Geloof de linkse mediahetze niet: Donald Trump is een verademing

Donald Trump Make America Great

Het recente succes van de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump komt voor velen als een verrassing. Succes is daarbij nog zacht uitgedrukt. De vastgoedmagnaat walst over zijn medekandidaten heen, tot grote ergernis van de gevestigde orde. Na het winnen van de voorverkiezingen in New Hampshire, Vermont en Massachusetts kan Trump eveneens een hele serie aan zuidelijke staten op zijn conto schrijven. Toen de miljardair afgelopen juni zijn deelname aan de verkiezingen bekend maakte, werd hij bij voorbaat als kansloos aangemerkt door de media. De Amerikaanse kiezer zou zich niet laten misleiden door Trumps ‘populistische’, ‘gevaarlijke’ en ‘racistische’ praatjes. Niets bleek echter minder waar. In Nederland snappen we maar niks van Trumps populariteit en wordt hij beschouwd als een gevaarlijke gek. De meeste mensen hebben echter nooit de tijd genomen om zijn beleidsplannen daadwerkelijk te lezen, waardoor hun beschuldigingen puur op sentiment zijn gebaseerd. Het is daarom de hoogste tijd voor een objectieve analyse van de veelbesproken presidentskandidaat. Hieronder treft u een overzicht van Trumps visie en beleidsplannen die de basis vormen voor zijn succes.

Economie
Hoewel de Amerikaanse economie enigszins is opgekrabbeld sinds de uitbraak van de kredietcrisis in 2008, lijkt de economische groei momenteel te stagneren. Trumps politieke programma richt zich inzake economie vooral op China, waarbij de betrekkingen worden gekenmerkt door een aanzienlijk tekort op de handelsbalans. In de afgelopen decennia hebben tienduizenden Amerikaanse fabrieken hun deuren gesloten en de productie verplaatst naar China, met het verlies van tientallen miljoenen banen als gevolg. Volgens Trump valt dit te wijten aan de dramatische handelsverdragen die zijn afgesloten door voorgaande administraties. Zo zou de Amerikaanse markt volledig toegankelijk zijn voor China, terwijl China zelf protectionistische maatregelen in stand houdt. Trump pleit voor ‘eerlijke handel’ in de vorm van volledige toegang tot de Chinese markt, of voor de invoering van protectionistische maatregelen door de Amerikanen zelf. Op deze manier ontstaan er gelijke concurrentievoorwaarden, waardoor de offshoring van Amerikaanse bedrijven wordt ontmoedigd. Dit leidt op de lange termijn tot meer banen evenals economische groei. Wellicht is dit ook de juiste manier om de almaar krimpende middenklasse te redden.

Offshoring

Immigratie
Hoe men het ook wendt of keert, illegale immigratie is een gigantisch probleem in de Verenigde Staten (VS). Niemand weet precies hoeveel illegale migranten zich in het land bevinden, maar de schattingen lopen uiteen van 11 tot 20 miljoen mensen. Ook trekken er ieder jaar 700.000 nieuwe illegalen de VS binnen. De kosten voor dit probleem zijn daarom ook fors en bedragen jaarlijks tientallen miljarden dollars. Illegale migranten beschikken over weinig tot geen vermogen, waardoor de onderwijssector en de gezondheidszorg aanzienlijk onder druk komen te staan. Ook zijn illegalen oververtegenwoordigd in de misdaadstatistieken, waaronder zware vergrijpen zoals verkrachting en moord. Mexicaanse drugskartels maken misbruik van de migratiecrisis en gebruiken de illegalen als drugskoeriers. Ook binnen de grenzen van de VS groeit nu het bendeprobleem. Toch zijn het de Amerikaanse laagopgeleiden die de meeste last ondervinden van illegale migratie. Allereerst is het tewerkstellen van illegalen tegen de Amerikaanse wet, maar hier wordt niet kordaat tegen opgetreden. Hierdoor ontstaat er een vorm van oneerlijke concurrentie. Legale arbeiders kunnen niet opboksen tegen de extreem lage lonen waar tegen illegalen bereid zijn te werken en raken werkloos. Het zijn vooral arme blanken en zwarten die hier aan ten prooi vallen.

kosten illegale immigratie

Trumps oplossingen voor illegale migratie zijn simpel maar effectief. Het gros van de illegalen betreedt het land via de zuidgrens met Mexico. Aldaar dient een muur gebouwd te worden. Daarnaast komt er extra geld vrij voor surveillance en deportatie. Mexico – een land dat al jaren misbruik maakt van de situatie door illegale migratie naar de VS te faciliteren – moet voor de kosten van de muur opdraaien. Een andere manier om de migrantenstroom in te dammen is door niet langer het Amerikaanse burgerschap te verstrekken aan baby’s van illegalen. Veel zwangere vrouwen reizen bewust naar de VS om daar te bevallen, in de hoop op een Amerikaans paspoort voor de baby en – uiteindelijk – henzelf. In de nasleep van de aanslag bij San Bernardino stelde Trump een tijdelijke stop op islamitische immigratie voor. Volgens een onderzoek van het Center for Security Policy vindt 25% van de moslims woonachtig in de VS geweld tegen Amerikanen gerechtvaardigd als onderdeel van de globale jihad. Tevens gaf 51% van de Amerikaanse moslims aan de keuze te willen hebben over de invoering van de sharia. Al met al betreffen deze percentages honderdduizenden moslims.

Buitenlands beleid
Trumps visie met betrekking tot buitenlands beleid kan revolutionair genoemd worden. De presidentskandidaat wil een strategie vormgeven waarbij bovenal de belangen van de VS behartigd worden. Toch kunnen zijn opvattingen als gematigd worden beschouwd en vele experts inzake politicologie en internationale betrekkingen hebben zijn plannen al tot ‘isolationisme’ gedoopt. De rol van de VS in de wereld zal hierbij terughoudend zijn. Ondanks zijn achtergrond als zakenman is het duidelijk dat Trump al langer heeft nagedacht over het Amerikaanse buitenlandse beleid. Als een van de weinige Republikeinen omschrijft hij de oorlog in Irak als een totaal fiasco. Het omverwerpen van Saddam Hoessein heeft geleid tot een machtsvacuüm waar de Islamitische Staat (IS) gretig gebruik van heeft gemaakt. Ook haalt hij hard uit naar de voormalige president George W. Bush, die ‘gelogen’ heeft over vermeende Irakese massavernietigingswapens.

Volgens Trump kan IS zware schade worden toegebracht door het innemen van diens olievelden, aangezien de terreurgroep zijn activiteiten hier voor een groot deel mee financiert. Ook heeft hij zich al eerder uitgesproken tegen het bewapenen van de zogenaamde ‘gematigde rebellen’. Verder wil Trump de Russen en de Syrische president Assad de ruimte geven om IS te bestrijden. De soepele houding ten opzichte van Rusland is opmerkelijk. Enkele maanden geleden omschreef hij president Poetin als ‘voortreffelijk’ en ‘getalenteerd’. Met Trump als president kunnen de betrekkingen tussen de VS en Rusland aanzienlijk verbeteren. Dit zou niet alleen goed zijn voor de VS en Rusland, maar ook voor de rest van de wereld. Wellicht komen er eindelijk oplossingen voor complexe vraagstukken zoals het bestrijden van IS en het conflict in Oost-Oekraïne.

Trump Poetin

Een man van het volk
Natuurlijk schieten Trumps plannen bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Allereerst jaagt hij de financieel-economische elite tegen zich in het harnas door zich uit te spreken tegen offshoring. Multinationale corporaties hebben immers veel baat bij het verplaatsten van de productie, omdat hier kosten mee worden bespaard. Vanwege zijn kritische houding inzake illegale migratie wordt Trump veelal als ‘racist’ bestempeld. Dit is echter totaal onterecht. Illegale migratie is een enorme lasten- en kostenpost waar slechts een select groepje bedrijfseigenaren van profiteert. Daarnaast neemt  Trump – in tegenstelling tot vrijwel alle andere presidentskandidaten – afstand van het neoconservatieve wereldbeeld. Het is deze verderfelijke ideologie die de VS al decennia lang in zijn greep houdt en het verdwijnen daarvan zou een verademing zijn. Terwijl de Amerikaanse elite zich openlijk tegen Trump keert, wint hij het vertrouwen van het volk. De gemiddelde Amerikaan ondervindt namelijk geen voordelen van offshoring, illegale immigratie en neoconservatieve oorlogen. Door zijn ‘Amerika eerst’-instelling – waarbij de gewone man en niet de elite centraal staat – weet Trump Republikeinen, Democraten en onafhankelijke stemmers naar zich toe te trekken. Tevens scharen steeds meer zwarten en zelfs latino’s zich aan zijn zijde. Een interessante ontwikkeling, omdat de progressieve media Trumps plannen als ‘racisme’ hebben afgedaan.

Donald Trump heeft zich ontpopt als een man het van het volk en deze strategie werpt zijn vruchten af. De kans dat hij de Republikeinse nominatie wint is groot, of hij in staat zal zijn Hillary Clinton te verslaan blijft vooralsnog speculatie.

Bronnen afbeeldingen: CNN

Reacties

Bart Bohemen

De heer Bohemen heeft een uitgebreide kennis op het gebied van sociale vraagstukken en verwerkt deze dan ook nauwkeurig in zijn publicaties. Zijn vakgebied omvat onder meer socio-economische en demografische ontwikkelingen in Europees verband.

Een gedachte over “Geloof de linkse mediahetze niet: Donald Trump is een verademing

  1. “Daarnaast neemt Trump ( . . .) afstand van het neoconservatieve wereldbeeld. Het is deze verderfelijke ideologie die de VS al decennia lang in zijn greep houdt en het verdwijnen daarvan zou een verademing zijn. Terwijl de Amerikaanse elite zich openlijk tegen Trump keert, wint hij het vertrouwen van het volk. De gemiddelde Amerikaan ondervindt namelijk geen voordelen van ( . . .) neoconservatieve oorlogen.”

    Ik heb een leestip voor Bart Bohemen, namelijk een boek van een van de grondleggers van het Amerikaanse neoconservatisme:

    Norman Podhoretz, “World War IV: the long Struggle against Islamofascism”.

    Ik zelf heb alleen de proloog en de epiloog (2006) plus het post-script bij een nieuwe druk in 2008 gelezen.
    Als Amerika in de greep komt van de “Amerika-firsters”, dus van isolationisten, dan ziet het er voor de wereld en speciaal voor Europa , nóg donkerder uit dan sowieso al.

Geef een reactie