Hoe goed zijn elektrische auto’s nu eigenlijk voor het milieu?


De voornaamste reden om te investeren in een elektrische auto, is natuurlijk de milieuvriendelijkheid. Maar de aanschafprijs is hoog, de afstand die je ermee kunt afleggen is beperkt en er zijn nog maar weinig oplaadpunten waar je de batterij van je auto snel weer kunt opladen. Is het met al die kanttekeningen nog wel interessant om elektrisch te gaan rijden? En hoe goed is zo’n auto nu eigenlijk écht voor het milieu?

Nederland is jaren geleden al het gevecht aan gegaan tegen de enorme CO2-emissie in het land. De grote veroorzakers daarvan zijn de brandstoffen die onder andere door auto’s worden uitgestoten. Benzine, LPG, GTL en Diesel zorgen door de uitstoot van koolstofdioxide voor enorm veel klimaatschade. En de schade die zij door de uitstoot van NOx en fijnstof kunnen toebrengen aan de gezondheidsschade is al helemaal enorm.

Groene opties

Zeker in vergelijking met groene opties, zoals rijden op bio-ethanol, waterstof, hybride of helemaal elektrische auto’s. Dat wordt ook duidelijk uit de brandstofranking die de Stichting Natuur & Milieu heeft gemaakt om mensen te stimuleren om bij de aankoop van een nieuwe auto voor een milieuvriendelijke, groene optie te gaan.

Niet volledig uitstootvrij

In principe produceert een volledig elektrische auto tijdens het rijden geen CO2. Maar het is niet zo dat deze optie helemaal klimaatneutraal is. Bij de productie van de auto en met name de batterij daarvan komt namelijk nog wel behoorlijk wat koolstofdioxide vrij. En er zit een behoorlijk verschil in of je voor het opladen groene of grijze stroom gebruikt. Natuurlijk is duurzaam opgewekte stroom – bijvoorbeeld door zonnepanelen of windmolens – beter voor het milieu dan wanneer het wordt opgewekt uit steenkool, aardgas en olie.

Verschil groen en grijs

Dat wordt ook onderschreven door cijfers van TNO (de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek). Die stellen na uitgebreid onderzoek dat er nu gemiddeld 447 gram CO2 vrijkomt per kWh aan stroom. Dat is relatief veel, omdat in ons land nog hoofdzakelijk stroom wordt geproduceerd uit een mix van aardgas en steenkool. Zou dat allemaal vervangen worden door groene energie, dan daalt de uitstoot van koolstofdioxide aanzienlijk tot slechts 36 gram per kWh.

Uitstoot flink omlaag

ANWB gaat er op basis van die cijfers vanuit dat de CO2-uitstoot van een elektrisch voertuig per gereden kilometer gemiddeld 35 tot 55 procent lager is dan die van een vergelijkbaar benzinevoertuig. Ten opzichte van hybride benzinevoertuigen – die deels op stroom rijden en deels op brandstof – en conventionele diesels, is het voordeel met 30 tot 50 procent iets kleiner. Maar nog steeds is er sprake van een groot verschil in de uitstoot.

Conclusie

Dus de conclusie is dat elektrische auto’s zonder meer kunnen bijdragen aan een schoner milieu. Met name wanneer er wordt opgeladen met groene stroom. Nog een voordeel aan een elektrische auto ten opzichte van auto’s die op brandstoffen als diesel, LPG en benzine rijden, is dat ze veel minder geluid maken. Dus ze dragen ook nog eens bij aan het terugdringen van geluidshinder.

Onderhoud

Wil jij je steentje bijdragen aan het klimaat door er in ieder geval voor te zorgen dat je auto zo lang mogelijk meegaat? Pas er dan goed op en schaf de juiste accessoires aan om je auto te reinigen en verzorgen. Je kunt voor heel goed spul bijvoorbeeld terecht bij de winkel Autodoc.nl.