De Nederlandse Burger Partij

Een politieke partij die daadwerkelijk opkomt voor de belangen van het volk is vandaag de dag een zeldzaam fenomeen. De Nederlandse natie verloedert op alle maatschappelijke vlakken en uiteindelijk is het de burger die het gelag betaalt. Waar een klein deel van de confessionele partijen zich nog enigzins uitstrekt naar historische en culture normen en waarden die kenmerkend waren voor de opbouw van Nederland, zijn partijen als D66, PvdA en de VVD hard op weg om Nederland in de uitverkoop te plaatsen. Het is onder andere om deze redenen dat er plaats gemaakt moet worden voor vernieuwing in politiek Den Haag.

De Nederlandse Burger Partij (DNBP) belichaamt deze vernieuwing en representeert de stem en de hoop van het volk. Het aantal nieuwe partijen dat zich de afgelopen jaren aanmeldt, is groot maar slechts een enkeling stelt zich uiteindelijk in het belang van het Nederlandse volk. De oprichters van DNBP hebben derhalve gemeend een partij te creëren die gericht is op de burger en diens belangen. Het erkennen van maatschappelijke initiatieven door en voor burgers is voor de DNBP de definitie van politiek. Als centrum-rechtse partij streeft DNBP naar een soeverein, stabiel en veilig Nederland in zowel nationaal als Europees opzicht. Een kort overzicht van de belangrijkste speerpunten op een rij voor u samengevat.

Defensie
De DNBP ziet erop toe dat vrede niet slechts in onze tijd maar ook in de tijd van onze nakomelingen gewaarborgd blijft. De constante dreiging van terrorisme vereist een adequaat optreden van een krachtige defensie en daarom wenst de partij meer te investeren in de Nederlandse krijgsmacht alsook in de inlichtingen en -veiligheidsdiensten. Op straat moet de burger een gevoel van veiligheid ervaren en daarom is het van belang om tevens in de politiemacht te investeren. De NAVO vraagt haar leden een minimum van 2% te besteden aan militaire uitgaven. Nederland bevindt zich momenteel onder deze norm en het is daarom tijd om aan deze verplichting te voldoen opdat de Staat haar burgers te alle tijden kan beschermen tegen bedreigingen van buitenaf.

Soevereiniteit
De partij maakt zich eveneens sterk voor een soeverein Nederland. De onvrede van de Nederlandse bevolking jegens de Europese Unie (EU) is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In 2005 stemde men tegen een Europese Constitutie maar nog altijd wordt er buiten alle proporties macht afgestaan aan Brussel. Het aantal beleidszaken dat nog onder de Nederlandse regering valt, wordt met de dag minder. Pensioenen, sociale zekerheid en onderwijs worden doorgesluisd naar Europese machthebbers. Nederland wordt op den duur een provincie van de EU en zal op de lange termijn nauwelijks nog inspraak hebben op haar binnenlandse overheidstaken. De DNBP wil derhalve tijdig ingrijpen eer het te laat is. De partij is van mening dat de burger inspraak moet krijgen in de balans tussen Europese en nationale besluitvorming en wetgeving. Dit is de volwaardige betekenis van een democratische samenleving: voor en door de burgers.

Cultuur
Historisch en cultureel besef, diens erkenning en het uitdragen daarvan is een van de belangrijke speerpunten van de partij. De Nederlandse samenleving is uniek en rijk aan religieuze instellingen en lokale gemeenschappen. De partij stelt dat de Nederlandse cultuur is doorgegeven door vorige generaties die ons land hebben bewoond en richt zich op behoudenis van deze cultuur. Verbondenheid tussen mensen vertegenwoordigd zich in onderling respect alsook het opstellen en in acht nemen van normen en waarden.

Sociaal
Een overheid dient ervoor te zorgen dat burgers eerlijk, rechtvaardig en gelijk behandeld moeten worden in alle aspecten van het leven. DNBP wil dat de Staat in dit opzicht met beleid optreed tegenover haar burgers om de sociaal-democratische samenleving in stand te houden en op te komen voor de zwakkere en de hulpbehoevende van onze maatschappij. Een overheid als deze geeft volgens de partij duidelijke grenzen aan opdat men zich nauwer betrokken voelt bij de besluitvorming van de overheid en daarnaast weet waar het aan toe is als het gaat om de sociale voorzieningen die voor hem en haar beschikbaar zijn.

Zorg
De ouderenzorg in Nederland verkeert momenteel niet in optimale staat. De zorgsector dient daarom sterk verbeterd te worden. Zorgpakketten moeten worden uitgebreid zodat burgers kunnen worden bijgestaan in onvoorziene, medische situaties. Sport moet eveneens een belangrijk element zijn in het leven van mensen. Om mensen in beweging te krijgen, zou de overheid een deel van sport kunnen financieren. Het helpt daarbij als sporten goedkoper wordt. De gezondheid van de jongste generaties gaat omhoog. Daarnaast moet er tevens veel zorg en aandacht besteed worden aan minder validen. Ook zij hebben recht op de beste faciliteiten die hun gezondheid stabiel kunnen houden.

Energie & Milieu
Een overstap naar duurzame, groene energie moet realiseerbaar zijn. De huidige energiebronnen raken langzaam maar zeker uitgeput en daarom is deze overstap meer dan ooit van levensbelang. Op den duur zullen mensen thuis maar ook bedrijven er een gewoonte van maken om zelf energie op te wekken. DNBP is in beginsel niet tegen de winning van schaliegas, mits dit op verantwoorde wijze geschied. Er moet tevens voldoende draagvlak zijn onder de bevolking voor het boren naar schaliegas. De situatie in Groningen is een voorbeeld van hoe het niet moet. De gevolgen van het winnen van schaliegas zijn niet breed uitgemeten en de Groningers ondervinden nu de onvoorziene consequenties van het boren naar gas.

In de nabije toekomst
DNBP heeft nog geen specifieke datum bekend gemaakt voor wat betreft het toetreden tot een van de eerstvolgende verkiezingen. Het bestuur behandeld de politieke strategieën die de partij zal aannemen voor de toekomende tijd en treft alle benodigde voorbereidingen die vereist zijn om de partij gereed te maken voor politiek Den Haag. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen van DNBP kunt u de betreffende webpagina raadplegen. Daar vindt u alle aanvullende informatie en tevens treft u daar het partijprogramma aan met een volledig overzicht van alle speerpunten van de partij.

Reacties

Daniël Leeuwenhart

De heer Leeuwenhart schrijft met regelmaat over de betrekkingen tussen de Europese Unie (EU) en Rusland. Als euroscepticus hecht hij waarde aan nationale belangen en verkiest deze boven de supranationaliteit van de EU. Met de kracht van de pen streeft hij naar meer macht voor Den Haag, en minder voor Brussel.

4 gedachten over “De Nederlandse Burger Partij

 1. Hoe gaat u die inspraak regelen, bent u vooreen bindend referendum, zoalsin Zwitserland? Of gewoon maar een partij die wij de macht geven en met de handen in de zakken mogen toe kijken?

 2. Is het niet zo dat jullie dezelfde doelen nastreven als de conventionele partijen?
  Ik zie geen wezenlijk verschil en ik zie ook geen onderscheidende standpunten.
  Met andere woorden: Meer van hetzelfde….

  Daarnaast bepalen toch de leden van een partij de koers en niet het bestuur?

 3. Beste JP ,
  Wij zien wel degelijk verschillen , kunt u ons noemen welke andere partij een gratis basis zal hanteren als het gaat om:
  Zorg
  Pensioen
  Loon
  Scholing
  DNBP wenst ook een bindend referendum , nergens anders terug te vinden in de verdere politiek. En zo zijn er nog tal van speerpunten die DNBP anders hanteert als een dergelijke andere politieke partij.
  Mocht u na het lezen van onze speerpunten nog verdere vragen hebben verwijs ik u graag door naar : info@dnbp.nl
  Met vriendelijke groet ,
  De Nederlandse Burger Partij

Geef een reactie