DISCLAIMER

De artikelen op Curiales worden met uiterste zorg, aandacht en bovenal kennis van zaken op bedachtzame wijze gepubliceerd. De opinie van de auteurs, geuit in de artikelen, is vormend voor de inhoud van een artikel maar slechts in aanvullende wijze op de algemene objectiviteit van artikelen. Publicaties worden geplaatst ten aanzien van hun geschiktheid voor een bepaald doel of visie, gebaseerd op de actualiteit en historische ontwikkelingen.

Curiales behoudt zich geen enkele aansprakelijkheid afkomstig van directe of indirecte schade, ongeacht diens aard, als gevolg van het gebruik van de website. Evenmin kan Curiales zich garant stellen voor schade, ongeacht de aard ervan, die voortvloeit uit het gebruik van informatie gepubliceerd op de website.

De website en diens redactie is in geen enkel opzicht verbonden aan een organisatie, instantie, politieke beweging en partij of instituut. De lezer verkrijgt de mogelijkheid om artikelen inhoudelijk te toetsen op de geleverde referenties. De website wordt met frequentie aangevuld met nieuwe publicaties. Eventuele wijzigingen in artikelen en onderdelen van de website kunnen te allen tijd en zonder enige berichtgeving vooraf worden toegepast.