen dat mensen zich aanmelden om BHV’er te worden, geven bedrijven en organisaties vaak een toeslag op het salaris voor BHV’ers. Uiteraard betaalt het bedrijf ook de kosten voor het volgen en herhalen van de BHV cursus en maakt het bedrijf ruimte in het werkschema van de medewerkers in kwestie om de cursus te kunnen volgen én regelmatige oefening te krijgen.

Weet jij wie de BHV’ers zijn bij jouw bedrijf? Het is nuttig om daarvan op de hoogte te zijn, zodat je de juiste personen ook kunt benaderen wanneer hulp nodig. Zou je zelf wel BHV’er willen worden? Geef dit dan aan bij je werkgever, waarschijnlijk wordt dit met genoegen ontvangen.