Transformeert de Europese Unie tot een politiestaat?

Door de recente aanslagen in Parijs zijn de ontwikkelingen rondom de Europese Unie (EU) enigszins op de achtergrond geraakt. Brussel, de stad waar het Europees Parlement gevestigd is, vertoont vergelijkingen met een oorlogsgebied. Soldaten en pantserwagens patrouilleren de verlaten straten. Toch heeft de EU niet stilgezeten. Integendeel: de tragedie in Parijs wordt in Brussel met beide handen aangegrepen om de zo gewenste machtscentralisatie te bevorderen.

De reactie vanuit de EU in de nasleep van de terreurdaad kwam niet als verassing; vrijwel onmiddellijk klonk de roep om meer Europese integratie. Het is een reactie waar men de afgelopen jaren aan gewend is geraakt. De oplossing voor de financiële crisis is meer Europa. De oplossing voor de vluchtelingencrisis is meer Europa. De oplossing voor terrorisme is meer Europa. Dat de EU een uiterst controversiële rol heeft gespeeld aangaande alle drie de crises wordt voor het gemak buiten beschouwing gelaten.

Een van de eerste maatregelen die aangekondigd werd was het aan banden leggen van cryptovaluta. Volgens de EU geven virtuele valuta zoals bitcoin terroristen te veel (online) anonimiteit met betrekking tot financiering en aankopen. Het is nog maar de vraag of een dergelijke ingreep ook daadwerkelijk effectief zal zijn. Zo probeert men de conventionele financiering van de Islamitische Staat (IS) al geruime tijd te bestrijden, zonder al te veel resultaat.

Wie verder kijkt dan zijn neus lang is ziet dat er sprake is van een dubbele agenda. Cryptovaluta zoals bitcoin zijn het internationale bankensysteem al jaren lang een doorn in het oog. Dit valt te wijten aan het feit dat de virtuele valuta niet gecontroleerd kan worden door centrale banken. Door cryptovaluta valselijk in verband te brengen met terrorisme probeert men het alternatieve betaalmiddel teniet te doen. Dat terwijl recent onderzoek aantoont dat de connectie tussen de valuta en terrorisme achterhaald is.

De vluchtelingencrisis en het verhoogde terrorismedreigingsniveau hebben de vraag naar vuurwapens en andere zelfverdedigingsartikelen gigantisch doen toenemen. Desalniettemin wil de EU het verkrijgen van legale vuurwapens bemoeilijken. Volgens de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker kunnen wapens op deze manier uit de handen van terroristen blijven.

Hiermee wordt geïmpliceerd dat terroristen legaal vuurwapens kopen om deze vervolgens in te zetten bij aanslagen. Een bizarre theorie. Terroristen geven de voorkeur aan volautomatische wapens zoals de AK-47. Volautomatische wapens zijn in vrijwel ieder Europees land niet legaal verkrijgbaar voor burgers. Terroristen verkrijgen hun wapens via de illegale wapenhandel; een zwarte markt waar ironisch genoeg België – en dan met name EU-hoofdstad Brussel – een prominente rol in speelt. Doordat de EU zich specifiek richt op de verkrijgbaarheid van legale wapens wordt het werkelijke doel van dit beleidsvoorstel duidelijk: de ontwapening van burgers.

Verder is ook de strijd om de publieke opinie omtrent Syrië wederom losgebarsten. Het idee om een No Fly Zone in te voeren staat plotseling weer in de schijnwerpers. Dit plan heeft echter niet zo zeer te maken met het bestrijden van IS, maar met het ten val brengen van het Assad-regime. Republikeinen in de Verenigde Staten pleitten al voor de inzet van grondtroepen in Syrië. De Britse premier David Cameron ging nog verder. De aanslagen in Parijs legitimeren volgens hem een herziening van zijn plan – daterende uit 2013 – waarin luchtaanvallen op posities van de Syrische strijdkrachten worden omschreven.

Mochten zij hun zin krijgen, dan verwordt Syrië tot een nieuw Afghanistan of Irak. Het zal de zoveelste eindeloze oorlog zijn in het Midden-Oosten.

De aanslagen in Parijs worden op een schandalige manier misbruikt om een machtscentralisatie vanuit Brussel te orkestreren.  De EU gaat letterlijk over lijken. Terwijl Europa nog rouwt om de gevallen slachtoffers presenteert Brussel zichzelf als de oplossing. De aangekondigde maatregelen zijn echter niet gericht tegen de terroristen, maar tegen u.

Reacties

Bart Bohemen

De heer Bohemen heeft een uitgebreide kennis op het gebied van sociale vraagstukken en verwerkt deze dan ook nauwkeurig in zijn publicaties. Zijn vakgebied omvat onder meer socio-economische en demografische ontwikkelingen in Europees verband.

2 gedachten over “Transformeert de Europese Unie tot een politiestaat?

Geef een reactie