Zonder Assad zal IS zegevieren

U kunt zeggen wat u wil van de Russische televisiezender RT, maar een publicatie van vanochtend belicht de oorlog in Syrië op objectieve en kritische wijze, en die is vaak ver te zoeken. Richard Black, een Amerikaanse senator, sprak voor de Russische staatsomroep en analyseerde de inmenging en rol die zijn land speelt in de Syrische oorlog tussen het leger en Islamitische Staat (IS). Een korte samenvatting van hetgeen Black in het interview naar voren bracht met daarnaast nog een terugkoppeling naar de situatie in Syrië.

Richard Black is onder meer bekend door zijn brief die hij stuurde naar Bashar Assad waarin hij zijn dank betuigde aan de Syrische leider voor het beschermen van onder meer christenen en andere religieuze minderheden. Onder zijn regime kon elkeen van welk geloof dan ook naast elkaar leven. Het beste voorbeeld is misschien wel die van pater Frans. Deze Nederlandse priester woonde gedurende het regime van Assad al enige tijd in de Syrische stad Homs, maar de opmars van de terreurbeweging is hem uiteindelijk fataal geworden.

Zoals mijn collega reeds eerder terecht vaststelde: Assad is daadwerkelijk de beste optie. Naast hetgeen in dat artikel is besproken, zou men alleen al vanwege het feit dat religieuze minderheden in harmonie onder mekaar kunnen leven, kunnen getuigen van een regering die haar zaken goed voor mekaar heeft. En dat geldt in het bijzonder voor zij die denken dat het onmogelijk is voor een moslim om vredig naast een christen of jood te leven. Wil dat zeggen dat Assad de perfecte leider is en zijn regering geen mankementen vertoont? Nee. Natuurlijk heeft iedere overheid zijn gebreken, maar Assad weet zich als geen ander staande te houden tegenover de dreiging van IS en andere afsplitsingen, en de uitputting van zijn leger als gevolg van de strijd tegen deze terreurbewegingen. En dat al voor zo’n 4 à 5 jaar.

Maar als Assad zich op een dergelijke manier nog staande weet te houden en het enige gevaar zich in de vorm van IS, al-Nusra en al-Qaida belichaamt, waarom worden laatstgenoemde terroristische groeperingen niet uitgeroeid? Het antwoord vinden we in de grotendeels afwezige steun van het Westen en een consequent beleid dat ervoor moet zorgen dat IS linea recta wordt uitgeroeid. En dus, zoals ook mijn collega zich eerder al afvroeg, kunnen wij onszelf de vraag stellen of we IS eigenlijk wel willen verslaan?

In lijn met deze vraag ging Black verder en zei dat hij niet wist aan welke kant de Verenigde Staten (VS) staan. De bevoorrading van wapens voor de rebellen door de Amerikanen om zich getraind en wel te bewapenen tegen terroristen werkt contraproductief. Zo maakte het Amerikaanse Centrale Commando (CENTCOM) vrijdag bekend dat een door de Amerikanen getrainde, Syrische rebellengroep een deel van haar militaire wapentuig heeft afgestaan aan al-Nusra in ruil voor een veilige doorgang naar een andere regio.

Wat dat betreft kunnen we de recente bijdragen vanuit het Russische kamp tegen IS dankbaar in ontvangst nemen in plaats van het af te keuren. Black was daarom ook opgelucht dat tenminste één land zich inzet tegen het gevaar van IS. Vandaag maakte Al Jazeera tevens bekend dat Rusland de Syrische natie wil bijstaan om te voorkomen dat Assad valt. Bronnen uit Amerikaanse kranten bevestigen eveneens de Russische interventie. Wordt hiermee het falen van de VS in een notendop weergeven? Wellicht wordt het dan maar eens tijd dat zij zich terugtrekken, in de hoop dat de Russen laten zien hoe het wel moet.

Of zoals Black zei: stop met het trainen van jihadisten en de oorlog zal stoppen. Het klinkt heel simpel, maar de de boodschap bevat een buitenproportionele kern van waarheid. Want wie hebben we naast Rusland nog over? Turkije? Van alle luchtaanvallen die Turkije heeft uitgevoerd, is slechts 1% gericht tegen IS. Alle andere andere pogingen komen van, jawel, de Koerden. Maar helaas ondervinden de Koerden tegenstand van de Turken, die op hun beurt IS als een gunstige gelegenheid zien in het tegengaan van Koerdische invloeden. Aangezien Turkije deze tweestrijd blijft aanhouden, zal IS niet stoppen met groeien.

Het is dus duidelijk dat het Westen de handen ineen moet slaan om IS te verslaan en geen bedenkingen moet hebben bij het regime van Assad. Zoals gebleken, is de verspreiding van Pax Americana door middel van de Arabische Lente niet vruchtbaar. Het wordt tijd dat alle pijlers gericht worden op IS. Alleen zo kan Syrië weer naar lucht happen, het land opschonen van alle terroristische invloeden en weer met een schone lei beginnen.

Reacties

Daniël Leeuwenhart

De heer Leeuwenhart schrijft met regelmaat over de betrekkingen tussen de Europese Unie (EU) en Rusland. Als euroscepticus hecht hij waarde aan nationale belangen en verkiest deze boven de supranationaliteit van de EU. Met de kracht van de pen streeft hij naar meer macht voor Den Haag, en minder voor Brussel.

4 gedachten over “Zonder Assad zal IS zegevieren

Geef een reactie