Viktor Orbán: Een ijzersterke leider in een zwak Europa

De Hongaarse minister-president Viktor Orbán krijgt werkelijk van alle kanten forse kritiek te verduren. In eigen land wordt Orbán bekritiseerd door jaloerse oppositiepartijen die maar weinig kunnen doen om hem tegen te werken. Binnen de Europese Unie (EU) wordt hem verweten niet democratisch te zijn. Amerikaanse politici beschuldigen Orbán ervan nauwe banden te hebben met de Russische president Poetin. Gehaat worden deert Orbán niet en daar heeft de conservatief-nationalistische leider een goede reden voor: hij kan op overweldigende steun van de Hongaarse bevolking rekenen.
(meer…)

Lees meer

De Leeuw is ingedut

Het nationalisme heeft in Nederland nooit echt hoogtij gevierd. De nationale identiteit heeft altijd ter discussie gestaan, maar sprake van een eenheid binnen politieke sferen is er de laatste decennia nooit geweest. Een mogelijke verklaring hiervoor is wellicht het feit dat nationalisme vaak ten onrechte wordt geassocieerd met ideologieën als nationaalsocialisme en fascisme. Hoewel het in de dertiger en veertiger jaren van de vorige eeuw niet ongewoonlijk was om nationalistische elementen terug te vinden in fascistische regimes, moet men nationalisme niet verwarren of koppelen aan bijvoorbeeld fascisme. Mede dankzij bepaalde partijen, organisaties of bewegingen ligt nationalisme echter gevoelig en is het een haast onmogelijke taak om nationalisme te introduceren onder de bevolking.

(meer…)

Lees meer