Alleen een militaire coup kan de Grieken nog redden

Griekenland staat voor een belangrijke tweesprong: zal het land akkoord gaan met de voorwaarden van de Troika? Of zal Griekenland de eurozone verlaten? Tegelijkertijd wordt het land overspoeld met illegale immigranten. De huidige regering lijkt niet in staat deze problemen op te kunnen lossen. Ondertussen lijdt de Griekse bevolking onder de zware bezuinigingen. Armoede, politieke onrust, werkloosheid, faillissementen en zelfmoord zijn aan de orde van de dag. Kortom: Griekenland staat aan de rand van de afgrond.

Langs de rand van de afgrond
We zullen de feiten nog even kort op een rijtje zetten. In 2009 stortte de Griekse economie in elkaar door het wanbeleid van de voorgaande regeringen. Er werd nooit serieus aandacht besteed aan het almaar groeiende begrotingstekort evenals de staatsschuld. Bovendien waren vriendjespolitiek en corruptie wijdverspreid. De belangrijkste verantwoordelijke partij voor de precaire situatie waarin Griekenland zich momenteel bevindt is dus de (voormalige) politieke elite.

Daarbij komt nog eens de rol die de controversiële zakenbank Goldman Sachs speelde. Goldman Sachs werd in de aanloop naar het Verdrag van Maastricht ingehuurd door de Griekse regering. Griekenland wilde graag lid worden van de eurozone, maar kon niet voldoen aan de toelatingscriteria. Zo was de staatsschuld bijvoorbeeld veel te hoog. Daarop bedacht Goldman Sachs een ingewikkelde constructie waarbij de staatsschuld lager leek dan dat het in werkelijkheid was. Hierdoor kon Griekenland alsnog toetreden tot de eurozone en nog langer op grote voet doorleven.

Uiteraard werkte deze strategie slechts voor een bepaalde tijd. In 2008 werd het duidelijk dat de Griekse economie er ongelooflijk slecht aan toe was. Goldman Sachs is medeverantwoordelijk voor deze situatie. Zoals altijd wordt het bankierskartel ontzien, aangezien er nooit een serieus onderzoek is uitgevoerd naar de betrokkenheid noch strafbaarheid van de bank. Ook in de toekomst hoeven we hier niet op te rekenen: de gehele EU-top is vergeven van voormalig werknemers van Goldman Sachs.

Ondertussen blijven illegale immigranten Griekenland in grote getale binnentreden. Naar schatting zijn er meer dan een half miljoen illegale immigranten in het land; een groot aantal aangezien de bevolking van Griekenland nog geen 11 miljoen bedraagt. Frontex, de organisatie die verantwoordelijk is voor het bewaken van de buitengrenzen van de EU, lijkt eerder te functioneren als vluchtelingenorganisatie.

De situatie in het land is uiterst fragiel. Het is de alledaagse Griek die door de harde bezuinigingsmaatregelen evenals illegale immigratie wordt getroffen. Volgens verscheidene bronnen transformeert Griekenland langzaam maar zeker in een derdewereldland.

Griekenland in de uitverkoop
Syriza, de partij die de Griekse verkiezingen won in 2015, heeft haar overwinning vooral te danken aan de belofte zich hard op te stellen ten opzichte van de Troika. Syriza is een partij die zich richt op het socialistische gedachtegoed. De Troika eist dat Griekenland de pensioenleeftijd niet verlaagd en de arbeidsmarkt liberaliseert.

Dit gaat lijnrecht in tegen het partijprogramma van Syriza. Ook voelt een groot gedeelte van de achterban van de partij zich verraden door hun leider Alexis Tsipras, omdat hij in onderhandeling is met de Troika. Het zijn vooral de socialistische hardliners die onder geen enkele voorwaarde meer concessies willen doen aan de Troika.

Veel Noord-Europese landen storen zich aan deze houding. Zij zijn het ten slotte die de bailout ter waarde van honderden miljarden euro’s gefinancierd hebben. De media demoniseren de Grieken door hen constant als lui en corrupt af te beelden.

De houding van de Grieken ten opzichte van de Troika is echter goed te begrijpen zodra men inziet wat er daadwerkelijk met het bailout-geld is gebeurd. Naar schatting is er slechts tien procent van de bailout geïnvesteerd in de Griekse publieke sector. De overige 90% is gebruikt om schuldeisers af te betalen.

Veel van deze schuldeisers waren banken en zogenaamde hedgefondsen uit andere EU-lidstaten. Snapt u het? De Noord-Europese belastingbetaler heeft dus indirect de zakken gevuld van organisaties afkomstig uit de Europese kapitaalmarkt. De alledaagse Griek, die überhaupt niks kan doen aan het wanbeleid van de voorgaande regeringen, heeft geen enkele baat gehad bij de bailout. Het grootste gedeelte van de bailout is gebruikt om de Griekse positie op de kapitaalmarkt te versterken (!), uitgerekend de markt waar alle ellende begonnen is.

Ondertussen is het Griekse volk slachtoffer van een gruwelijk experiment: het minimumloon is met 22% verlaagd, pensioenen zijn gekort en sociale vangnetten zijn verdwenen. Verder wordt Griekenland gedwongen belangrijke economische sectoren te liberaliseren, zoals de energiesector. Dit zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot nog meer invloed van grote buitenlandse corporaties. Dit is al gebeurd in de havensector, wat nu voor een substantieel gedeelte in handen is van Chinese investeerders.

Als er één belanghebbende partij is die enorm geprofiteerd heeft van de Griekse crisis, is het wel het grootkapitaal. De Europese belastingbetaler heeft de Griekse schulden afbetaald en vervolgens is Griekenland in de uitverkoop gedaan.

Er broeit iets
Al in 2012 gaf de VVD-europarlementariër Hans van Baalen aan dat een staatsgreep in Griekenland zeker geen ondenkbaar scenario is. Volgens van Baalen zou een staatsgreep op publieke steun kunnen rekenen omdat de Griekse overheid de bevolking niet meer in basisbehoeften kan voorzien. Ook een bankenrun zou een belangrijke aanleiding kunnen zijn, aangezien burgers dan geen toegang meer hebben tot hun (contante) geld. Dit is tevens in 2015 een actueel probleem, omdat er sinds november 2014 al meer dan 20 miljard euro van de banken is gehaald.

Het klinkt bijna onwerkelijk: een militaire staatsgreep in Europa. Als men de onderstaande feiten in acht neemt, is het in een aantal gevallen bijna realiteit geworden.

– 4 oktober 2011: Honderden veteranen van de Griekse strijdkrachten bestormen een kantoor van het ministerie van Defensie. De veteranen hadden te horen gekregen dat hun pensioenen gekort zouden worden.

1 november 2011: Ioannis Yangos (generale staf), Fragkoulis Fragkos (hoofd landmacht), Vasilis Klokoza (hoofd luchtmacht) en Dimitris Eleysiniotis (hoofd marine) worden gedwongen tot vervroegd pensioen door de Griekse overheid. Wat waren de heren van plan?

15 februari 2012: De voormalig Griekse president Karolos Papoulias werd tijdens een meeting omringd door enkele hoge legerofficieren; een uiterst ongewone situatie. Welke boodschap wilde het leger hiermee afgeven?

26 februari 2013: De Griekse overheid huurde het Amerikaanse Blackwater in. Blackwater is een zogenaamde particuliere militaire uitvoerder; een nette omschrijving voor een bedrijf dat huurlingen levert. Het is een zeer omstreden organisatie die er van wordt verdacht Amerikaanse belangen in het buitenland te behartigen. Blackwater zou in Griekenland de politie overzien en de regering beschermen (!). Hieruit kunnen we concluderen dat de regering haar eigen strijdkrachten niet langer kan vertrouwen.

24 september 2013: Het Griekse leger werd beschuldigd van het verzorgen van militaire training aan leden van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad.

28 september 2013: Griekse speciale eenheden brengen een manifest uit. Onder de eisen vallen het directe aftreden van de regering, het stoppen van bezuinigen op de publieke sector, geen belastingverhogingen en het verwijderen van alle illegale migranten op Grieks grondgebied.

29 september 2013: De leider van Gouden Dageraad, Nikos Michaloliakos, evenals 15 andere partijleden worden door een antiterreureenheid gearresteerd.

Het misnoegen van het Griekse leger is meer dan begrijpelijk. Zij worden geacht trouw te zijn aan een land dat in wezen bestuurd wordt door autocraten in Brussel. Het zijn de soldaten die hulpeloos moeten toezien hoe hun land in de uitverkoop wordt gedaan. Het is de hoogste tijd dat het Griekse leger het heft in eigen handen neemt. Onder de huidige miserabele omstandigheden waarin het Griekse volk momenteel verkeerd is een militaire staatsgreep meer dan verantwoord. Wat zou er moeten gebeuren?

1. Het Griekse leger bezet het parlement en de ministeriegebouwen. In de nabijheid van strategisch belangrijke punten worden militaire checkpoints gestationeerd. Denk hierbij aan de grens, luchthavens, havens en belangrijke wegen.

2. De belangrijkste media-instellingen worden bezet. Het Griekse leger maakt bekend dat het parlement is ontbonden. Een nationale revolutie evenals de noodtoestand worden uitgeroepen.

3. Griekenland treedt uit de eurozone evenals de EU. Alle EU-functionarissen worden verzocht het land te verlaten. Doen zij dit niet, dan worden zij hier toe gedwongen. Ook wordt de Communistische Partij van Griekenland verboden.

4. Alle illegale immigranten worden uitgezet naar het land van herkomst. Criminele immigranten met legale status verliezen hun Griekse staatsburgerschap en worden tevens uitgezet. Het Griekse leger neemt de rol van Frontex aan de grens over en de stroom illegale migranten wordt voorgoed ingedamd.

5. Griekse noodlijdende banken die dreigen failliet te gaan krijgen geen staatssteun, net zoals dit in IJsland is gebeurd. De zakenbank Goldman Sachs is niet langer welkom in het land. Eventuele invoering van staatsbanken en staatspensioenfondsen.

6. De handelssancties gericht tegen Rusland komen te vervallen. Griekenland wordt een belangrijk distributiepunt van Russisch gas in Europa, zoals beschreven staat in het Turkish Stream-plan.

Turkish Stream

7. Griekenland sluit zelf handelsverdragen met Noorwegen, Zwitserland, IJsland en soevereine staten op de Balkan. Verder zoekt het land meer toenadering tot de BRICS-landen, de Euraziatische Unie en opkomende economieën in Azië.

8. Mocht Griekenland dringend geld moeten lenen, dan wordt dit niet langer gedaan bij westerse financiële instellingen zoals het Internationaal Monetair Fonds of de Wereldbank. In plaats daarvan zullen de Grieken zich wenden tot de BRICS Development Bank of de Aziatische infrastructuurinvesteringsbank.

Reacties

Bart Bohemen

De heer Bohemen heeft een uitgebreide kennis op het gebied van sociale vraagstukken en verwerkt deze dan ook nauwkeurig in zijn publicaties. Zijn vakgebied omvat onder meer socio-economische en demografische ontwikkelingen in Europees verband.

3 gedachten over “Alleen een militaire coup kan de Grieken nog redden

Geef een reactie