Is Rusland de nieuwe bondgenoot van Griekenland?

U treft hier en hier respectievelijk het eerste en het tweede deel van het interview aan, waarin wordt ingegaan op Oekraïne en de NAVO. In dit laatste deel gaat Poetin in op de Tweede Wereldoorlog en hoe zeventig jaar vrede onlangs nog in het land werd gevierd. Verder gaat hij ook in op het politieke systeem van Rusland als het aankomt op de oppositie in het land. Tot slot behandeld hij de economische crisis in Griekenland en welke rol Rusland daarin speelt.

Paolo Valentino: Meneer Poetin, 9 mei was het voor Rusland zeventig jaar geleden dat zij uw land en de rest van Europa bevrijdde van nazisme. Geen enkel ander land heeft ooit zo’n grote prijs moeten betalen voor het behalen van een overwinning als Rusland. Desondanks waren er geen Westerse leiders met u aanwezig op het Rode Plein. Il Corriere della Sera publiceerde een brief van Silvio Berlusconi waarin hij zijn kritiek uitte aan die leiders voor hun afwezigheid. Ik heb daarover twee gerelateerde vragen.

Denkt u dat zij met hun afwezigheid zich disrespectvol opstelden jegens de Russische bevolking? Wat is de herinnering van de Tweede Wereldoorlog van betekenis voor de Russische identiteit van vandaag de dag?

Vladimir Poetin: Het is geen kwestie van identiteit. Identiteit is gebouwd op cultuur, taal en geschiedenis. Deze oorlog is een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. Wanneer wij zulke dagen vieren, zij het in feeststemming of in rouw vanwege het aantal levens dat het gekost heeft, denken wij terug aan de generatie die onze vrijheid en onafhankelijkheid mogelijk maakte, aan hen die triomfeerden over nazisme. We denken eveneens aan het feit dat iedereen deze tragedie niet moet vergeten, voornamelijk omdat we ervoor moeten zorgen dat dit nooit meer gebeurd in de toekomst. Dit zijn niet slechts woorden; het is geen ongefundeerde angst.

Tegenwoordig hoor je mensen zeggen dat er geen Holocaust was, bijvoorbeeld. We kunnen zien hoe er pogingen worden gedaan om de nazi’s en diens collaborateurs te eren. Dit maakt deel uit van het leven in de huidige maatschappij. Hedendaags terrorisme, in al haar verscheidene manifestaties, is in heel veel opzichten gelijk aan het nazisme; sterker nog, er is nauwelijks verschil in beide.

Wat betreft de collega’s die u zojuist opnoemde, is het hun eigen persoonlijke keuze om wel of niet naar Moskou te komen en mee te doen aan de festiviteiten. Ik denk dat zij door de huidige complexiteit in internationale betrekkingen niet inzien hoe dit velen malen belangrijker is. Niet alleen omdat het gekoppeld is aan het verleden maar ook van belang is om te vechten voor een gemeenschappelijke toekomst.

Zij hebben hun beslissing genomen, maar vandaag is het onze nationale feestdag. Er was een groot aantal veteranen aanwezig van een verschillende landen zoals de VS, het Verenigd Koninkrijk, Polen en andere Europese landen. Deze mensen zijn in feite de echte helden van deze dag en dat was erg belangrijk voor ons. Gedurende de feestdag eren we niet alleen zij die tegen het nazisme vochten in de SU, maar ook zij die in het verzet zaten in Duitsland, Frankrijk en Italië. We eren hen allemaal, zij die hun leven opofferden om het nazisme te bestrijden.

Wij begrijpen heel goed dat de SU de doorslag gaf in de uiteindelijke overwinning op het nazisme en tegelijkertijd grote verliezen heeft geleden. Het is meer dan alleen een militaire overwinning voor ons; het is ook een morele overwinning. Ziet u, in principe heeft bijna elke familie een familielid verloren in de oorlog. Hoe kunnen we dit vergeten? Onmogelijk.

[…]

Luciano Fontana: U bent erg populair in Rusland, maar in andere landen en zelfs in uw eigen land wordt u vaak als autoritair beschouwd. Waarom is het zo moeilijk om deel uit te maken van de oppositie in Rusland?

Vladimir Poetin: Wat is daar zo moeilijk aan? Als de oppositie bewijzen kan dat zij genoeg potentieel heeft om uitdagingen uit te gaan in een district, regio of in het hele land, dan denk ik dat mensen dat altijd zullen inzien.

Het aantal partijen in Rusland is groot en in de afgelopen jaren hebben we het proces van politieke partijen opzetten, geliberaliseerd. Zo kan er een politieke partij op regionaal en nationaal niveau opgezet worden. Het gaat allemaal om hun capaciteiten en over hoe zij werken met het electoraat, met de mensen.

Paolo Valentino: Waarom worden zij dan zo weinig geïnterviewd door de Russische TV?

Vladimir Poetin:
Ik denk dat als zij iets interessants te zeggen hadden, dat ze dan ook vaker geïnterviewd zouden worden.

Voor wat betreft politieke competitie weet ik dat er bepaalde maatregelen getroffen worden tegen politieke tegenstanders. Kijkt u maar naar de recente geschiedenis van Italië.

Paolo Valentino: Meneer de president, Griekenland verkeert in grote problemen met Europa. Als Griekenland de Eurozone verlaat, is Rusland dan bereid om politieke en economische steun te verlenen?

Vladimir Poetin: Wij werken aan onze internationale betrekkingen met Griekenland ongeacht of het een EU lidstaat is, een lid van de EMU of NAVO. Historisch gezien, hebben wij een hechte en goede band met Griekenland. Daarom is het aan de Griekse bevolking om de keuze te maken tot welke unie zij wensen te behoren. We weten niet wat er gaat gebeuren in de toekomst en daarom zou het onjuist of wellicht zelfs schadelijk zijn voor zowel de Griekse alsook de Europese economie om een voorbarige voorspelling te doen.

De gemeenschappelijke Europese wetgeving heeft de Griekse economie in de problemen gebracht. De drachme kan niet worden gedevalueerd want ze zijn niet in het bezit van de drachme. In plaats daarvan zijn ze onlosmakelijk verbonden aan de euro. De grenzen zijn volledig opengesteld voor Europese goederen. Dit is een voordeel ten opzichte van landen die georiënteerd zijn op export. Gemeenschappelijke beslissing worden genomen over de agrarische sector en de visserij. Daarin kan Griekenland bepaalde competitieve voordelen uit halen, hoewel er ook limieten aan verbonden zijn.

Een andere gunstige sector is die van toerisme. Maar wederom zijn er limieten door bijvoorbeeld het Verdrag van Schengen. Wij hebben een overeenkomst met Turkije waarin visums niet nodig zijn. Vijf miljoen Russische toeristen brachten een bezoek aan dit land afgelopen jaar, terwijl minder dan een miljoen toeristen Griekenland bezocht. Desondanks ontvangt Griekenland leningen en financiële steun van de Europese schatkist. Het land heeft eveneens toegang tot de Europese arbeidsmarkt. Er zijn nog andere voordelen om deel uit te maken van de Europese familie.

Maar het is niet aan Rusland om te bepalen wat gunstiger is voor Griekenland. Nogmaals, het is aan de Griekse bevolking om een keuze te maken en in gesprek te gaan met diens Europese partners.

[…]

Luciano Fontana: Laatste vraag. Waar heeft u het meeste spijt van in uw leven? Wat beschouwt u als een fout die u nooit meer zou willen maken?

Vladimir Poetin: Ik ga heel eerlijk zijn met u. Ik kan mij geen enkele fout herinneren. Met dank aan God.

Luciano Fontana: U bent een gelukkig persoon.

Vladimir Poetin: Dat ben ik, Godzijdank.


In dit artikel kunt u meer te weten komen over Victory Day (9 mei) in Rusland en hier over de commotie vooraf aan die nationale feestdag.

U kunt hier meer lezen over oppositie in de Russische politiek; een artikel geschreven naar aanleiding van de dood van Nemtsov.


Reacties

Daniël Leeuwenhart

De heer Leeuwenhart schrijft met regelmaat over de betrekkingen tussen de Europese Unie (EU) en Rusland. Als euroscepticus hecht hij waarde aan nationale belangen en verkiest deze boven de supranationaliteit van de EU. Met de kracht van de pen streeft hij naar meer macht voor Den Haag, en minder voor Brussel.

Een gedachte over “Is Rusland de nieuwe bondgenoot van Griekenland?

Geef een reactie