Waarom vrouwen de westerse beschaving vernietigen (en andere ongemakkelijke waarheden)

Black Pigeon Speaks is het pseudoniem van een relatief nieuw internetfenomeen die met regelmaat video’s op Youtube plaatst. De reden voor het succes van de anonieme artiest valt te wijten aan de wijze waarop hij hedendaagse vraagstukken aan de kaak stelt. Zo behandelen zijn video’s onderwerpen waarmee de westerse wereld momenteel mee wordt geconfronteerd, zoals de vluchtelingencrisis, het doorgeslagen feminisme en de bizarre ontwikkelingen rondom het zogenaamde transgenderisme. Black Pigeon’s meest populaire videoWaarom vrouwen naties vernietigen en andere oncomfortabele waarheden – is ondertussen ruim een half miljoen keer bekeken. Volgens Black Pigeon bestaat er een direct verband tussen vrouwenemancipatie en het verval van de westerse samenleving. Bovendien beïnvloedt dit eveneens thema’s zoals de vluchtelingenproblematiek. In hoeverre zijn dergelijk zware aantijgingen waar? In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen van Black Pigeon vertaald en behandeld.

Westerse vrouwen
Als vrouwen seksuele vrijheid vergaren en dit ongecontroleerd blijft, vernietigen zij beschavingen. Als het vrouwen wordt toegestaan partners te kiezen ontstaat er automatisch harem-vorming. Als vrouwen een stem krijgen inzake de veiligheid van een natie, dan zal de natie onvermijdelijk sterven. Zo simpel is het. Zodra u zich dit realiseert dan begrijpt u de basis van onze beschaving. In het geval dat u dit niet beseft, dan zal u het begrijpen nadat u dit artikel heeft gelezen.

Onbewust geven vrouwen niet veel om hun volk, natie of beschaving. Dit valt te verklaren vanuit de oerinstincten van de vrouw. Vrouwen zijn biologische wezens, net als alle andere wezens. Daarom zullen vrouwen er altijd alles aan doen hun kansen te vergroten om levensvatbaar nageslacht op de wereld te zetten. Het al ruim een eeuw durende experiment genaamd vrouwenemancipatie evenals het betrekken van vrouwen bij politiek is geëindigd in een drama. De schade die het westen hierdoor heeft opgelopen is wellicht onherstelbaar. De enige oplossing zou een terugkeer naar de patriarchale samenleving zijn, hoewel dit zeer onwaarschijnlijk is.

Ik wil dat u dit beeld vasthoudt, omdat de betekenis hiervan duidelijker wordt naarmate u meer gelezen heeft. Wanneer we spreken over westerse vrouwen, hebben we het over de vrouw als organisme of vrouwen in het algemeen. Natuurlijk verschillen alle vrouwen van elkaar, maar in dit artikel behandelen we universele vrouwelijke karakteristieken. We beseffen ons dat dit een gevoelig thema is. Zo verschillen vrouwen met kinderen en jonge vrouwen zonder kinderen bijvoorbeeld sterk van elkaar. Toch moeten we de gemakkelijk herkenbare vrouwelijke gedragspatronen bespreken om dit onderwerp beter te begrijpen.

Elke ingrijpende verandering die vrouwen in de westerse wereld hebben verwezenlijkt zijn verwezenlijkt omdat westerse mannen dit hebben toegestaan. Westerse vrouwen – maar ook niet-westerse vrouwen – proberen niet bewust de fundamenten van de westerse samenleving te ondermijnen. Vrouwen hebben simpelweg nooit aan de basis gestaan bij de ontwikkeling van welke beschaving dan ook. Ook hebben zij zich nooit ingezet om een beschaving te behouden. Het zelfde patroon is zichtbaar bij vrijwel iedere (historische) beschaving. Dit is echter geen beschuldiging. Dit is gewoonweg de manier waarop de wereld werkt.

Verraad
Vrouwen zijn nooit echt trouw geweest aan hun eigen volk. Ze zullen dit ook nooit zijn, omdat dit hun natuurlijke gedrag is. Vrouwen voelen zich aangetrokken tot mannen die zij als sterker en dominanter beschouwen. Het maakt niet uit of deze mannen behoren tot hun eigen volk of niet. Hier zijn tal van historische voorbeelden van. Denk hierbij aan de zogenaamde ‘moffenmeiden’ gedurende de Tweede Wereldoorlog. Ook de Japanse en Vietnamese vrouwen die aanpapten met de Amerikaanse vijand is een goed voorbeeld. Deze vrouwen voelden zich aangetrokken tot deze indringers, omdat zij die als dominanter en sterker beschouwden. Na de oorlog werden deze vrouwen het doelwit van haat en dikwijls publiekelijk gestraft en vernederd voor hun verraad.

Japan VS

Vandaag de dag worden vrouwen niet langer gestraft voor het uitnodigen van massa’s mannen in de vorm van vluchtelingen. Daarbij stemmen ze ook nog eens op partijen die pleiten voor herverdeling van de welvaart, wat natuurlijk ten goede zal komen aan deze groep. Machtige vrouwen – zoals de Duitse bondskanselier Angela Merkel – vieren zelfs openlijk de vernietiging van hun eigen natie. Daarnaast vallen zij ook nog eens de mensen aan die hun cultuur van de ondergang willen behoeden.

En terwijl onze samenlevingen steeds gevaarlijker worden door het beleid van vrouwen zoals Merkel – los van het feit dat vrouwen zelf veiligheidsmaatregelen kunnen treffen – blijft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid altijd in handen van mannen. Het is daarom belangrijk te beseffen dat de mate van vrouwelijke vrijheid altijd wordt bepaald door de mate waarin mannen deze vrijheid toestaan.

Drijfveren
De vraag die we onszelf dus moeten stellen is waarom vrouwen dit doen. Waarom verraden zoveel vrouwen hun eigen volk? En hoe verschilt de huidige situatie van de eerdergenoemde historische voorbeelden? Het antwoord is simpel: verlening van het kiesrecht. Vrouwen met democratisch stemrecht stemmen op basis van hun biologische gedrag. Wat houdt dit precies in?

Recent onderzoek toont aan dat voor de aanvang van het moderne tijdperk 80% van de vrouwen zich wist voort te plantten, terwijl slechts 40% van de mannen hierin slaagde. De conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat de dominantere mannen in staat waren meerdere vrouwen te bezwangeren, hoewel 60% van de mannen absoluut geen kans maakten op voortplanting. Daarom kunnen we vaststellen dat veel vrouwen geen moeite hadden een man te delen met andere vrouwen; het was klaarblijkelijk beter één dominante man te delen met meerdere vrouwen, dan zich te binden aan een zwakkere man.

Roy F. Baumeister, een prominente psycholoog die doceert aan de Florida State University, verklaarde het volgende: “Het zou vrijwel onmogelijk zijn dat de variërende kansen op voortplanting geen persoonlijkheidsverschillen in de hand zou werken. Het beste dat een vrouw toentertijd kon doen was meegaan met de massa, aardig zijn en niet al te veel risico’s nemen. De kansen zijn groot dat mannen zich zullen aandienen die seks aanbieden, waarna het mogelijk is kinderen te krijgen. Het enige wat van belang is, is ingaan op het beste aanbod. Wij stammen dus af van vrouwen die de beste keuze maakten met betrekking tot deze risicoanalyse.”

Volgens Baumeister geldt voor mannen precies het tegenovergestelde: “Als een man meegaat met de massa en weinig tot geen risico’s neemt, is de kans groot dat deze man zich niet zal voortplanten. Van alle mannen die ooit geleefd hebben, hebben de meeste zich dus nooit voortgeplant. Hun tak van de familiestamboom kwam dus ten einde. Het was dus noodzakelijk risico’s te nemen, nieuwe strategieën uit te proberen en creatief te zijn.

Veel beschavingen – waaronder de westerse – besloten op een bepaald moment de interne strijd te staken, die veroorzaakt werd doordat veel mannen geen kans hadden op seks en voortplanting. De basis van de westerse beschaving bestaat dus uit het volgende: mannen mogen publiekelijk maar één vrouw hebben. Op deze manier hadden alle mannen ongeveer gelijke kansen inzake voortplanting. Hoog ontwikkelde beschavingen worden altijd gekenmerkt door een consensus omtrent de gelijke verdeling van vrouwen.

Toch zijn deze oude waarden in verval. Overal in de westerse wereld zijn de geboortecijfers aanzienlijk afgenomen. Vrijwel iedere westerse natie kampt met een vruchtbaarheidscijfer lager dan 2.1, wat bevolkingskrimp en vergrijzing inhoudt. Dit fenomeen kan gekoppeld worden aan moderne seksuele moraliteit.

De vrouwelijke psyche heeft altijd al in het teken gestaan van aanpassingsvermogen. In de oudheid onderwierpen vrouwen van verslagen stammen zich niet aan hun nieuwe meesters. Zij werden gedood, samen met hun mannen, zoons, vaders en broers. Anno 2016 voelen vrouwen zich (onbewust) nog steeds aangetrokken tot agressievere mannen, omdat dit ooit hun overlevingskansen vergrootte. Dit is het gevolg van duizenden jaren aan evolutie. Dit betekent dat vechtersbazen, criminelen en massamoordenaars altijd meer aantrekkingskracht zullen uitoefenen op vrouwen dan eerlijke, hardwerkende mannen. Vrouwen voelen zich bijvoorbeeld sneller aangetrokken tot een drugsdealer, in tegenstelling tot een wiskundeleraar, ongeacht het feit dat zij dit toegeven of ontkennen.

Het doorgeslagen feminiseringsproces in het westen heeft geen goede uitwerking gehad op de moderne westerse man. Denk hierbij aan metroseksuele mannen of hipstermannen; niet bepaald toonbeelden van masculiniteit. Ook vrouwen voelen zich minder aangetrokken tot dit soort mannen, wat hoofdzakelijk geldt voor vrouwen in hun vruchtbare jaren. De hedendaagse cultuur rondom de ‘emotionele man’, ‘de gevoelige man’, of de ‘meedogende man’, staat haaks op waar vrouwen biologisch naar verlangen. Eerlijke vrouwen zullen toegeven dat ze worden aangetrokken tot de bad guy, niet de man met de perfect geveilde nagels.

Het verlangen naar een bad guy zit zo diep geworteld in vrouwen, dat dit zelfs af te lezen valt uit hun DNA. Sommige experts durven te beweren dat ruim 87% van de vrouwen die worden verkracht een orgasme bereiken. Verder staat gedwongen seks bij veel vrouwen hoog op het lijstje inzake seksuele fantasieën. Hoewel dit waarschijnlijk sterk overdreven is, toont dit wel aan dat er sprake is van een onbewuste aantrekkingskracht.

Catastrofe
Het al bijna vijftig jaar durende menselijke experiment genaamd feminisme heeft een vernietigende invloed gehad op het westen. Vanaf het moment dat vrouwen werden betrokken bij politiek, zijn politieke en maatschappelijke waarden almaar progressiever geworden. Volgens feministen zijn vrouwen ten opzichte van vijftig jaar geleden vanuit sociaal, financieel, religieus, familiaal en seksueel opzicht ‘bevrijd.’ Dit heeft de ondergang van de westerse beschaving in gang gezet.

Hoe meer vrouwen geëmancipeerd raken, des te sneller raakt de traditionele familie in verval. Omdat de politieke en maatschappelijke waarden ook steeds progressiever worden, beginnen veel vrouwen de staat als vervangende ‘echtgenoot’ te zien. Hierdoor raken vrouwen nog sneller vervreemd van hun traditionele rollen in de familie en de maatschappij. De Britse etnoloog en antropoloog J.D. Unwin verkaart in zijn boek Sex and Culture dat de belangrijkste factor voor een succesvolle beschaving vrouwelijke kuisheid is. De motivatie voor zijn onderzoek was de conclusie van Sigmund Freud, die beweerde dat succesvolle beschavingen voortkomen uit onderdrukte seksualiteit.

Volgens Unwin is de structuur van iedere samenleving grotendeels gebaseerd op seksualiteit. Daarbij is heteroseksuele monogamie ideaal voor het plannen, stichten en beschermen van gezinnen. Als genoeg heteroseksuele koppels zich toewijden aan monogame relaties, ontwikkelt er zich een positieve energie die de fundamenten van iedere maatschappij ten goede komt. Als een maatschappij in toenemende mate (seksueel) liberaal wordt, dan verliest deze samenleving haar cohesie, drijfkracht en doel.

Als we de westerse wereld vergelijken met de islamitische wereld, zien we precies de resultaten die Unwin voorspelde. Doordat vrouwen vrije seks kunnen hebben is er in wezen een matriarchaat ontstaan, waardoor jonge mannen ontmoedigd raken. Islamitische samenlevingen daarentegen staan vrouwen geen seksuele vrijheid toe. Dit is exact de reden waardoor de islamitische cultuur zijn invloedssfeer uitbreid in het westen. Het is een schril contrast met slechts enkele decennia geleden, toen westerse naties de machtigste ter wereld waren.

Na verloop van tijd worden alle beschavingen gekenmerkt door afnemende cohesie, agressiviteit en vastberadenheid. Deze beschavingen storten vervolgens in door een interne revolutie, of verovering door een externe agressievere beschaving. Volgens Unwin is het tevens niet mogelijk het tij te keren, zodra vrouwen seksuele vrijheid hebben verkregen. Matriarchale samenlevingen hebben op de lange termijn geen toekomst. Dit is dus de reden waarom er nog nooit invloedrijke vrouwelijke beschavingen zijn geweest, met uitzondering van de periode waarin beschavingen aan hun einde komen.

Ondergang
De tekenen van verval zijn overal in de westerse wereld goed zichtbaar. Het eindresultaat is een ‘humanitaire supermacht’ – zoals Zweden – dat feministisch beleid nastreeft. Zweden wordt gekenmerkt door een sterkte gelijkheid tussen man en vrouw. Tegelijkertijd worstelt het land met het hoogste aantal verkrachtingen in Europa. Ook verwerpt het de eigen cultuur en verwelkomt men massa’s immigranten uit derdewereldlanden. De totale feminisering van de Zweedse maatschappij – inclusief de mannen – heeft er voor gezorgd dat het land een naargeestige toekomst tegemoet gaat. Als westerse mannen niet gefeminiseerd waren geraakt, zou men de massa-immigratie van miljoenen mannen uit vreemde en agressieve culturen nooit toestaan.

Het meest verwerpelijke aspect van deze ontwikkelingen is dat veel westerlingen dit doemscenario vrijwillig verwezenlijken. We herinneren ons nog allemaal de beelden hoe passieve mannen en vrouwen de vluchtelingen verwelkomen met spandoeken en vlaggetjes.

Terugkijkend op Unwin’s bevindingen is het wellicht onmogelijk dit proces een halt toe te roepen. De ondergang van het westen lijkt gegarandeerd. De enige oplossing zou het afschaffen van seksuele vrijheid zijn, waarna er kan worden teruggekeerd naar een patriarchale samenleving. Als we de stand van zaken in de huidige westerse maatschappij in acht nemen, is dit hoogst onwaarschijnlijk.

Westerse vrouwen staan op het punt alles te verliezen. Wat gaan liberale feministen doen wanneer zij oog in oog komen te staan met groepen migranten die uit zijn op beroving en seks? Het antwoord is simpel: niets. Linkse utopische waarden stellen niets voor in de echte wereld. Dit werd wel duidelijk na het massale seksuele geweld tijdens nieuwjaarsnacht in Keulen en vele andere Europese steden. De miljoenen mannen uit de derde wereld die momenteel naar Europa trekken weten als geen ander dat het westen zwak is en rijp om geplunderd te worden.

Hoewel vrouwen een aanzienlijke rol spelen bij de ondergang van het westen, zijn veel mannen medeverantwoordelijk door vrouwen deze mogelijkheid te geven. Mannen staan het vrouwen toe onze waarden, prioriteiten en toekomst te bepalen.

Conclusie
Feministische samenlevingen willen een utopische wereld creëren, waarbij vrede, respect en gelijkheid centraal staan. In plaats daarvan is de weg vrij gemaakt voor de islamisering van het westen. Ironisch genoeg faciliteert ons feministische beleid de prevalentie van tribale waarden uit Afrika en het Midden-Oosten in onze eigen cultuur. Feminisme klinkt weliswaar leuk, maar het zal de islam niet overleven.

Op basis van de bovenstaande informatie kunnen we het volgende concluderen:

Westerse mannen hebben keuzevrijheid gegeven aan westerse vrouwen. En nu kiezen westerse vrouwen wie deze vrijheid weer van hen gaat afnemen.

Bronnen tekst
Bronnen foto’s: BBC, Logical Meme, RT, Okux

Reacties

Bart Bohemen

De heer Bohemen heeft een uitgebreide kennis op het gebied van sociale vraagstukken en verwerkt deze dan ook nauwkeurig in zijn publicaties. Zijn vakgebied omvat onder meer socio-economische en demografische ontwikkelingen in Europees verband.

Een gedachte over “Waarom vrouwen de westerse beschaving vernietigen (en andere ongemakkelijke waarheden)

  1. Heb zelf een bloedhekel aan feministes en onderken zondermeer de ontwrichtende, fataal verzwakkende gevolgen van o.a. seksuele revolutie en de genderideologie voor de maatschappij. De schuld van- en het aandeel in deze ontwikkelingen voor wat betreft de man ligt alleen wel even wat anders. Als vrouwen voor hun eigen rol het respect hadden gekregen waar zij recht op hadden, voor de taken van wezenlijk maatschappelijk belang die zij vervulden, het grootbrengen van het nageslacht en het bijeenhouden van gezins-, familie- en maatschappelijke verbanden, als ze in die rol als gelijkwaardig waren gezien en behandeld, dan was er helemaal niks aan de hand geweest. Het zijn juist randdebielen als de schrijver van dit stuk, die het vrouwelijke als minderwaardig zien en menen dat de man een vrouw gedwongen op haar plaats kan houden, die verantwoordelijk zijn voor de opkomst van het feminisme. Godallemachtig, wat een sukkel.

Geef een reactie