Blanke Zuid-Afrikanen mogen creperen

Enkele maanden geleden startte de Braziliaan Rodrigo de Campos een petitie genaamd: “Het recht om naar huis te keren.” De Campos wil een eventuele terugkeer van blanke Zuid-Afrikanen naar het Europese continent mogelijk maken. Hoewel het initiatief van de Braziliaan aanvankelijk op veel handtekeningen kon rekenen, bleken zijn inspanningen tevergeefs. De aandacht van de westerse media is dusdanig gefixeerd op de Europese migratiecrisis, dat daadwerkelijke slachtoffers van racisme, economische achtergesteldheid en zelfs moord over het hoofd worden gezien. Het is een regelrechte schande dat het tragische lot van de blanke Zuid-Afrikaan geen enkele aandacht krijgt.

In 1990 kwam er einde aan het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Vanaf dat moment moest het land een toonbeeld worden van multiculturalisme en tolerantie. De westerse mogendheden, die een aanzienlijke bijdrage hadden geleverd aan het ten val brengen van het apartheidsregime, riepen de overwinning uit. Sinds de eerste vrije verkiezingen van 1994 wordt Zuid-Afrika bestuurd door één en dezelfde partij: het ANC. Sindsdien vernemen we vrijwel niets meer van de blanke Zuid-Afrikaan.

Op het moment dat de politieke macht in handen kwam van het ANC,  werden blanken feitelijk tot derderangsburgers omgedoopt. Nadat de partij de verkiezingsoverwinning had binnen gesleept, werd dit gevierd door massaal het lied “Dood de boer” te zingen, hiermee doelend op de blanke minderheid van het land. Ook hoge overheidsfunctionarissen en politici zongen dit lied luidkeels mee. Dit ritueel wordt tot op de dag van vandaag nog met enige regelmaat herhaald, waaronder door de Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma.

Bij doodsverwensingen bleef het echter niet. Al vrij snel werden er allerlei wetten ingevoerd waarbij blanken benadeeld werden. Sterker nog, de discriminatie van blanken is zelfs officieel beleid. Blanken verloren hun banen binnen de publieke sector evenals de private sector. Sommige boeren moesten zelfs hun land afstaan. Daarnaast werd het aantal studieplaatsen voor blanken op universiteiten aanzienlijk verminderd.

De houding van de overheid alsmede de sociaaleconomische achterstelling zorgde er voor dat blanken in feite vogelvrij werden verklaard. Dit heeft als gevolg gehad dat de beruchte Plaasmoorde in deze periode van start zijn gegaan. De Plaasmoorde zijn een golf van racistische moorden die tot op heden nog doorgaan, waarbij blanke boeren het slachtoffer worden. Bij dit soort aanvallen zijn al meer dan 4000 boeren omgekomen. Een soortgelijk scenario speelde zich eerder af in Zimbabwe (Rhodesië), waar blanken tegenwoordig nagenoeg etnisch gezuiverd zijn.

De doodsbange boeren begonnen vervolgens zelf initiatieven op te zetten, denk hierbij aan beveiligingsdiensten. Deze initiatieven werden daarentegen snel verboden door de ANC-regering. Het is dus niet verwonderlijk dat blanke Zuid-Afrikanen zich niet meer veilig voelen in hun land. Alleen al tussen 1995 en 2011 zijn er ruim 800.000 blanken geëmigreerd; een substantieel gedeelte aangezien er slechts tussen vier en vijf miljoen mensen van Europese afkomst in Zuid-Afrika wonen.

Een ander opvallend element is dat ook steeds meer mensen van Indiase en gemengde afkomst aangeven Zuid-Afrika te willen verlaten vanwege veiligheidsredenen. Ook  immigranten uit andere Afrikaanse landen worden regelmatig aangevallen en zelfs vermoord.

De verslechterende omstandigheden bewogen Rodrigo de Campos ertoe zijn initiatief op te zetten. Volgens de Campos worden blanke Zuid-Afrikanen geconfronteerd met moord, marteling, verkrachting, verminking en etnische zuivering. Bovendien doet de ANC-regering niets om hen te beschermen.

Veel blanke Zuid-Afrikanen zouden willen terugkeren naar het land van hun voorvaderen. Het gaat hierbij vooral om het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Toch wordt de meerderheid van de asielaanvragen afgekeurd. Zo werd er alleen al in het jaar 2013 96% (!) van de asielaanvragen door blanke Zuid-Afrikanen afgewezen door de Britse immigratiedienst.

Tegelijkertijd wordt Europa overspoeld met migranten uit Afrika en het Midden-Oosten. Het betreft vooral arme, laagopgeleide mensen die tevens de taal van hun gastland niet spreken. Ook is er sprake van aanzienlijke culturele en religieuze verschillen. Daarnaast moeten we niet vergeten dat deze groepen migranten Europa illegaal betreden. Ondanks dat dit een strafbaar feit is in veel Europese landen, komen zij er vrijwel zonder straf vanaf. Per slot van rekening krijgen velen van hen nog een permanente verblijfsvergunning ook.

Blanke Zuid-Afrikanen daarentegen proberen naar Europa te emigreren via legale kanalen. Ze maken  gebruik van hun democratisch recht door middel van petities om aandacht te krijgen voor hun zaak. Ook zijn blanke Zuid-Afrikanen sterk aan Nederlanders en Britten verwant. Er bestaan historische connecties, we spreken een soortgelijke taal (Engels en Afrikaans) en hangen al dan niet dezelfde religie aan. Bovendien steunt de Zuid-Afrikaanse economie op blanken; ze zijn ondernemend en zelfvoorzienend. Deze potentiële migranten zouden een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse evenals Britse economie en na enkele generaties vrijwel geheel geïntegreerd zijn.

Ziet u het contrast? Migranten uit Afrika en het Midden-Oosten worden beloond om het feit dat zij Europa illegaal binnentreden. Blanke Zuid-Afrikanen die op een legale manier naar Europa willen migreren mogen creperen; zij zijn niet welkom.

Reacties

Bart Bohemen

De heer Bohemen heeft een uitgebreide kennis op het gebied van sociale vraagstukken en verwerkt deze dan ook nauwkeurig in zijn publicaties. Zijn vakgebied omvat onder meer socio-economische en demografische ontwikkelingen in Europees verband.

3 gedachten over “Blanke Zuid-Afrikanen mogen creperen

  1. Thank you for this article. It has been years that the government of South Africa has been openly and publicly discriminating against white South Africans, most murders in South Africa does not even reach the news, as there are just too many. There is a “silent” war in South Africa that the rest of the world needs to know about. Racism in South Africa is far but gone…the tables are just turned with the whites being the victims now. Whites also still gets blamed for everything that the ANC government does wrong. They still blame the apartheid regime for all the unemployment, poverty and extremely bad service of the public sector, yet millions, no billions of rands are being spend on holidays, houses, parties and luxury cars for the government officials. Most white South Africans looking for work now were children in the apartheid years and did not even know what was going on, yet we have to pay the price every day for it still in 2015. For instance when our husbands get refused a job because of his skin colour or when our children can’t go to university because of their skin colour. South Africa is unfortunately nothing better than it was 25 years ago.

Geef een reactie