De collectieve zelfmoord van Europa

Wat u niet mag weten over de migratiecrisis

Wat een mooi begin van 2016 had moeten worden, eindigde voor veel vrouwen in een levende nachtmerrie. In zowel Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Finland en Zweden maakten mannen met een islamitische of Afrikaanse achtergrond zich op industriële schaal schuldig aan seksueel misbruik van autochtone vrouwen. Duidelijker dan ooit tevoren prevaleren terroristische aanslagen; iedereen met een westerse achtergrond is nu een potentieel doelwit. Natuurlijk zijn het neveneffecten van de migratiecrisis. Nog altijd bewegen de migratiegolven van Bijbelse proporties zich ongehinderd voort richting Europa, waarvan het einde nog lang niet in zicht is.
(meer…)

Lees meer

Europa’s demografische nachtmerrie

Demografie is allesbepalend. Europa, waaronder Nederland, kampt al jarenlang met negatieve demografische cijfers. Dit is voornamelijk te wijten aan de vergrijzing evenals het lage geboortecijfer. Veel mensen zien een laag geboortecijfer als een positieve ontwikkeling; er wonen immers al teveel mensen in Nederland. Dit is een zeer naïeve gedachte en getuigt van weinig kennis over het onderwerp. Demografie is de doorslaggevende factor voor onze waarden, cultuur, economie en toekomst. Het is vooral die toekomst die er momenteel niet al te rooskleurig uit ziet.

(meer…)

Lees meer

Toegevoegde waarde van moderne waarden?

Regelmatig kom ik op station Amsterdam Lelylaan. Op de een of andere manier intrigeert dat station mij altijd. Het is een grauw bouwwerk in Nieuw-West, omringd door andere grauwe gebouwen. In de ochtend beweegt men zich altijd vrij snel voort van de tram naar het treinplatform. Iedereen probeert op tijd op werk of school te komen. In de avond is de sfeer meer ontspannen. Ik ben een van de weinige Nederlanders op het station. Tijdens het wachten op de trein ving ik onbewust een gesprek op van twee Antilliaanse meisjes die beiden een jaar of achttien waren.

(meer…)

Lees meer