Europa balkaniseert

De immigratiecrisis waar Europa momenteel mee worstelt kent geen precedent. In veel opzichten vertoont de huidige situatie opvallend veel overeenkomsten met de nadagen van het Romeinse Rijk. Onze economie is zwak, onze leiders zijn incompetent en vanuit Afrika en Azië is een ware volksverhuizing gaande met maar één eindbestemming: Europa. Hoewel factoren als de economie en leiderschap op de lange termijn kunnen verbeteren, zijn de veranderingen die door massa-immigratie teweeg worden gebracht permanent. De geschiedenis kent geen genade voor landen en volkeren die niet in staat zijn hun negatieve demografische spiraal te confronteren.

Op 25 augustus besloten de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president François Hollande dat er een lans gebroken moest worden voor een ‘verenigd’ Europees asielbeleid. Een dergelijke term klinkt krachtig en besluitvaardig, de betekenis is echter minder mooi. Mocht er een verenigd Europees asielbeleid verwezenlijkt worden, betekent dit dat de soevereine staten van Europa niets meer te zeggen zullen hebben over het aantal asielzoekers dat zij moeten opnemen. Als Brussel besluit dat Nederland in één jaar tijd 100.000 extra asielzoekers toegewezen krijgt, heeft politiek Den Haag maar te gehoorzamen. Een lidstaat die zich niet houdt aan de verdragen wordt namelijk voor het Europese Hof van Justitie gesleept.

Een verenigd Europees asielbeleid komt er op neer dat het aantal asielzoekers door Brussel over de lidstaten verdeeld zal worden. Deze aantallen zijn nu al niet mals. Alleen al in Duitsland worden er dit jaar 800.000 (!) asielzoekers verwacht. Dit betekent dat er in een jaar tijd een stad ter grootte van Frankfurt bij gebouwd moet worden.

Verder bestaat er geen enkele indicatie dat de huidige aantallen asielzoekers zullen afnemen. Binnen vijf jaar tijd zou een land als Duitsland dan vier miljoen asielzoekers hebben opgenomen. Deze massale toestroom heeft werkelijk niets meer te maken met immigratie of asielvoorziening. Laten we dit fenomeen dus maar gewoon noemen waar het op neerkomt: etnische zuivering van Europeanen.

In West-Europa zijn de demografische veranderingen al goed zichtbaar. In een stad als Londen zijn autochtone Britten al een minderheid en verlaten in grote getale de hoofdstad. In de anglofone wereld wordt dit verschijnsel ook wel “white flight” genoemd, oftewel “blanke vlucht”. Een soortgelijk verschijnsel voltrekt zich in Nederland. In steden als Amsterdam zijn autochtone Nederlanders onderhand een minderheid. Hetzelfde geldt voor andere grote steden zoals Rotterdam en Den Haag.

Immigratie is overigens niet de enige factor die de demografische veranderingen in de hand werken. Vergrijzing en lage geboortecijfers onder autochtonen versnellen dit proces ook. Volgens de Europese elite biedt immigratie een oplossing voor dit probleem, hoewel deze fabel al lang geleden ontkracht is. Dit is goed te zien in regio’s zoals Oost-Groningen, waar al jaren lang sprake is van een bevolkingskrimp. Aldaar werd het afgelopen juli ‘gevierd’ dat er eindelijk een halt toegeroepen was aan de bevolkingsafname. Alsof het plaatsen van asielzoekerscentra een paar duizend Syriërs, Eritreërs en Somaliërs plotseling tot volwaardige Groningers transformeert.

West-Europa balkaniseert voor onze ogen. De grote steden zijn al onderverdeeld langs etnische lijnen. In Parijs wonen Fransen in de binnenstad en de minderheden in de buitenwijken, de zogenaamde ‘banlieus’. Marseille, de tweede stad van het land, zal in de nabije toekomst hoofdzakelijk door moslims bevolkt worden. In Duitse steden zoals Berlijn, Duisburg en Gelsenkirchen zijn hele wijken getransformeerd tot ‘no-go areas’. In Amsterdam wonen autochtonen in de stadsdelen Centrum en Zuid, terwijl allochtonen de meerderheid vormen in de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost.

Bent u bereid de gevolgen van massa-immigratie op zich te nemen? Allereerst moeten we beseffen dat de meerderheid van de asielzoekers vooral uit (jonge) mannen bestaat. Dit zal de natuurlijke  balans tussen mannen en vrouwen verstoren. We moeten dus niet vreemd opkijken als er een plotselinge toename in het aantal zedenzaken te zien valt, zoals dit in Zweden het geval is.

Daarnaast brengt de opname van asielzoekers nog een aanzienlijke kostenpost met zich mee. Miljarden euro’s verdampen onder het mom van immigratie en integratie. Asielzoekers zijn veelal laagopgeleid, spreken de taal niet en hebben weinig tot geen vermogen. Op het moment van aankomst is er dus direct sprake van een grote staatsafhankelijkheid. ‘Oude’ migrantengroepen, zoals Turken en Marokkanen, zijn al drie keer zo vaak werkloos als autochtonen. Bij de recent gearriveerde groepen ligt dit aantal nog vele malen hoger. Zo hebben 80% (!) van de Somaliërs in Nederland geen baan.

Hoe men het ook wendt of keert, Europa zal op de lange termijn steeds meer gelijkenissen vertonen met landen als de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. “Gated communities”, ommuurde wijken, zijn al aan een opmars bezig in Duitsland en zullen binnenkort ook in Nederland hun intrede doen. In rijke gemeenten zoals Wassenaar en Bloemendaal patrouilleren er voortdurend particuliere beveiligingsdiensten door de buurt. Het terrorismedreigingsniveau staat al geruime tijd op substantieel  en Joodse instellingen kunnen alleen nog functioneren met een permanente politiepost voor de deur. Is dit het model waar we met zijn allen naar toe willen?

Europa staat voor een tweesprong. Het is nog niet te laat om de controle over onze grenzen terug te nemen en een streng immigratiebeleid te introduceren. Doen we dat niet, dan moeten we beseffen dat de komende demografische veranderingen permanent en onomkeerbaar zijn. Onze kinderen zullen een land erven dat in de verste verte niet op het Nederland zal lijken waarin u en ik zijn opgegroeid.

Reacties

Bart Bohemen

De heer Bohemen heeft een uitgebreide kennis op het gebied van sociale vraagstukken en verwerkt deze dan ook nauwkeurig in zijn publicaties. Zijn vakgebied omvat onder meer socio-economische en demografische ontwikkelingen in Europees verband.

11 gedachten over “Europa balkaniseert

 1. Een goede analyse van een verbijsteringwekkende ontwikkeling. De ongekend grote demografische veranderingen van de afgelopen decennia worden nu in ons land en ook Europabreed naar een vernietigende apotheose geleid. Wat in essentie een Midden-Oosten probleem is, wordt door onze wegkijkende en ondermaatse bestuurlijke elite tot een Europees probleem gemaakt. Het is onbestaanbaar dat een overheid een dergelijk beleid ten detrimente van het eigen volk kan en mag voeren. Op dit ogenblik is Europa in de uitverkoop. Men doet niets en laat zich overlopen. Verwijzingen naar eerdere culturen die zich zelf afschaften zijn inderdaad van toepassing. In ons land is een werkgroep gevormd die de asielcrisis moet bezien. Nergens lees je in het persbericht dat de maat vol is. Nee, het tegenovergestelde is waar. Uit alles blijkt dat de linkse haantjes ook hier hun victorie zullen kraaien. De Europese intentie van een aantal maanden geleden die moest leiden tot destructie van boten en aanpak van criminele mensensmokkelaars is veranderd in een open invitatie om het continent te bezetten. Geen enkel land zal deze migratie overleven. We weten immers allemaal hoe de migratie tot nu toe voor gigantische problemen heeft gezorgd en eveneens voor een enorm aanslag op onze staatskas, tot groot nadeel van het volk dat zich netjes gedraagt. Wie het Duitse nieuws en de Duitse talkshows volgt, weet dat deze zijn ontaard in volledig uit de hand gelopen asielpromotie. Elke nette en verantwoordelijke burger die het daarmee niet eens is wordt gerekend tot de “braune Mob” . Hoe lang zal men dit nog accepteren?

 2. Goede analyse. Toch zou ik aandacht ook aan de vluchtelingenfabriek geven. Een ongekend grote golf immigranten is nu onderweg naae Europa dankzij NAVO acties als “Arabische lente”, “steun aan ‘vrijheidsstrijders'”, “responsibility to protect”. Allemaal vermommingen van een genocidaal expansie beleid om de multinationals meer grondstoffen gratis te geven. Deze door de politiek veroorzaakte massieve instroming gaat binnenkort een immense druk op de beperkte middelen zetten van de samenleving. Het is een beleid dat ongeremd, onbeperkt wereldwijd toegepast werd en wordt om de winsten van de multinationals op te spekken. De EU kan geen miljoenen vluchtelingen in een paar jaar accommoderen. Maar in principe is het aantal vluchtelingen van de toekomst alleen beperkt door de wereld demografie want de NAVO vluchtelingenfabriek blijkt niet te stoppen.

  De vluchtelingen komen uit gemaakte chaos:
  http://mario828282.wordpress.com/2015/08/18/de-vluchtelingen-komen-uit-gemaakte-chaos/

  De wereld heeft 7 miljard mensen die in vluchtelingen omgezet kunnen worden door westerse “humanitaire interventies”. Het plan is oud:
  https://www.youtube.com/watch?v=UT4L73MYiCE

 3. Een verenigd Europees asielbeleid gaat niet werken. Asieleisers willen naar bepaalde Noord-Europese landen. Iemand die aan Slowakije wordt toegewezen zal doorreizen naar Duitsland, wat zonder grenscontroles geen enkel probleem is.

 4. “…onze leiders zijn incompetent…”
  Daar ben ik het niet mee eens. Volgens mij zijn zij helemaal niet incompetent, ze weten heel goed waar ze mee bezig zijn. Ze zijn kwaadaardig, en uit op de vernietiging van de natiestaat en de westerse cultuur. Het doel wat ze ermee willen bereiken is een Marxistische dictatuur, een politiestaat. En dat lukt prima.

  “…Bent u bereid de gevolgen van massa-immigratie op zich te nemen?..”
  Dat wil ik al 35 jaar niet. Ik ben daar beslist niet de enige in maar we hebben nu eenmaal niets te willen. Als u te hard roept dat u dat niet wilt dan kunt u een brandbom in uw vergaderzaaltje krijgen, of een kogel in uw hoofd.

  De enige mogelijkheid om dit nog te stoppen is eigenrichting. De verantwoordelijken ter verantwoording roepen en snelrecht a la Ceauçesku.

 5. Pingback: Silvia's Boinnk!!!

Geef een reactie