Kofi Annan: “Europa moet de grenzen openen”

Op 22 september zond het tv-programma Brandpunt een interview uit met de voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan. Presentator Sven Kockelmann stelde enkele vragen over de migratiecrisis waar Europa momenteel mee wordt geconfronteerd. Natuurlijk past de oplossing die Annan aandraagt binnen de kaders van het globalistische narratief: de grenzen moeten open. Toch is Annan in tegenstelling tot andere ‘deskundigen’ wel eerlijk over de werkelijke oorzaak van de crisis. Het heeft niet zozeer met oorlog, onderdrukking of economische ongelijkheid te maken, maar met demografie.

Allereerst is het belangrijk de onderstaande video nauwkeurig te bestuderen. Let goed op de woorden van Annan en beseft u wat de voormalig secretaris-generaal eigenlijk zegt.

In een eerder artikel toonden wij u aan wat de daadwerkelijke reden is van de exodus vanuit Sub-Saharisch Afrika: bevolkingsgroei. Een vergelijkbaar scenario ontvouwt zich in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Ook daar zijn de geboortecijfers dusdanig hoog dat dit serieuze gevolgen met zich meebrengt.

Annan geeft aan dat de Afrikaanse bevolking in het jaar 2050 meer dan verdubbeld zal zijn (!). Volgens de voormalig secretaris-generaal zal dit automatisch leiden tot migratiestromen en valt hier niets tegen te doen. Het is dus van belang dat de Europese staten een systeem ontwikkelen waarbij de migratiestromen in legale en gecontroleerde banen geleid kunnen worden.

Wanneer we de woorden van Annan niet vanuit een globalistisch perspectief bekijken, kunnen we concluderen dat zijn woorden waanzinnig zijn. Vrouwen uit Afrika en het Midden-Oosten leven in een cultuur waarbij het krijgen van zoveel mogelijk kinderen wordt gezien als een zegen.

Het nemen van kinderen wordt in deze contreien gedaan uit eigenbelang. Veel ouders uit Afrika en het Midden-Oosten zorgen niet eerst voor basisvoorzieningen alvorens te beginnen aan kinderen. We kennen allemaal wel de foto’s uit Afrika; gezinnen met meer dan vijf kinderen die wonen in een sloppenwijk zonder stromend water of elektriciteit. Te vaak gebeurt het dat de vader de benen neemt na de geboorte van zijn kroost.

Het krijgen van kinderen zou functioneren als een soort pensioen. Toch is het deze mentaliteit die de ontwikkeling van deze continenten tegenhoud. De economieën van Afrika en het Midden-Oosten zijn niet opgewassen tegen de huidige bevolkingsgroei. Er zijn simpelweg te veel mensen en te weinig arbeidsplaatsen. Dit werkt inderdaad migratie in de hand.

Veel kinderen betekent ook veel monden om te voeden. Wanneer de ouders besluiten minder kinderen te nemen hoeven zij niet al hun geld te besteden aan levensmiddelen. Ze zouden hun woonomstandigheden kunnen verbeteren en hun kinderen kunnen voorzien van beter onderwijs. Dergelijke aanpassingen zouden op de lange termijn wel zorgen voor economische stabiliteit.

Wat Afrika en het Midden-Oosten daadwerkelijk nodig hebben is geboorteregeling en familieplanning zoals dat eerder in China is verwezenlijkt. In plaats daarvan sturen westerse landen miljarden aan ontwikkelingshulp hulp naar deze continenten. Dit houdt niet alleen de bevolkingsgroei in stand, maar wakkert deze ook verder aan.

Toch beweert Annan dat het opengooien van de Europese grenzen de oplossing is. Hij rept met geen woord over het beperken van de bevolkingsgroei. Zelfs al laat Europa miljoenen migranten binnen, lost dit nog niet de explosieve bevolkingsgroei op. Dit houdt enkel de vicieuze cirkel van immigratie in stand. Mensen zoals Kofi Annan bieden dus geen oplossingen, maar zijn deel van het probleem.

Reacties

Bart Bohemen

De heer Bohemen heeft een uitgebreide kennis op het gebied van sociale vraagstukken en verwerkt deze dan ook nauwkeurig in zijn publicaties. Zijn vakgebied omvat onder meer socio-economische en demografische ontwikkelingen in Europees verband.