Donald Trump schudt de gevestigde orde grondig door elkaar

Op 16 juni 2015 kondigde Donald Trump zijn presidentkandidaatschap aan. De miljardair wil de Republikeinse kandidaat worden voor de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Door Trump’s  vernieuwende visie omtrent de economie en illegale immigratie weet hij veel kiezers naar zich toe te trekken. Men spreekt nu al van een zogenaamde ‘stille meerderheid’. Tegelijkertijd heeft Trump al veel mensen tegen zich in het harnas gejaagd. Zowel de Democraten als andere Republikeinen zien de opkomst van Trump met argusogen aan. Waarom veroorzaakt de man toch zoveel commotie?

Economisch verval
Trump geeft toe dat de Amerikaanse economie er dramatisch slecht voor staat. De staatsschuld is enorm hoog en het BBP, dat gebruikt wordt als indicator voor het economisch welzijn van een land, is fors gekrompen. Daarnaast legt hij het vuur aan de schenen van de Obama-regering, wie hij verantwoordelijk houdt voor het ondertekenen van dramatisch slechte handelsovereenkomsten. Volgens Trump zijn de onderhandelaars in dienst van de Amerikaanse overheid ‘incompetent’.

Op 11 juli hield Trump een toespraak voor 20.000 man in Arizona. Gedurende zijn toespraak gaf hij enkele interessante voorbeelden waarom de Amerikaanse economie in zijn ogen faalt. Zo zouden Japanse autoproducenten de Amerikaanse markt overspoelen met hun auto’s. Tegelijkertijd kan autofabrikant Chevrolet amper een auto exporteren naar Japan.

De miljardair gaf ook aan dat er talloze Amerikaanse banen verdwenen zijn naar landen als China en Mexico. Volgens Trump is het van groot belang dat deze banen terugkeren naar de Verenigde Staten (VS) en dan met name de banen in de maakindustrie. Sterker nog, volgens Trump is China een groot gevaar. De Chinezen hebben hun valuta dusdanig gedevalueerd, dat het voor Amerikaanse bedrijven vrijwel onmogelijk is met de Chinezen te kunnen concurreren.

Trump verklaarde dat een collega van hem geen toegang kan krijgen tot de Chinese markt, ondanks de hoge kwaliteit van zijn product. De Chinezen zouden allerlei drogredenen aandragen om te voorkomen dat het product op de markt terecht zou komen, zoals ‘de bescherming van het milieu’. Weinig mensen zijn er van op de hoogte dat de Chinese overheid talloze andere buitenlandse producten tegenhoudt. Ook worden er regelmatig invoerkosten berekend over producten die wel worden toegelaten. Bedrijven zoals Boeing worden onder druk gezet (technische) bedrijfsgeheimen bekend te maken in ruil voor toegang op de Chinese markt.

Volgens Trump valt dit te wijten aan de Chinese overheid, die zich sluw en geslepen gedraagt ten opzichte van hun economie en buitenlands beleid. Het Amerikaanse leiderschap is daarentegen zwak en doet te weinig om tegengas te bieden.

Het beste voorbeeld dat Trump gaf was dat van de oer-Amerikaanse autoproducent Ford. In april kondigde het bedrijf aan dat er een nieuw complex ter waarde van 2.5 miljard dollar gebouwd zal worden in Mexico. Het nieuwe initiatief zal Mexico waarschijnlijk 3800 banen opleveren. Hiermee lopen de VS dus een gigantische investering en 3800 banen mis.

De oplossing die Trump biedt is simpel maar effectief. Elk onderdeel dat vanuit de Mexicaanse fabriek naar de VS gestuurd wordt zal belast worden. Hierdoor zal Ford uiteindelijk van de plannen afzien en in plaats daar van de fabriek in de VS bouwen. Dezelfde strategie is aanwendbaar in China en Japan. Zolang de Chinezen en Japanners handelsbarrières blijven doen verrijzen, moet de VS het zelfde doen met Chinese en Japanse producten. Op die manier zullen zij uiteindelijk gedwongen worden de barrières op te heffen, vooral wanneer men in acht neemt hoe afhankelijk een land als China is van de Amerikaanse markt.

“De VS is een stortplaats geworden voor iedereen zijn problemen.”

Illegale Immigratie
Aldus Trump over illegale immigratie. Hierin heeft hij volledig gelijk. De controle over de grens met Mexico is zo lek als een mandje. Iedere dag weer steken er vele, voornamelijk Latijns-Amerikaanse, illegale immigranten de grens over. Niemand weet precies hoeveel illegale migranten zich momenteel in de VS bevinden. De schattingen lopen uiteen van 12 miljoen tot 30 miljoen.

Meer dan 50 procent van de illegale immigranten is afkomstig uit Mexico, de rest voornamelijk uit andere delen van Latijns-Amerika. Velen van hen spreken de taal niet, hebben geen geld en geen opleiding. Vrijwel direct na aankomst is er sprake van een grote afhankelijkheid van de staat. Illegale immigratie kost de Amerikaanse belastingbetaler maar liefst 113 miljard dollar per jaar (!).

Hoewel veel Amerikanen tegen illegale immigratie zijn bieden politieke partijen geen soelaas. De Democraten ondernemen geen stappen om illegalen uit te zetten. Sterker nog, ze zijn groot voorstander van amnestie. Dit komt er op neer dat miljoenen illegale migranten geneutraliseerd zullen worden tot Amerikaans staatsburger. Het Republikeinse kamp is verdeeld omtrent immigratie. Sommige Republikeinen spreken zich er tegen uit, maar ondernemen weinig tot niks om illegale immigratie te voorkomen.

Jeb Bush, de zoon van George H.W Bush en broer van George W. Bush, is een andere Republikeinse presidentskandidaat die juist versoepeling van het immigratiebeleid ondersteunt. Dit heeft echter niets te maken met het conservatieve gedachtegoed dat de Republikeinse partij beweert te vertegenwoordigen. Velen vermoeden dat Bush dit doet vanwege zijn Mexicaanse vrouw en om de Latijns-Amerikaanse stemmers voor zich te winnen.

Trump is een van de weinige kandidaten die het illegale immigratie thema überhaupt behandeld. Waarschijnlijk is dit ook de reden waarom hij er zeer goed voor staat in de peilingen.

De miljardair beweert dat de Mexicaanse regering een dubbelrol speelt betreffende illegale immigratie. Mexico houdt er zelf strenge immigratiewetten op na, maar doet niets om illegale migranten die op weg zijn naar de VS tegen te houden. “Waarom zouden ze ook?”, verklaart Trump. Het is immers makkelijker en goedkoper niets te doen. De ‘domme’ leiders van de VS vangen de illegale migranten toch wel op.

Wederom komt Trump met een effectieve oplossing. Voor iedere illegale immigrant die vanuit Mexico de VS binnenkomt wordt 100.000 dollar in rekening gebracht bij de Mexicaanse overheid. Op die manier zal Mexico gedwongen worden zelf stappen te ondernemen om de stroom van illegale migranten in te dammen.

De gevestigde orde in het nauw
De netto waarde van Trump wordt geschat op vier miljard dollar. Dit is een interessant gegeven. Door zijn grote vermogen is hij vrijwel onafhankelijk van lobbygroepen en zogenaamde special interest groups. Trump hoeft niet te onderhandelen over beleid met rijke industriëlen of de financiële elite in ruil voor financiering van zijn campagne. De miljardair heeft immers genoeg geld om alles zelf te financieren.

Andere presidentskandidaten moeten dit echter wel. Zij moeten onderhandelen, concessies doen en afzien van beloftes aan hun kiezers om financiering te verkrijgen van verschillende partijen. Dit is dus een enorm voordeel voor Trump.

Mocht Trump het kandidaatschap voor de Republikeinen verliezen, dan zal deze hoogstwaarschijnlijk gewonnen worden door Jeb Bush. De zoveelste telg uit een uiterst controversiële familie die langzaam maar zeker op een dynastie begint te lijken. Het zelfde geldt voor Hillary Clinton, vrouw van voormalig president Bill Clinton, die de presidentskandidaat voor de Democraten zal worden.

Volgens actuele peilingen is Trump momenteel de meest populaire Republikeinse kandidaat. Hoewel hij een beperkte kans heeft de verkiezingen te winnen, is zijn groeiende populariteit een erg interessant fenomeen. Waarom verdient de man geen kans? Hij is de enige kandidaat die de problemen die voortvloeien uit de vervallende economie en illegale immigratie eerlijk durft te benoemen.

Reacties

Bart Bohemen

De heer Bohemen heeft een uitgebreide kennis op het gebied van sociale vraagstukken en verwerkt deze dan ook nauwkeurig in zijn publicaties. Zijn vakgebied omvat onder meer socio-economische en demografische ontwikkelingen in Europees verband.

Geef een reactie