Kofi Annan: “Europa moet de grenzen openen”

Op 22 september zond het tv-programma Brandpunt een interview uit met de voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan. Presentator Sven Kockelmann stelde enkele vragen over de migratiecrisis waar Europa momenteel mee wordt geconfronteerd. Natuurlijk past de oplossing die Annan aandraagt binnen de kaders van het globalistische narratief: de grenzen moeten open. Toch is Annan in tegenstelling tot andere ‘deskundigen’ wel eerlijk over de werkelijke oorzaak van de crisis. Het heeft niet zozeer met oorlog, onderdrukking of economische ongelijkheid te maken, maar met demografie.
(meer…)

Lees meer

Het verdraaien van de Schrift

Een tijdje geleden las ik een interessant artikel over de Bijbel. Hierin werd uitgelegd hoe een van de meest recente vertalingen van de Bijbel de kracht van het Woord ondermijnt. In het betreffende artikel werd de Bijbel in Gewone Taal (BGT) behandeld en geanalyseerd op cruciale verschillen met andere vertalingen die in het verleden zijn uitgebracht. De BGT is de nieuwste vertaling van Het Nederlands Bijbelgenootschap en is in oktober vorig jaar uitgebracht. In navolging hiervan wil ik met u deze nieuwe vertaling kritisch analyseren.

(meer…)

Lees meer

Vrouwenemancipatie: het nieuwe offer op het altaar der multiculturalisme

De 20e eeuw zou voor een belangrijk deel in het teken komen te staan van vrouwenemancipatie. Voor het eerst sinds het bestaan van de mensheid zou de rol van de vrouw geleidelijk aan veranderen. Niet langer diende zij enkel thuis te blijven, de kinderen op te voeden en het eten voor te bereiden. Vrouwen verkregen gelijke behandeling, stemrecht en gingen deel uitmaken van de arbeidsmarkt. Desondanks zal de komst van honderdduizenden ,voornamelijk mannelijke, niet westerse migranten naar Europa op geen enkele wijze bijdragen aan vrouwenemancipatie. Sterker nog: het zal de zwaarbevochten waarden op de lange termijn in verval doen raken.
(meer…)

Lees meer

De jacht op de Koerden is geopend

In juli 2015 laaide het conflict tussen Turkije en de Koerden na drie jaar wapenstilstand opnieuw op. De situatie in Zuidoost-Turkije begint in toenemende mate te lijken op een burgeroorlog. De Turkse strijdkrachten voeren nu geregeld aanvallen uit op Koerdische doelwitten in Syrië en Irak. Ook verspreidt de onrust zich naar Europees grondgebied. Zowel in Duitsland, Zwitserland en Nederland was er sprake van massale vechtpartijen, aanvallen op Koerdische centra en zelfs moordaanslagen op vreedzame demonstranten.
(meer…)

Lees meer

Blanke Zuid-Afrikanen mogen creperen

Enkele maanden geleden startte de Braziliaan Rodrigo de Campos een petitie genaamd: “Het recht om naar huis te keren.” De Campos wil een eventuele terugkeer van blanke Zuid-Afrikanen naar het Europese continent mogelijk maken. Hoewel het initiatief van de Braziliaan aanvankelijk op veel handtekeningen kon rekenen, bleken zijn inspanningen tevergeefs. De aandacht van de westerse media is dusdanig gefixeerd op de Europese migratiecrisis, dat daadwerkelijke slachtoffers van racisme, economische achtergesteldheid en zelfs moord over het hoofd worden gezien. Het is een regelrechte schande dat het tragische lot van de blanke Zuid-Afrikaan geen enkele aandacht krijgt.
(meer…)

Lees meer