Daniel Cohn-Bendit: communist, pedofiel, federalist

Daniel Cohn-Bendit is een Frans-Duitse politicus die jarenlang co-fractievoorzitter was van De Groenen/Vrije Europese Alliantie in het Europees Parlement. Tegenwoordig staat hij aan het hoofd van de Spinelli Groep, die er op uit is heel Europa te federaliseren. Cohn-Bendit heeft een veelbewogen leven achter de rug. Zo was hij in zijn jeugd actief binnen communistische kringen en speelde tevens een belangrijke rol ten tijde van de zogenaamde Mei ’68-beweging. Daarnaast staat Cohn-Bendit bekend om zijn pedofiele sympathieën die hij niet onder stoelen of banken steekt. Ondanks zijn ronduit bedenkelijke achtergrond bekleedt hij telkens hoge posities binnen de Europese politiek. Hoe is dit toch mogelijk?

Communisme en de generatie ‘68
Cohn-Bendit was een van de oprichters van de communistische militante beweging genaamd Revolutionärer Kampf (RK), die actief was in Frankfurt. Het einddoel van deze organisatie was het ontketenen van een communistische revolutie in geheel West-Europa. RK was betrokken bij grootschalige gevechten met de politie. Via deze organisatie kwam Cohn-Bendit in contact met extreem linkse terroristen zoals Jozef Fischer, waar we later nog op terug zullen komen.

Vanaf 3 mei 1968 was Cohn-Bendit een leidend figuur gedurende de grootschalige linkse demonstraties tegen de regering van Charles de Gaulle. De demonstraties zouden uiteindelijk uitmonden in een nationale staking. Cohn-Bendit was zowel een Duits als Frans staatsburger, waar de Franse overheid gretig gebruik van maakte. Nog geen twee weken na het uitbreken van de demonstraties werd hij het land uitgezet. Hoewel de Mei ’68-beweging nieuwe verkiezingen wisten te ontketenen, werden deze alsnog gewonnen door zittend president De Gaulle.

Toch zou de Mei ’68-beweging grote maatschappelijke veranderingen teweeg brengen. De periode kan worden beschouwd als de nagel aan de doodskist van conservatieve waarden in Europa, zoals moralisme, patriottisme en religie. Na mei 1968 zouden progressieve waarden een steeds prominentere plaats innemen, denk hierbij aan individualisme, cultuurrelativisme en permissiviteit. Het is de belangrijkste aanleiding waarom conservatieve en neorealistische waarden vandaag de dag maar moeilijk voet aan de grond kunnen krijgen.

Pedofilie
Naast een extreemlinkse achtergrond houdt Cohn-Bendit er ook pedofiele sympathieën op na. In de jaren ’70 en ’80 publiceerde de politicus een aantal zeer omstreden werken waarin hij zijn visie omtrent pedofilie beschrijft. Een bekend voorbeeld van deze werken is het boek Le Grand Bazar, dat werd uitgegeven in 1975. In dit boek promoot hij pedofilie en vertelt hij over zijn seksuele ervaringen met vijfjarige kinderen in de tijd dat hij werkzaam was als leraar in een (in zijn ogen) ‘antiautoritaire’ kleuterschool. De onderstaande passage is afkomstig uit Le Grand Bazar:

“Weet u, de seksualiteit van een kind is iets fantastisch. Je moet eerlijk en oprecht zijn. Met hele jonge kinderen is het niet hetzelfde als met de vier- tot zesjarigen. Wanneer een klein vijfjarig meisje zich begint uit te kleden, is dat fantastisch, want het is een spel. Een ongelooflijk erotisch spel.”

Hoewel seksuele handelingen met kinderen strafbaar zijn is pedofiele propaganda dit blijkbaar niet. Het walgelijke boek van Cohn-Bendit is tot op de dag van vandaag te koop. Het meest opmerkelijke aspect is dat de man een gerespecteerd individu is binnen de Europese politiek. Er is wel enigszins media-aandacht geweest voor zijn dubieuze verleden, hoewel deze aandacht na verloop van tijd weer vervaagde.

De Spinelli Groep
De Spinelli Groep werd opgericht op 15 september 2010 door Cohn-Bendit en Guy Verhofstadt. De groep is feitelijk een samenwerking tussen De Groenen en de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE). Ondanks het feit dat de allianties ideologisch gezien ver van elkaar verwijderd zijn, bestaat er in ieder geval over een thema een duidelijke consensus: het opheffen van alle soevereine natiestaten van Europa en alle Europese staten federaliseren onder één EU-banier.

De Spinelli Groep is een sinister clubje dat een aantal zeer invloedrijke leden heeft:

– Daniel Cohn-Bendit: Voormalig communist, leidend figuur van de Mei ’68-beweging en oud-leider van De Groenen. Cohn-Bendit probeerde in de jaren ’70 en ’80 ‘vrije seks’ met kinderen te verwezenlijken.

– Guy Verhofstadt: Belgische politicus die niet zal rusten voordat alle soevereine natiestaten van Europa uitmaken van een federale unie. Verhofstadt wordt aangestuurd en gefinancierd door de Europese neoliberale elite en maffiabankiers uit Oost-Europa.

– Jozef ‘Joschka’ Fischer: Voormalig communistisch terrorist die betrokken was bij aanvallen op Duitse politieagenten. Fischer was bevriend met leden van de linkse terreurgroep Revolutionäre Zellen, die bomaanslagen, moorden en kapingen op haar naam heeft staan. Ook hij zou zijn carrière voortzetten als groene politicus na de val van het communisme in Europa.

– Kalypso Nicolaïdis: Frans-Griekse hoogleraar op het gebied van Internationale Betrekkingen. Nicolaïdis maakt zich sterk voor een Turks EU-lidmaatschap.

– Danuta Hübner: Voormalig lid van de communistische Poolse Verenigde Arbeiderspartij, die Polen met een ijzeren vuist regeerde tussen 1948 en 1989.

– Mario Monti: Voormalig hoofd van de Europese Centrale Bank (ECB). Monti werkte voorheen voor de controversiële zakenbank Goldman Sachs, die medeverantwoordelijk is voor de economische crisis waar Griekenland nu onder gebukt gaat.

Het wordt interessant om te zien hoe Cohn-Bendit’s Spinelli Groep de federalisering van Europa gaat beïnvloeden. Momenteel kan de groep op de steun rekenen van 108 Europarlementariërs, wat neerkomt op ongeveer 14% van het gehele Europese Parlement. Als politici zoals Cohn-Bendit en Verhofstadt de stuwende krachten zijn achter de federalisering van Europa, gaan we nog een donkere tijd tegemoet.

Reacties

Bart Bohemen

De heer Bohemen heeft een uitgebreide kennis op het gebied van sociale vraagstukken en verwerkt deze dan ook nauwkeurig in zijn publicaties. Zijn vakgebied omvat onder meer socio-economische en demografische ontwikkelingen in Europees verband.