De Afrikaanse bevolkingsexplosie

Heeft u ooit de film Elysium gezien? Het verhaal speelt zich af in het jaar 2154. De aarde is overbevolkt wat gigantische problemen veroorzaakt. Een soortgelijke film is Dredd. De film portretteert de toekomstige stad Mega-City One, waar 800 miljoen mensen wonen. Het computerspel Halo 3 speelt zich af in de futuristische metropool New Mombasa, waar men gigantische constructies heeft moeten bouwen om de enorme bevolking te kunnen huisvesten. U denkt natuurlijk: “Dat is sciencefiction, dat zal in het echt nooit gebeuren”. Toch is een dergelijk scenario reëler dan u denkt. 

Europa lijkt maar geen oplossing te kunnen vinden voor het asielzoekersprobleem. Naar schatting staan er honderdduizenden jonge Afrikanen klaar in Noord-Afrika om de oversteek naar Europa te maken. Wat is toch de reden dat zoveel jonge, voornamelijk mannelijke, Afrikanen koste wat het kost naar Europa willen trekken? Sommigen beweren dat dit te wijten valt aan werkeloosheid. Anderen suggereren dat dit komt door politieke instabiliteit of oorlog. De werkelijke reden van het probleem wordt over het hoofd gezien of verzwegen: demografie. Bij het grote publiek beter bekend als de Afrikaanse bevolkingsexplosie.

In oktober 2014 schreef Martin Sommer een uitermate interessant artikel over de explosieve bevolkingsgroei van Afrika. Het artikel werd nota bene in de Volkskrant (!) gepubliceerd. Toch krijgt het onderwerp over het algemeen geen aandacht. Veel westerlingen weten weinig tot niks van dit thema af, dat terwijl het ongelooflijk belangrijk is om het huidige immigratieprobleem te kunnen begrijpen.

In zijn artikel geeft Sommer enkele voorbeelden van landen waar de bevolking explosief groeit. Het land Niger, waar momenteel 17 miljoen mensen wonen, zal in het jaar 2050 55 miljoen inwoners tellen. In de Nigeriaanse hoofdstad Lagos zullen over twintig jaar 40 miljoen (!) mensen wonen. Zowel de regeringen van Niger en Nigeria hebben nu al moeite hun bevolkingen in basisbehoeften te voorzien. Laat staan over enkele decennia, wanneer de bevolking met tientallen miljoenen mensen zal zijn toegenomen.

Het scenario dat zich ontvouwt in Niger en Nigeria geldt overigens ook voor de rest van Subsaharaans Afrika. Hieronder ziet u een tabel om de situatie enigszins te verduidelijken:

Land Bevolking 2015 Bevolking 2025 Bevolking 2050
Nigeria 165.313.000 202.957.000 278.788.000
Ethiopië 89.765.000 113.418.000 186.452.000
Soedan 42.433.000 49.556.000 63.530.000
Kenia 40.001.000 44.897.000 55.368.000
Angola 20.795.000 28.213.000 53.328.000

De bevolking van Afrika groeit zo snel dat de totale bevolking van het continent in slechts veertig jaar tijd verdubbeld zal zijn.

In Afrika zijn er al eindeloos veel mensen overleden door hongersnood, oorlog en ziektes. Ondanks al deze negatieve factoren groeit de bevolking nog steeds. De enige reden hiervoor is het zeer hoge geboortecijfer. Zo krijgt een vrouw in Mozambique gemiddeld tussen de vijf en zes kinderen. Somalische vrouwen krijgen gemiddeld 6 a 7 kinderen. Niger heeft een van de hoogste geboortecijfers op aarde; aldaar krijgt de gemiddelde vrouw tussen de zeven en acht kinderen.

Geboortecijfer

De enorme bevolkingsgroei verklaart tevens waarom Afrika zo gebukt gaat onder allerlei problemen. Veel kinderen betekent veel monden om te voeden, maar menig Afrikaanse regering heeft nu al problemen om hun bevolkingen van voedsel te voorzien. Ook ziektes verspreiden zich makkelijker onder grote populaties. Wanneer het gevreesde Ebola-virus zou uitbreken in een gigantische stad zoals Lagos, zou dit een humanitaire catastrofe zijn van ongekende omvang. De studie Internationale Betrekkingen leert ons dat overbevolking een belangrijke rol kan spelen bij de uitbraak van oorlogen.

Eind mei werd het bekend dat minister van Ontwikkelingssamenwerking Lilliane Ploumen maar liefst 50 miljoen euro wil vrijmaken om Afrikaanse landen te steunen. Wat gaat deze 50 miljoen euro eigenlijk uithalen? Ten eerste worden vele Afrikaanse landen al decennia lang ondersteund door middel van ontwikkelingshulp. Niemand weet precies hoeveel geld er al in deze bodemloze put is gestort. Of ontwikkelingshulp daadwerkelijk verandering brengt zijn de meningen sterk over verdeeld. Het is daarom ook zeer onwaarschijnlijk dat de 50 miljoen euro van Ploumen ook maar enige verandering teweeg gaat brengen.

Wat ook opvalt is de houding van de milieubeweging omtrent overbevolking. Ze reppen er met geen woord over. Een explosief groeiende bevolking betekent een grotere vraag naar grondstoffen. Er zal meer olie opgepompt moeten worden. Er zullen meer bossen gekapt moeten worden voor houtkap en om ruimte te maken voor landbouwgrond. De zeeën zullen overbevist raken. Meer mensen betekent meer voertuigen wat neerkomt op nog meer uitlaatgassen.

Dat de milieubeweging zich afzijdig houdt aangaande overbevolking is natuurlijk logisch. Milieuorganisaties zijn vrijwel altijd verbonden aan linkse politieke partijen. Een kritische houding ten opzichte van de Afrikaanse bevolkingsgroei past niet in het straatje van het humanistische gedachtegoed. Ze zouden wel eens als rechts-extremisten kunnen worden bestempeld. Volgens insiders is het bespreken van immigratie en overbevolking binnen natuurclubs zelfs een taboe. Op een objectieve visie van de milieubeweging hoeven we dus niet te wachten.

Normaal gesproken daalt het geboortecijfer wanneer de economische en sociale omstandigheden verbeteren. Dit is in Afrika echter niet het geval. Zo groeien de economieën van verscheidene Afrikaanse staten snel. Sommige landen behoren zelfs tot de snelst groeiende economieën ter wereld. Desondanks is het geboortecijfer niet gedaald. Ook het aantal (illegale) migranten dat vertrekt naar het westen is niet afgenomen. Sterker nog, hun aantal groeit zelfs.

Het hoge geboortecijfer wordt voornamelijk veroorzaakt door de Afrikaanse mentaliteit. Het krijgen van vele kinderen wordt gezien als zegen en ook religie speelt een grote rol. In juni 2012 verklaarde de Nigeriaanse president Goodluck Jonathan dat mensen alleen kinderen moesten nemen als zij het konden veroorloven ze te verzorgen.

De uitspraak van Jonathan lijkt tegen dovemansoren gericht. Als de huidige trends zich voortzetten, zal de bevolking van Afrika in het jaar 2100 ruim vier miljard mensen bedragen. De Afrikaanse economieën en instituties kunnen deze bevolkingsgroei simpelweg niet opvangen. Dit is een ongelooflijk belangrijke pushfactor voor migratie. We moeten ons beseffen dat illegale immigratie niet op zal houden zo lang de bevolking van Afrika explosief blijft groeien.

Reacties

Bart Bohemen

De heer Bohemen heeft een uitgebreide kennis op het gebied van sociale vraagstukken en verwerkt deze dan ook nauwkeurig in zijn publicaties. Zijn vakgebied omvat onder meer socio-economische en demografische ontwikkelingen in Europees verband.

10 gedachten over “De Afrikaanse bevolkingsexplosie

 1. Al enige tijd komen er duizenden werkloze Afrikanen Europa binnen: het lezen van uw blog over de Afrikaanse bevolkingsexplosie veroorzaakte bij mij en bij vele anderen denk ik een grote schok!
  Waar ik ook van schrok is het feit dat er in 2008 kennelijk een geheim plan van de EU bekend werd, dat graag 50 miljoen werkloze Afrikanen naar Europa wil halen!
  In het jaar 2012 riep de speciale gevolmachtigde van de VN voor migratie, Peter Sutherland, de EU ertoe op “haar best te doen” om de “homogeniteit” van de lidstaten “te ondermijnen”!
  Volgens peilingen zullen tot 2050 alleen al 800 miljoen zwarte Afrikanen zich op weg naar ons begeven!

 2. De Afrikaanse bevolkingsexplosie, is de verkeerde benaming voor de rubriek die op de foto van de zwarte explosie weerspiegelt. Het moet nogal heet “De ZWART Afrika” bevolkingsexplosie. ”
  Het woord “Afrikaans” heeft alleen te maken met de “Afrikaner” de taal die “Afrikaans” is en alleen betrekking hebben op de bewoners van “Zuid-Afrika.” De taal wordt voornamelijk als een blanke taal erkend hoewel er veel kleurling en sommige zwarten ook de taal gebruiken als hun moedertaal.
  Door te verwijzen naar “de Afrikaanse bevolking” moet de volgende cijfers voor Zuid-Afrika inag genomen worden en dit zal dan de bevolkingsexplosieprentjie van de zwart Afrika bevolking duidelijker stellen. De BLANKE bevolkingsgetalle is bezig af te nemen, terwijl de zwarte en kleurlinggetalle drastisch toenemen.
  Zuid Afrika bevolking is momenteel 52 982 000 minus 48 379 600 zwart / bruin / Indiër (91,3%) = 4 602 400 blank (8,7%).
  De talen die de 8,7% blanken spreken is voornamelijk Afrikaans en Engels. Vele andere Europese talen zoals Duits, Italiaans, Nederlands, Grieks, Portugees, is ook aanwezig in het land.
  De “bevolkingsexplosie” is nogal duidelijk te zien onder de Zwarte, en Bruin (gekleurde) inwoners van AFRIKA CONTINENT in zijn geheel.

 3. Er is geen uitzondering op de regel dat ieder organisch wezen van nature zo snel in aantal toeneemt dat,
  als er geen vernietiging plaatsvond, de aarde weldra bedekt zou zijn door de nakomelingen van een enkel paar.

  Charles Darwin,
  Over het ontstaan van soorten (1859)

Geef een reactie