Transformeert de Europese Unie tot een politiestaat?

Door de recente aanslagen in Parijs zijn de ontwikkelingen rondom de Europese Unie (EU) enigszins op de achtergrond geraakt. Brussel, de stad waar het Europees Parlement gevestigd is, vertoont vergelijkingen met een oorlogsgebied. Soldaten en pantserwagens patrouilleren de verlaten straten. Toch heeft de EU niet stilgezeten. Integendeel: de tragedie in Parijs wordt in Brussel met beide handen aangegrepen om de zo gewenste machtscentralisatie te bevorderen.
(meer…)

Lees meer

Pseudo-multiculturalisme

Nederland heeft de afgelopen decennia een uiterst tolerant integratiebeleid gevoerd. De resultaten die daar uit voortgevloeid zijn kennen we allemaal. Allochtonen werden aangemoedigd zoveel mogelijk hun eigen cultuur te behouden. In bepaalde wijken zijn complete etnische enclaves ontstaan waar de autochtone Nederlander een zeldzaam aanzicht is geworden. Volgens voorstanders van het multiculturalisme is dit een verrijking. Onze diversiteit is ten slotte onze grootste kracht. Hoe staan zij hier echter zelf tegenover? Dragen zij eigenlijk wel bij aan het door henzelf gepropageerde multiculturalisme?
(meer…)

Lees meer