Assad is de beste optie

Enkele dagen geleden bezocht de Vlaams Belang-politicus Filip Dewinter de omstreden Syrische president Bashar Assad. Sinds de uitbraak van de Syrische burgeroorlog is er in feite geen persoonlijk contact meer geweest tussen Assad en westerse politici. Dewinter noemde Assad een “moedig en indrukwekkend man”. Bovendien zou hij een bondgenoot zijn in de strijd tegen het moslimextremisme. Dewinter is een visionair en doet wat veel westerse ‘leiders’ al veel eerder hadden moeten doen: steun uitspreken voor president Assad, die – ook namens ons – strijd voert met de radicale islam.
(meer…)

Lees meer

Nieuwe Koude Oorlog

In het vorige deel heeft u kunnen lezen hoe Amerika heeft bijgedragen aan de vergrootte invloedssfeer van de NAVO in de Baltische staten en Oost-Europa in het algemeen. In dit artikel wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen die recentelijk, en in brede zin sinds de eeuwwisseling, in gang zijn gezet door de Verenigde Staten (VS) en de NAVO ter inperking van Russische agressie. Dit jaar zijn er een aantal maatregelen ondernomen die tot doel hebben het isoleren van Rusland en zo de weg naar een nieuwe oorlog op wereldniveau vrij te maken.

(meer…)

Lees meer

Nobelprijs voor de vrede is een klucht

In oktober 2012 werd de Nobelprijs voor de Vrede toegekend aan de Europese Unie (EU). Het comité dat de prijs uitreikt, prees de EU voor haar rol in het transformeren van een oorlogsgebied naar een vredesgebied en haar bijdrage aan 60 jaar vrede, veiligheid en democratie. Maar is deze prijs wel terecht? Twee simpele argumenten tonen aan van niet. In tijden van crisis had de Unie veel meer van betekenis kunnen zijn voor haar lidstaten en diens burgers. En is er wel sprake van vrede en veiligheid sinds de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam?

(meer…)

Lees meer