Yevgeny Rodionov: een moderne martelaar

ceb5cf85ceb3ceb5cebdceb9cebfcf83-cf81cebfcebdcf84ceb9cebfcebdcf89cf86evgeny-rodionov

De jaren 90 waren roerige tijden voor de nog relatief jonge Russische Federatie. De val van de Sovjet-Unie betekende niet alleen een aanzienlijk verlies in grondgebied, maar eveneens economische malaise, demografisch verval en torenhoge criminaliteit. Alsof dergelijke tegenslag nog niet genoeg was, riepen islamitische fundamentalisten in de Kaukasus de onafhankelijkheid uit. Het was de taak van het Russische leger – dat hevig werd geteisterd door corruptie, incompetentie en alcoholisme – de opstand de kop in te drukken. De uitbraak van de Eerste Tsjetsjeense Oorlog (1994) was een feit.

In tegenstelling tot vele Europese landen geldt in Rusland nog steeds de dienstplicht. Ieder jaar worden er honderdduizenden jonge mannen opgeroepen voor conscriptie. Één van deze vele jonge mannen was de 19-jarige Yevgeny Rodionov. Hoewel hij uit een typisch atheïstisch Sovjetgezin kwam, liet zijn moeder hem toch dopen, in de hoop dat haar zoon een gevaarlijke kinderziekte zou overleven.

Rodionov ambieerde kok te worden. Door de conscriptie werden zijn toekomstplannen plotseling erg onzeker. Rodionov werd uitgezonden naar Tsjetsjenië om te dienen bij de grenstroepen. Gezien de extreem gewelddadige aard van deze oorlog mocht hij blij zijn als hij überhaupt ooit levend naar huis terug zou keren. Volgens zijn moeder wilde Rodionov aanvankelijk niet gaan, hoewel zijn plichtsgevoel en vaderlandsliefde hem uiteindelijk overtuigden.

Begin 1996 arriveerde Rodionov in Tsjetsjenië. De organisatie van het Russische leger was op zijn zachtst gezegd bedroevend te noemen. Er was een gebrek aan eerste levensbehoeften, communicatiemiddelen en ervaren officiers. Rodionov werd er met een groep soldaten op uit gestuurd een verlaten landweg te bewaken. Wat zij niet wisten was dat deze weg regelmatig door moslimterroristen werd gebruikt om wapens, munitie, gijzelaars en drugs te smokkelen.

Tijdens een patrouille hield Rodionov’s compagnie een ambulance aan voor een standaard controle, waarin zij een klein wapenarsenaal aantroffen. De ambulance bleek een val te zijn; niet veel later waren zij omsingeld door moslimterroristen en gedwongen zich over te geven. Vervolgens werden zij dieper in vijandelijk gebied gevangen gezet.

De Tsjetsjeense rebellen hielden Rodionov meer dan honderd dagen gevangen. De Tsjetsjenen droegen de jonge soldaat op het kruisje dat hij droeg af te doen, wat hij weigerde. Vervolgens werd Rodionov blootgesteld aan langdurige marteling, kwelling en uithongering. Op 23 mei 1996 – uitgerekend zijn verjaardag – deden de moslims hem een laatste aanbod. Als hij zijn kruisje af zou doen en zich zou bekeren tot de islam, zou hij worden vrijgelaten. Rodionov weigerde.

Yevgeny_Rodionov

De moslims leidden hem daarna naar buiten, waarna zij hem onthoofdden met een roestige zaag; een gruwelijk proces, wat meer dan een uur in beslag nam. Vervolgens werd zijn lichaam in een bomkrater gedumpt en begraven onder een berg puin.

Rodionov’s lot dreigde vergeten te raken, totdat jaren later een Russische tv-ploeg het dorp Satino-Russkoye bezocht waar het lichaam van de soldaat is begraven. Nadien werd het verhaal tevens opgepakt door de wereldpers. Langzaam maar zeker transformeerde het dorp in een bedevaartsoord voor orthodoxe christenen. Rondom zijn graf ligt het vol met bloemen, handgeschreven briefjes en zelfs medailles van veteranen. Vele Russen riepen de kerk op Rodionov heilig te verklaren, maar de toenmalige patriarch van de orthodoxe kerk – Alexy II – weigerde dit vanuit politiek correcte redenen; de heiligverklaring zou wel eens tot anti-islamitische sentimenten kunnen leiden.

Toch bleek Rodionov’s populariteit niet te stoppen. Hoewel de orthodoxe kerk zijn heiligverklaring niet erkent, wordt Rodionov door veel Russen beschouwd als een held en een nieuwe martelaar voor Christus. Vooral onder soldaten is hij populair, die dikwijls een gebed aan hem opdragen voordat zij worden uitgezonden. Rodionov’s kruisje is tegenwoordig een relikwie in de Sint Nicolaas kerk te Moskou. Dankzij talrijke donaties heeft de soldaat een volwaardige laatste rustplaats gekregen. Op zijn grafsteen kan men de volgende tekst lezen:

“Hier rust de Russische soldaat Yevgeny Rodionov. Hij verdedigde zijn vaderland en weigerde Christus te verloochenen. Hij werd op 23 mei 1996 nabij Bamut geëxecuteerd.”

Het verhaal van Yevgeny Rodionov getuigt van ongelooflijk veel dapperheid. Ondanks het feit dat hij de dood in de ogen keek, weigerde hij zich te bekeren. Rodionov verkoos een eervolle dood boven een vernedering. Moge zijn moed dienen als voorbeeld voor toekomstige generaties.

Reacties

Bart Bohemen

De heer Bohemen heeft een uitgebreide kennis op het gebied van sociale vraagstukken en verwerkt deze dan ook nauwkeurig in zijn publicaties. Zijn vakgebied omvat onder meer socio-economische en demografische ontwikkelingen in Europees verband.

Een gedachte over “Yevgeny Rodionov: een moderne martelaar

Geef een reactie