Vijf hardnekkige mythes over immigratie ontkracht

De Europese migratiecrisis is een thema waar men niet meer omheen kan. Het vraagstuk domineert het nieuws en voor- en tegenstanders van immigratie raken verwikkeld in verhitte discussies. Hoewel migratie altijd al een omstreden onderwerp is geweest, lopen de gemoederen nu hoger op dan aanvankelijk het geval was. De immigratiestromen zijn van dusdanige omvang dat dit grote economische en sociaal-culturele veranderingen met zich mee zal brengen. Ondanks het feit dat de bevolking van Europa sterk verdeeld is over dit onderwerp, lijkt er een brede consensus te bestaan onder politici, de mainstream media en non-gouvernementele organisaties: de grenzen moeten zo snel mogelijk open.

Helaas worden er aan immigratie al decennia lang onterechte voordelen toegekend. Speciaal voor de lezers van de website worden hierna de hardnekkigste mythes omtrent migratie op een rij gezet en voorzien van onderbouwde weerleggingen.

 1. “Vluchtelingen willen ontsnappen aan oorlog en onderdrukking .”

Het woord ‘vluchteling’ is tegenwoordig een ruim begrip. In eerste instantie associëren we de term met geweld en oorlog, wat lang niet in alle gevallen correct is. Het is waar dat er in landen als Syrië, Irak, Nigeria en Libië oorlogen woeden. Dit betekent echter niet dat het gehele land automatisch onveilig is. In het geval van Irak en Nigeria concentreert de strijd zich in bepaalde regio’s van het land, terwijl het in andere delen relatief veilig is.

Daarnaast moeten we beseffen dat veel vluchtelingen een tussenstop maken in landen als Jordanië, Libanon en Turkije. In deze landen is er geen sprake van oorlog, waardoor het oorspronkelijke doel van het vluchten bereikt is: veiligheid. Wie vervolgens toch besluit verder te reizen doet dit enkel vanuit economisch motief.

In Afrika liggen de zaken anders. Afrikaanse migranten kiezen er zelf doelbewust voor het door burgeroorlog verscheurde Libië binnen te treden, om vanuit daar met boten de Middellandse Zee over te steken. Vluchtelingen uit Somalië of Eritrea kunnen naar Ethiopië of Kenia vluchten als zij op zoek zijn naar veiligheid. In plaats daarvan trekken zij vrijwillig door oorlogsgebieden om de Middellandse Zee te bereiken. Wederom spelen economische motieven de belangrijkste rol.

 1. “Er kunnen niet meer vluchtelingen in de eigen regio opgevangen worden, daarom moet Europa deze landen te hulp schieten.”

Alle vluchtelingen kunnen in de eigen regio opgevangen worden. De reden dat vluchtelingenkampen in landen als Turkije overvol raken, is dat lang niet alle landen bijdragen aan de opvang van vluchtelingen. Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Koeweit en Bahrein hebben vrijwel geen enkele vluchteling opgevangen. De islamitische solidariteit is ver te zoeken.

De Golfstaten zouden de ideale landen zijn voor de opvang van vluchtelingen. De landen zijn schatrijk, islamitisch en beschikken over zeeën van ruimte. Voor vluchtelingen uit Eritrea en Somalië is het Arabisch Schiereiland tevens dichterbij en gemakkelijker te bereiken. Verder moeten we niet vergeten dat verschillende Golfstaten actief hebben deelgenomen aan de destabilisatie van de regio, door (radicale) gewapende groepen in Syrië en Irak te voorzien van geld en wapentuig. De landen zijn dus medeverantwoordelijk voor het creëren van de situatie. Als blijk van goede wil zouden ze daarom kunnen bijdragen aan een oplossing. Waarom oefent de Europese Unie geen druk uit op de Golfstaten?

 1. “Europa heeft migranten nodig om de vergrijzing tegen te kunnen gaan.”

Dat immigratie een oplossing biedt voor vergrijzing is een hardnekkige mythe die maar blijft opspelen. De Europese Commissie is helaas heilig overtuigd van deze fabel, dat terwijl een groot aantal demografen, onderzoekers evenals instanties als het Centraal Planbureau deze mythe al lang ontkracht hebben.

In de Verenigde Staten (VS) is uitgebreid onderzoek gedaan naar dit thema. Aldaar berekenden demografen dat het land tussen 2005 en 2050 500 miljoen migranten zou moeten aantrekken om het financiële tekort van de sociale voorzieningen te kunnen aanvullen. Dit zijn meer mensen dan de gehele bevolking van de VS (320 miljoen) momenteel telt.  Daar blijft het niet bij. Zodra deze 500 miljoen arbeidsmigranten met pensioen gaan, moeten er wederom arbeidsmigranten aangetrokken worden om de oude groep te kunnen opvangen. Dit keer gaat het om een miljard (!) arbeidsmigranten. Ondertussen zou de bevolking toegenomen zijn tot twee miljard.

Aangezien Europa nog harder vergrijst dan de VS heeft de Europese Unie nog grotere aantallen migranten nodig dan het bovenstaande voorbeeld. Theoretisch gezien biedt arbeidsmigratie een tijdelijke oplossing voor vergrijzing, hoewel het op de lange termijn het probleem alleen maar zou doen verergeren. Vergrijzing oplossen door middel van migratie is dus absoluut niet haalbaar.

 1. “Immigranten zijn goed voor de economie.”

Het is belangrijk te beseffen dat de groepen migranten die zich momenteel richting Europa bewegen laagopgeleid zijn. Daarnaast hebben zij weinig tot geen vermogen en spreken tevens de taal niet. Direct na aankomst in het land van bestemming is er dus sprake van een grote staatsafhankelijkheid.

Massa-immigratie betekent eveneens een grote druk op het sociale voorzieningsstelsel. Hoewel ‘oude’ migrantengroepen zoals Turken worden geprezen om hun ondernemerschap, zijn zij tegelijkertijd drie keer zo vaak werkloos als autochtonen. Dezelfde cijfers gelden voor de Marokkaanse gemeenschap. Bij recent gearriveerde groepen ligt dit aantal nog veel hoger. Zo hebben 80% (!) van de Somaliërs in Nederland geen baan.

Als de migranten op de arbeidsmarkt terechtkomen zullen zij voornamelijk in aanmerking komen voor laagopgeleid werk. Hiermee vormen zij een directe concurrentie voor Nederlandse laagopgeleiden. Voor oude migrantengroepen geldt een soortgelijk scenario: ook zij zullen onder banenverlies lijden. Bovendien moeten we niet vergeten dat er in Nederland al meer dan een half miljoen mensen werkloos zijn.

Arbeidsmigratie heeft er voor gezorgd dat complete sectoren grote moeite hebben het hoofd boven water te houden. Economisch beleid, georkestreerd vanuit de EU, heeft geresulteerd in de toelating van Oost-Europese arbeidskrachten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit heeft als gevolg gehad dat Nederlandse chauffeurs amper nog kunnen concurreren met hun collega’s uit Oost-Europa.

Is immigratie dan in geen enkel geval goed voor onze economie? Jazeker. Althans, wanneer deze migranten hoogopgeleid zijn. Verder is er altijd vraag naar investeerders, beleggers en ondernemers. Helaas behoort de overgrote meerderheid van de huidige migranten niet tot deze groep.

 1. “Migranten doen het werk waar autochtonen zich te goed voor voelen.”

Het is een glasharde leugen dat Nederlanders zich te goed voelen voor bepaalde beroepen. De eerste arbeidsmigranten die “ons vuile werk kwamen doen” werden in de jaren ’60 aangetrokken. Toen lobbyde bedrijfseigenaren uit een aantal sectoren van de economie bij de Tweede Kamer om werkkrachten uit het buitenland aan te trekken.

Onderzoek wijst echter uit dat de betreffende bedrijfseigenaren niet wilde investeren in nieuw materieel evenals automatisering. In plaats daarvan wilden zij goedkoper personeel aantrekken. Dit verklaart dus de komst van de eerste Turken en Marokkanen naar Nederland.

Een ander goed voorbeeld is de tuinbouw. In de jaren ‘60 en ‘70 werden de arbeidsplaatsen in de tuinbouwsector steeds vaker ingenomen door Turken, om het simpele feit dat zij goedkoper waren. Hierdoor verloren autochtonen hun baan. In de jaren 2000 raakten veel Turken werkzaam in de tuinbouw hun banen kwijt omdat bedrijfseigenaren liever goedkopere Polen en andere Oost-Europeanen te werk stelden. We moeten dus niet vreemd opkijken als het blijkt dat de nieuw gearriveerde ‘vluchtelingen’ op den duur weer de Oost-Europeanen zullen vervangen.

Ziet u hoe dit systeem in zijn werk gaat? Er is sprake van een patroon waarbij bepaalde groepen werknemers na verloop van tijd vervangen worden door goedkopere arbeidskrachten. De mythe dat migranten het “vuile werk opknappen” houdt dit systeem dus in stand. De enige partij die baat heeft bij het aantrekken van grote groepen laagopgeleide migranten is de neoliberale elite.

Reacties

Bart Bohemen

De heer Bohemen heeft een uitgebreide kennis op het gebied van sociale vraagstukken en verwerkt deze dan ook nauwkeurig in zijn publicaties. Zijn vakgebied omvat onder meer socio-economische en demografische ontwikkelingen in Europees verband.

11 gedachten over “Vijf hardnekkige mythes over immigratie ontkracht

 1. Dit artikel schittert door het desinformeren: geen enkele informatie over de vluchtelingenfabriek.
  SCHANDE !!!
  De grote leugen hier is de rode pijl die van Syrië naar het geld in Duitsland wijst. De vluchtelingen zouden ordinaire economische profiteurs zijn.
  De Syriërs vluchten de door de NAVO en bondgenoten betaalde/bewapende/gesteunde/getrainde ISIS verkrachters/moordenaars/slavenhandelaren/mens-organen-eters. Voor ISIS waren er geen Syrische vluchtelingen.
  De vluchtelingen komen uit gemaakte chaos:
  http://mario828282.wordpress.com/2015/08/18/de-vluchtelingen-komen-uit-gemaakte-chaos/

  1. Ik ontken dat ook niet. Toch waren de vluchtelingen veilig in landen als Turkije, Jordanië en Libanon; daar woedt geen oorlog. Daarnaast hebben ‘vluchtelingen’ uit Afrika al helemaal niks met NAVO te maken.

   De ‘vluchtelingen’ willen niet blijven in Turkije, Macedonië, Griekenland of Hongarije. Wel willen ze naar Duitsland, Zweden en het V.K, rara hoe kan dat?

   1. Jij “ontkent” ISIS niet hé… Maar jij zwijgt ook volledig over ISIS. Zoek “ISIS” op in jouw artikel. NERGERS te vinden Jij desinformeert door wat jij NIET vertelt. Jij bent rookgordijn maker voor wat er gaande is in Syrië, Midden Oosten en Noord Afrika. Jouw artikel is gemeend als bliksemafleider voor de NAVO en bondgenoten ISIS creators. Jij gaat tot de meest idiote economische details en “vergeet” de ISIS massaverkrachtingen, slavenhandel, massamoorden, mens-organen eters voor de youtube camera’s. Ben benieuwd wat jij en je familie zou doen als je vrouwelijke naasten naar de ISIS slavinnenmarkt gaan na maanden massaverkrachting. Blijf jij dan “in de regio” in het land van fijne Erdogan die ISIS met alles steunt? Je artikel is een totale schande voor je status als “mens”. Bah!

     1. “Genoeg artikelen op deze site over erdogan, ISIS en falen van de NAVO evenals VS”
      … dus reden voor jou om de mensen die de door de NAVO, ISIS en bondgenoten ontketende terreur vluchten voor economische profiteurs uit te maken. Weet je waarom Griekenland of Macedonië geen vluchtelingen accepteren? Omdat ze donders goed weten waar de ellende vandaan komt: uit Washington, Londen en Brussel. Weet je waarom Duitsland ze wil hebben? Goedkope slaven voor de Deutsche Wunder. De Duitsers hebben al aangekondigd dat ze 800.000 immigranten verwachten dit jaar, dit is een regelrechte uitnodiging. De elite planning is oud, gaat diep en heeft een lange termijn.
      Geen woord in je artikel over de terreur waar ze aan nauwe nood ontsnapt zijn, over het bestaan dat ze moesten opgeven door het ISIS beestachtig geweld. Gewoon ordinaire profiteurs, met 100den duizenden tegelijk! Nogmaals, ik ben benieuwd wat JIJ zou doen in de omstandigheden die deze mensen tot het vluchten gebracht hebben. Daar geef je nog geen antwoord hé! Je toont opvallend weinig empathie voor de grootste vluchtelingen massa na de 2e Wereld Oorlog. En over de oorzaak van deze ellende heb je maar 1 verklaring: “$$$”.
      Trouwens hoe kom je bij dat in Oekraïne “NO WAR” heerst? Ook zo iets uit de rookgordijnfabriek?

    1. Ik geloof net als jij dat er meer aan de hand is dan je op tv ziet wanneer het gaat over Syrië en daar is, zoals ook wordt opgemerkt, op curiales in meerdere artikelen aandacht aan besteed.

     Wat ik echter zo vreemd vind is dat het voornamelijk jonge mannen zijn die deze kant uit “vluchten “. Waar zijn de hele dorpen en families die vluchten voor het oorlogsgeweld? Die vormen schijnbaar een minderheid. Daarbij, als er oorlog ergens is dan zijn jonge mannen toch de bevolkingsgroep die het snelst afneemt, omdat zij immers de strijd uitvechten. Bestaat de bevolking daar voornamelijk uit jonge mannen? Lijkt ook niet. Laten deze mannen hun gezinnen achter in een oorlogsgebied en proberen zij alleen hun eigen hachje te redden? Lijkt me ook niet en als dat wel zo is zijn het lafaards van de bovenste plank. Wat is er dan wel aan de hand? Gezien de samenstelling van de vluchtelingengroepen denk ik dat zij een beter leven in Europa willen, niet vanwege de veiligheid maar vanwege toekomstperspectief.

 2. Uw argument dat massa migratie niet zou helpen tégen vergrijzing is onjuist. Pensioenen worden bekostigd door gehele werkende bevolking. Men komt alléén in de knoop met dit pensionstelsel als er grote scheefgroei is. Dus veel ouderen, weinig (jongere) werkenden. Massa immigratie zou hier dus wél een oplossing voor zijn.

  échter! dat wil niet zeggen dat, met dit `excuus`, massa immigratie door de strot geduwd mag worden middels achterkamerpolitiek.
  Er zijn vele anderen methoden waarmee scheefgroei in geboorten, als gevolg van culturele omslag, bijgestuurd kan worden. Bijvoorbeeld middels reclame campagnes voor krijgen kinderen, of middels verplichte `sluik reclame` in populaire TV soap- series. GTST verbieden, In plaats daarvan little house on the prairie uitzenden.
  Radicaal? ja, maar niet zo radicaal als tegen de wil van de bevolking honderd duizenden Afrikanen importeren.

  Bovendien zijn migranten die naar Europa worden gehaald, gemiddeld minder intelligent dan etnisch Europeanen. Intelligentie als eigenschap is ten minste 50% aangeboren. Verder is de gemiddelde IQ-score van een land zeer bepalend voor het algemene welzijn en de welvaart in dat land. Als gevolg van de massa-immigratie van mensen uit voornamelijk 3e wereld landen, zal de welvaart en algemene welzijn van Nederland op de lange termijn dus ook onvermeidelijk gaan verminderen t.o.v. andere landen in de wereld, als gevolg van een verlaging van gemiddelde intelligentie voor de bevolking als geheel.
  http://www.amazon.com/IQ-Wealth-Nations-Richard-Lynn/dp/027597510X

  Wat dat betreft is het argument “ze komen het vuile werk doen” wat relatief vaak wordt aangehaald door links-liberalen op zichzelf al belachelijk. Het gaat geheel voorbij aan alle andere mogelijk oplossingen van het (verondersteld) probleem. Bovendien is het gehele concept dat 3e wereldbevolking- migranten nodig zouden zijn om hier een soort nieuwe onderklasse te gaan vormen voor arbeidsintensief werk, schrikbarend racistisch.

  1. ( Men komt alléén in de knoop met dit pensionstelsel als er grote scheefgroei is. Dus veel ouderen, weinig (jongere) werkenden. Massa immigratie zou hier dus wél een oplossing voor zijn.)???
   Jij bent niet goed wijs ..@Tautou_on_logic..!
   Weingig jongeren die werken.. komt door dat een stelletje “Mongolen” de dienst Uit maken .
   Vazallen van het ABP en onze Schijnregering ..die worden bestuurd door het grote geld en macht doormiddel van het datzelfde geld.
   Er zitten meer dan 200 duizend 30 jarigen in de WW, en er wachten 200 duizend oudere werknemers met zo goed als 40 pensioen jaren en vaak nog veel meer … op hun welverdiende pensioen.
   Men hoeft ze alleen maar in te wisselen ..
   De oudere en steeds vaker verzakende ( door hun tanende gezondheid en ouderdom) kosten uiteindelijk steeds meer.
   Het is net als met communicerende vaten ..oorzaak heeft alemaal een gevolg en andersom.
   De jonge ouder dacht op zijn 30e zo ..ik kan dit jaar aan het werk ..de ruim hun geld opgebrachte oudjes( voor de bazenen het pensioenfonds) gaan met de Vut. yes ..yes..
   Komt het kabinet en pensioenfonds met het ONZALIG idee dat de oudjes ( omdat de beurs het niet zo goed doet) het tekort ( wat er niet is ) gewoon laten werken tot hun 67e. 9 jaar langer dus.
   De 30 jarige mag zomaar 9 jaar langer achter de plastic geraniums gaan zitten op zijn flatje IN DE WW dus .
   Hij heeft tot nu toe alleen maar geld gekost.
   De (ondertussen) werkschuwe dertiger is zo lui geworden dat hij het met plastic geraniums doet.
   De echte gingen dood door gebrek aan verzorging en water.
   Met plasticen lijkt het tenminste nog wat .
   Alle boot_vluchtelingen zijn met gemak te onderhouden en op te vangen in de Verenigde Emiraten of 1 van zijn buurlanden .
   Volgens de Italiaanse Media komen er 200 Miljoen op ons af ..
   U mag zeggen wat U wilt ..we leven in een redelijk vrij land…maar ik ben bang dat dat van korte duur zal zijn als dit zo door gaat.
   De grenzen dicht de deur opslot ..
   De landen aan de rand van de EU zijn al bezig met een HOGE muur te bouten..
   We moeten vanuit nederland bouvakkers sturen om mee te helpen die muur te bouwen ..
   Het stikt hier van de oost Europiannen die onze ZZP ers dwars zitten .
   ZZP ers die ontstaan zijn na ontslag bij regulier bouwbedrijf , waar hun baantje is over genomen door de Pool Let of Bulgaar ..
   Straks De Irakees de Iranees DeSyrier ..Niet omdat het oorlog is maar omdat men hier ( nog) vrij is .
   De doos van Pandora is geopend
   Al de Shit komt er uit .
   We ruiken het NU al ..
   De angst van onz eigen zweet ..
   Als men dit in Nederland nog niet door heeft en men mengt zich met de vluchtelingen ..daalt het intellectuele niveau van Nederland tot op Neanderthaler niveau…
   Ik kijk naar TV en zie wat er aan de hand is .
   Ben IK me dat meer bewust ..dan de gemiddelde Nederlander ?
   Binnen 2 jaar is het hier ook oorlog en Anarchie ..
   |Precies zoals gepland…
   En de wereld bevolking zal gedecimeerd worden tot een fractie van wat het NU is ..
   Ik hoop dat ik het mis heb ..
   Maar weet ik het BETER ??

 3. Wie oorlog in zijn land ontvlucht is blij met elke veilige haven en opvang. Dat al die immigranten bepaalde Europese landen als doel hebben zegt al genoeg.

  Maar.. hoelang is het al gedonder in Syrië? Waarom komt er nu ineens zo’n grote stroom vluchtelingen op gang?

  Er klopt iets niet..

Geef een reactie