AZC Purmerend: het stadsbestuur verraadt de burgers

Op dinsdag 6 oktober vond er een inspraakavond plaats in Purmerend omtrent de komst van een asielzoekerscentrum (AZC) waar ruim 700 asielzoekers gevestigd zullen worden. Purmerend is een perfect voorbeeld van de almaar groeiende kloof tussen de politieke elite en burgers in Nederland. Ondanks de grote verontwaardiging en het verzet van de inwoners wil de gemeente het AZC simpelweg door de strot drukken.

Op 24 september werd een eerdere raadsvergadering over het zelfde thema “vanwege veiligheidsredenen” geannuleerd. Een uitzonderlijk grote groep inwoners besloot de vergadering bij te wonen, dat terwijl de opkomst bij andere raadsvergaderingen nooit bijzonder groot is. De komst van het AZC baart veel Purmerenders terecht zorgen.

Tijdens de eerdere raadsvergadering was burgemeester Don Bijl veruit de minst populaire figuur van de avond. De Purmerenders verweten hem “niet hun burgemeester te zijn.” Toen de emoties hoog opliepen besloot Bijl de politie in te schakelen en de vergadering te annuleren. Volgens Arie-Wim Boer, fractievoorzitter van Leefbaar Purmerend, stuurde de burgemeester de politie op zijn eigen burgers af.

Vervolgens besloot men een inspraakavond te organiseren in het pop- en cultuurpodium P3, omdat deze locatie meer capaciteit biedt. Hoewel de inspraakavond pas om 20:00 van start zou gaan, was de opkomst om 19:00 al bijzonder groot. Het geringe aantal zitplaatsen was al snel bezet, terwijl er nog ruim 200 belangstellenden voor de deur stonden te wachten. Deze mensen werden door een grote politiemacht en de beveiliging tegen gehouden en waren gedwongen – zonder enige vorm van uitleg- naar huis terug te keren. De capaciteit van P3 was daarmee verre van optimaal benut; de locatie kan gemakkelijk vele honderden mensen ontvangen.

Toch deed het mij goed te zien dat er zoveel bezorgde mensen op de been waren. Mensen uit alle lagen van de maatschappij waren bijeengekomen. De burgers maken zich ernstig zorgen over de veiligheid in de stad en de waarde van hun huis.

Verder was het vrij makkelijk vast te stellen hoe de Purmerenders denken over de komst van het AZC. Volgens de media is Purmerend “zwaar verdeeld” over het vraagstuk, maar hier is geen woord van waar. Iedereen die de inspraakavond heeft bezocht of heeft gevolgd op tv kan concluderen dat ruim 90% van de aanwezigen tegen de komst van het AZC is. Dit beeld werd nog eens bevestigd toen een van de gastsprekers ter plekke aan het publiek vroeg wie er tegen de komst van het AZC was; de overgrote meerderheid van de aanwezigen stak zijn hand op.

Desalniettemin had de gemeente Purmerend een gelijke afweging gemaakt in het aantal voor- en tegenstanders onder de gastsprekers. Ook leek er sprake te zijn van een patroon; na iedere tegenstander sprak er een voorstander. Toch was de afweging onder de gastsprekers niet representatief voor de realiteit, aangezien de ruime meerderheid van de aanwezigen zich als tegenstander manifesteerde.

Een opvallend element was dat vooral christenen en homoseksuelen prominent vertegenwoordigd waren onder de gastsprekers die voor de komst van het AZC zijn. Het zijn juist deze groepen die in de herkomstlanden van de asielzoekers worden vervolgd en vermoord. Dit getuigt van wereldvreemdheid.

Van alle aanwezige politieke partijen waren het vooral Leefbaar Purmerend en Trots op Purmerend die actief vragen stelden en deelnamen aan de discussie. Deze partijen zijn tegen de komst van het AZC. De SP en GroenLinks maakten duidelijk vóór de komst van het AZC te zijn. Dit kwam weliswaar niet overeen met de mening van de meeste Purmerenders, maar de SP en GroenLinks zijn tenminste eerlijk over hun standpunt.

Veel opvallender was de desinteresse en zwijgzaamheid van de andere partijen. Zowel de vertegenwoordigers van de VVD,  PvdA, D66 en het CDA zaten er voor spek en bonen bij. Het zelfde geldt voor de lokale partijen zoals de Stadspartij Purmerend en het AOV. Dit komt doordat zij de komst van het AZC heimelijk steunen en omdat deze partijen de bevelen van politiek Den Haag klakkeloos opvolgen. Ze waren te laf om deel te nemen aan het debat uit angst de woede van de burgers op zich te halen.

Veel Purmerenders waren boos over het feit dat zij helemaal niet ingelicht waren dat er een inspraakavond werd georganiseerd. De aanwezigen kregen dit te horen via vrienden, bekenden evenals social media. Waarom heeft de gemeente Purmerend haar burgers niet op de hoogte gesteld van dit belangrijke debat?

De inspraakavond toonde ons aan dat er onder de aanwezigen weinig draagvlak was voor de komst van het AZC. De burgers hebben het gevoel dat er niet naar hen wordt geluisterd. Op 12 oktober neemt het stadsbestuur een definitief besluit en zullen we er achter komen of de politici de zorgen van de Purmerenders serieus nemen.

Reacties

Bart Bohemen

De heer Bohemen heeft een uitgebreide kennis op het gebied van sociale vraagstukken en verwerkt deze dan ook nauwkeurig in zijn publicaties. Zijn vakgebied omvat onder meer socio-economische en demografische ontwikkelingen in Europees verband.

3 gedachten over “AZC Purmerend: het stadsbestuur verraadt de burgers

  1. Geheel mee eens. Toch één kleine opmerking: Het lijkt me geen slechte zaak dat bij de gastsprekers wordt gestreefd naar een zeker evenwicht tussen voor- en tegenstanders, los van de vraag hoe de sympathieën onder het publiek zijn verdeeld. Beide partijen moeten kans krijgen om hun inzichten te presenteren. Als de verhouding inderdaad 10-90 was, in het voordeel van de tegenstanders, wordt het inderdaad een vorm van volksverraad indien het stadsbestuur beslist om de eigen voorkeur ondanks alles door te drukken.

Geef een reactie