Hoeveel mensen hebben een kantoorbaan in Nederland?


Vroeger was het zeer gebruikelijk om een kantoorbaan te hebben. Je vertrekt vroeg van huis, bent rond een uurtje of 9 op kantoor en blijft daar minimaal tot 5. Van flexwerken of zzp’ers was toen nog geen sprake. Of in ieder geval, niet in dezelfde mate als anno 2020. Het aantal kantoorbanen is namelijk een stuk meer afgenomen. En als mensen kantoorbanen hebben, dan werken ze steeds vaker parttime of wordt er gebruik gemaakt van flex-werkplekken.

Op basis van cijfers die het CBS in 2019 naar buiten bracht, kan een idee geschetst worden over de Nederlandse arbeidsmarkt.

Werkenden

Vlak voor de coronacrisis, in januari 2020, hadden we een recordaantal werkende mensen in Nederland. Dat is goed nieuws, want dat betekent ook minder werkloosheid. Helaas heeft de coronacrisis alles veranderd en is de verwachting dat er een ernstige werkloosheid zal volgen, groot. Dat komt omdat de maatregelen van het kabinet en de intelligente lockdown een extreem effect hebben op de grootste onderdelen van de economie, zoals horeca. De verwachting is dus, dat ondanks deze mooie cijfers aan het begin van 2020, dit weer zal teruglopen, het is helaas niet anders in een globale pandemie.

Slechte kwaliteit

Hoewel er dus aan het begin van het jaar heel veel mensen waren met een baan, was het grootste dele van deze banen van slechte kwaliteit, en ook dat is een slecht teken. Dat kan bijvoorbeeld liggen aan de kwaliteit van het kantoormeubilair, maar ook aan hoe je als werknemer op de werkvloer behandeld wordt.

Ongezond

Overigens, als je twintig jaar lang werkt bij een kantoor en dus altijd zittend werk doet, dan zal dat op lange termijn effect hebben op je gezondheid. En helaas is dat niet echt een fraai beeld. Emma, een wassen beeld wat gemaakt is ter bewustmaking van mensen die een kantoorbaan hebben, moet mensen laten nadenken over de omstandigheden waaronder zij werken. De kans is namelijk groot dat je er bijvoorbeeld een ontzettende gebogen rug en bochel van krijgt.

Cijfers kantoorbaan

Helaas zijn er geen precieze cijfers over hoeveel mensen in Nederland precies een kantoorbaan hebben. Dat komt omdat het lastig is een overzicht te maken van álle banen in Nederland, wanneer er zoveel verschillende sectoren zijn om rekening mee te houden. Wel kan er gekeken worden naar de verwachtingen van de invullingen van banen ná de coronacrisis. Die zijn namelijk best wel een beetje anders dan voor de crisis.

Thuiswerken nieuwe normaal

Sommige creatievelingen of zzp’ers zijn er al aan gewend dat ze thuis moeten werken, anderen werden hier pas tijdens de coronacrisis mee geconfronteerd. Het is niet altijd ideaal, maar praktisch is het wel. Daarnaast is er ook ontdekt dat het soms stukken efficiënter kan zijn om een meeting via ‘zoom’ of ‘teams’ te organiseren, dan met z’n allen face to face. Dat zal echter resulteren en een toenemende leegstand van kantoren.