Onze ‘bondgenoot’ Turkije

Het neerschieten van een Russisch gevechtsvliegtuig door de Turkse luchtmacht kan verregaande consequenties hebben voor de internationale stabiliteit. In wezen is het namelijk niets minder dan een glasharde oorlogsdaad. Wat echter nog meer zorgen baart is de reactie van westerse leiders evenals de NAVO, die onvoorwaardelijk achter Turkije beweren te staan. Het is al jaren lang duidelijk dat de Turkse belangen verre van overeenkomen met die van het Westen, maar desondanks wordt de samenwerking op zowel militair als EU-niveau doorgezet. Waarom heeft het almaar islamiserende Turkije recht op grenzeloze westerse steun?
(meer…)

Lees meer

Bezuinigingen defensie zijn funest

In een vorig artikel hebt u kunnen lezen hoe de krijgsmacht letterlijk en figuurlijk uitgekleed is van haar militaire status. In dit artikel wordt nader ingegaan op hoe het Defensiebudget de afgelopen tijd een historisch dieptepunt bereikte. Zelfs in de roerige jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw had Defensie meer te besteden dan vandaag de dag. De trend van inkorten op Defensie is begin jaren ‘90 op gang gezet in een groot deel van de Westerse wereld. In de nadagen van anno 2014 lijkt er echter een positief geluid te klinken vanuit politiek Den Haag als het gaat om een investering in Defensie. De trend lijkt te zijn gebroken al mogen we nog niet te vroeg juichen.

(meer…)

Lees meer