Wanneer is een bestuur aansprakelijk? En wanneer ben je een bestuurder?


Als bestuurder van bijvoorbeeld een vereniging of stichting, ben je natuurlijk vooral bezig met de manier waarop je de functie wilt bekleden. Je houdt zich waarschijnlijk dan ook niet echt bezig met de vraag wanneer je persoonlijk aansprakelijk bent voor de eventuele schulden die worden gemaakt. Toch kan het zo maar gebeuren dat je als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld. Maar wanneer is dat nou het geval?

Wat doen bestuurders eigenlijk? 

De bestuurders van bijvoorbeeld een vereniging of stichting zijn de personen die rechtspersoon vertegenwoordigen. Hun takenpakket bestaat onder andere uit het beleid vaststellen en erop toezien dat dat beleid tijdens de dagelijkse gang van zaken ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Mocht het bestuur hun taken niet behoorlijk vervullen, kunnen ze persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Hierbij is het niet relevant of je voor de bestuursfunctie wordt betaald of niet. Daarbij is de aansprakelijkheid voor bestuurders van zowel profit als non-profit organisaties grotendeels gelijk.

Grijs gebied 

Het lastige aan de term ‘behoorlijk bestuur’, is dat er niet echt een sluitende definitie over te geven is. Ondanks dat gegeven zijn er natuurlijk genoeg dingen als voorbeeld te noemen die vaak worden gezien als een vorm van onbehoorlijk bestuur.

Denk hierbij aan het niet op tijd informeren van toezichthouders over ontwikkelingen die voor hen van belang zijn. Het niet kunnen voldoen aan de boekhoudplicht. Het niet voldoen aan in een subsidie gestelde eisen waardoor een ontvangen subsidie wordt teruggevorderd. En vormen van onvoldoende deskundigheid of besluiteloosheid, zoals het niet aanvragen van faillissement terwijl al lang duidelijk is of behoort te zijn dat de verplichtingen niet meer kunnen worden nagekomen

In de praktijk 

Uiteindelijk is de meest voorkomende vorm van onbehoorlijk bestuur het niet kunnen voldoen aan de boekhoudplicht. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de administratie door nalatigheid niet aan de eisen voldoet, dat het compleet wordt nagelaten om überhaupt een boekhouding bij te houden, of dat er een misleidende voorstelling wordt gegeven van hoe de rechtspersoon ervoor staat. Zeker bij een vereniging of stichting moet er namelijk te allen tijde inzicht kunnen worden gegeven in de financiële positie.

Bescherming 

Het is mogelijk om als bestuurder een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Hiermee wordt het privévermogen van bestuurders beschermd wanneer ze te maken krijgen met een eventuele schadeclaim. Bij een schadeclaim kunnen bestuurders namelijk persoonlijk aansprakelijk gehouden worden, zelfs wanneer de schade is veroorzaakt door een mede-bestuurslid.