Het volk heeft gesproken

Een overweldigend resultaat bereikte vandaag het nieuws: bijna 450 duizend mensen hebben getekend voor de komst van een referendum inzake het associatieverdrag met Oekraïne. Een enorme klap in het gezicht van de EU en daarnaast ook de Nederlandse overheid. Hoewel GeenPeil in eerste instantie af leek te stevenen op een tekort aan handtekeningen, wist men middels een eindsprint alsnog de benodigde handtekeningen te behalen, inclusief een ruime marge van meer dan 100.000 stemmen. Het is duidelijk: de natie geeft gesproken. Een kort overzicht van wat ons heden te wachten staat en de reacties vanuit de politiek.

Referendum in het voorjaar
Aan het eind van de campagne van GeenStijl gaf minister Plasterk toe dat hij verwachtte dat er genoeg handtekeningen zouden worden verzameld voor de deadline. Tevens gaf hij aan dat er waarschijnlijk in het voorjaar een referendum zal komen. Vandaag is dus gebleken dat er meer dan genoeg handtekeningen binnen zijn en kan de overheid, op wie de taak rust om een referendum op te zetten, binnenkort beginnen met de organisatie van de volksraadpleging.

Gemengde gevoelens
De uitslag werd door diverse politieke partijen verschillend ontvangen. Het meest opmerkelijke nog is de reactie van de D66. Kees Verhoeven zei: ”Het is een knappe prestatie van GeenPeil dat het zoveel mensen heeft gemobiliseerd om te tekenen zodat het referendum er nu dus ook komt. Het referendum is door een initiatiefwet van D66 mogelijk geworden en het is mooi te zien dat daar nu meteen gebruik van wordt gemaakt. Het toont aan dat Europa sterk leeft onder de bevolking en het is nu aan de voorstanders van het verdrag om aan Nederland duidelijk te maken waarom dit verdrag tussen de EU en de Oekraïne een ja-stem verdient. D66 is voorstander van dit verdrag, we zien liever dat Oekraïne samenwerkt met Europa dan onder het juk van Poetin terecht komt”. Dit was dezelfde Verhoeven die samen met zijn partijgenoot Marcel Canoy aan tafel zat bij de NPO 1 en zijn collega hoorde zeggen dat GeenPeil een complot van de PVV is om mensen tegen elkaar op te zetten. Het wordt dus maar eens te meer duidelijk dat de D66 naar believen op het geluk van een ander wenst te teren.

Geert Wilders heeft al aangegeven campagne te gaan voeren om de burger bewust te maken van de werkelijke inhoud van het verdrag. Het CDA prijst GeenPeil voor het behalen van deze uitslag, maar daarmee is ook alles gezegd. Zij zijn voorstander van het verdrag. De SP, daarentegen, is zeer tevreden met het resultaat en kijkt uit naar het referendum. De PvdA gaat in zee met het CDA als het aankomt op het associatieverdrag. Vice-premier Asscher voegde daar het volgende aan toe: ”De Europese Unie heeft grotere uitdagingen op dit moment dan een Nederlands referendum over een associatieverdrag. Het lijkt me niet dat men daar wakker van moet liggen.” We zullen zien.

Tot slot
De overheid en de Europese Unie (EU) kunnen niet meer om ons heen. De burger heeft gesproken en het referendum gaat er komen. Dat is een ding dat zeker is. Toch wil ik realistisch blijven met u. Want hoewel het resultaat overweldigend is en wij onze stem binnenkort mogen uitbrengen over het associatieverdrag, blijft het referendum slechts raadgevend van aard. En zelfs als blijkt dat een meerderheid straks in praktijk tegen het verdrag stemt, is het niet ondenkbaar dat de overheid die uitslag in alle kalmte naast zich neerlegt en een corrupt en failliet land tot partner van de EU maakt. Ik zeg dit niet om de pessimist uit te hangen, maar te waarschuwen voor de prijs die u betaalt als u teveel in deze droom opgaat. Immers, stemden wij niet met een ruime meerderheid tegen de Europese Constitutie? U weet ongetwijfeld wat er in de jaren daarop volgde.

Als dit referendum, al dan niet verhoord door de overheid, de enige wijze is waarop wij onze stem kunnen laten horen, dan spreek ik u ook alle moed toe om tegen het associatieverdrag te stemmen. En als dit het enige is wat wij voor handen hebben, hoe pijnlijk realistisch dat ook lijkt, laat uw tegengeluid dan des te harder door de bureaucratisch krochten van het Europeesche Rijk klinken opdat zij des te meer inzien dat wij tegen deze machtsovername zijn. En, ten slotte, vergeet u niet dat zij die een vredevolle revolutie onmogelijk maken, tezelfdertijd een gewelddadige revolutie onvermijdelijk maken.

Reacties

Daniël Leeuwenhart

De heer Leeuwenhart schrijft met regelmaat over de betrekkingen tussen de Europese Unie (EU) en Rusland. Als euroscepticus hecht hij waarde aan nationale belangen en verkiest deze boven de supranationaliteit van de EU. Met de kracht van de pen streeft hij naar meer macht voor Den Haag, en minder voor Brussel.

Geef een reactie