Scrum? Betekenis en toepassingen


Wanneer je niet helemaal thuis bent in de wereld van marketing en/of nieuwe bedrijfstrends, kan je soms verbaasd zijn over hoeveel nieuwe trends of termen kunnen zijn waar jij nog nooit van hebt gehoord. Weet je bijvoorbeeld wat “scrum” precies betekent? Geen zog, in dit artikel leggen wij je uit wat scrum precies is en hoe het in het bedrijfsleven wordt toegepast.

Scrum

Wikipedia omschrijft scrum als volgt: “Scrum is een framework om op een flexibele manier (software)producten te maken. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints, met een vaste lengte van 1 tot 4 weken, werkende (software) producten opleveren.” Dit klinkt nog wat abstract.

Rugby

De term scrum komt voort uit de rugbysport. Door middel van het toepassen van scrum probeerden rugbyteams een wedstrijd te winnen, en zo samen een doel te bereiken. Bij scrum is het belangrijk dat er wordt gefocust op samenwerking en er altijd rekening wordt gehouden met omstandigheden die kunnen veranderen. Doordat een belangrijk aspect van scrum flexibiliteit is, kunnen er later in het ontwikkelingsproces van een product nog aanpassingen worden toegepast. Scrum valt onder de Agile-softwareontwikkeling.

Harvard

Scrum is ooit geïntroduceerd naar aanleiding van een onderzoek van twee wetenschappers aan de Harvard Business Review, in 1986. Zij toonden met hun onderzoek aan dat projecten die geleid werden door kleinere teams, met multidisciplinaire personen en hun specialisaties, het succesvolst bleken de zijn. Het is uiteindelijk uitgewerkt tot een softwareontwikkelingsmethode. De kernpunten van scrum zijn is dat er snel duidelijkheid is over het proces, er gefocust wordt op samenwerking, en dat alle teamleden een hoge betrokkenheid hebben. Bij voorkeur werken de ‘scrum-teams’ in één ruimte, zodat overleg makkelijk kan plaatsvinden.

De toepassingen

Nu we een beetje weten wat de achterliggende gedachte is achter scrum en waar het uit voortkomt, kunnen we kijken hoe het ook daadwerkelijk te implementeren is in een bedrijfscultuur. Bij een scrum-project zijn er een paar hoofdrollen te onderscheiden.

De eigenaar van het product

Dit is de opdrachtgever/klant.

Het ontwikkelteam

Het ontwikkelteam is dat multidisciplinaire team wat we eerder noemden. De grootte van de groep variëert tussen de 3 en 9 personen.

De scrummaster

De scrummaster zorgt ervoor dat alles binnen het project op een scrum-manier uitgevoerd wordt en alles goed blijft verlopen. Hij regelt praktische zaken zoals vergaderingen, maar ook werkplekken.