Het maakt niet uit op wie je stemt

Het woord ideaal lijkt te komen uit lang vervlogen tijden. Dit is goed te zien in het Nederlandse politieke landschap, alsook binnen de Koninklijke Familie. De geijkte grens tussen de linker- en rechterkant van het politieke spectrum is sterk vervaagd. Steeds vaker vraagt men zich af of er nog wezenlijke verschillen bestaan tussen politieke partijen. Maakt hun stem eigenlijk nog uit? In de volksmond wordt dit verschijnsel de “PVVD66A” genoemd. Een stem op een partij uitbrengen maakt niet uit; uiteindelijk zal elke partij de (van tevoren) vastgestelde route bewandelen. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van weggegooide idealen en principes, ten behoeve van zelfverrijking, politieke correctheid en honger naar macht.

(meer…)

Lees meer