EU slaat haar tentakels steeds verder oostwaarts uit

Vorig jaar beloofde Jean Claude Juncker, president van de Europese Commissie, dat de Europese Unie (EU) in de komende vijf jaar niet verder zal uitbreiden. Of Juncker de waarheid sprak is nog maar de vraag. Ieder jaar worden er weer miljarden geïnvesteerd in potentiële lidstaten. De verslechterende relatie met Rusland kan de toetreding van verschillende Oost-Europese staten doen versnellen. Daarbij komt nog eens dat steeds meer mensen zich terecht beginnen af te vragen waar de expansie van de EU ophoudt.

“Ook al willen de mensen geen EU-expansie, we doen het toch.”

Deze uitspraak van oud-voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy omschrijft perfect de werkwijze evenals het ondemocratische karakter van de EU. Alle Europese staten moeten lid worden van de EU, koste wat het kost. Wat de Europese burger hier van vindt maakt niets uit. Zodra de Europese elite ergens zijn zinnen op heeft gezet, zal het ook gebeuren.

Kroatië, de nieuwste ‘aanwinst’ van de EU, werd op 1 juli 2013 lid. Al direct na toetreding lapte het land belangrijke economische afspraken aan zijn laars. Zowel het begrotingstekort als de staatsschuld waren te hoog. Ook voor de Kroatische bevolking bleven de beloofde grootschalige economische verbeteringen uit. Wat heeft de toetreding van Kroatië tot nu toe opgebracht? Niets. Het heeft de Europese belastingbetaler veel geld gekost en weinig verandering gebracht voor de gemiddelde Kroaat.

De gehele Balkan staat in de wachtrij om lid te worden van de EU. In veel Balkanstaten is de economie er slecht aan toe. Daarnaast kampen de landen met vriendjespolitiek, corruptie, zwakke overheidsinstanties en hoge werkloosheid. Kortom, de Europese integratie van de Balkan gaan West-Europese landen veel geld kosten.

Daarbij komt nog eens dat er sprake is van grootschalige politieke instabiliteit. Er is momenteel een ware exodus gaande vanuit Kosovo. Duizenden jonge Kosovaren hebben besloten richting West-Europa te trekken, wat te wijten valt aan de hoge werkloosheid. De asielaanvragen van Kosovaren in Duitsland nam met maar liefst 572% toe.

Begin mei vond er een uiterst bloederige aanslag plaats in de Macedonische stad Kumanovo. Etnisch Albanese terroristen afkomstig uit Kosovo probeerden het land te destabiliseren en de Albanese minderheid tegen de Macedonische regering op te zetten. Veertien jaar na het einde van de Joegoslavische Oorlogen lijkt een nieuwe oorlog op de Balkan geen ondenkbaar scenario. Hoe zal de EU omgaan met deze Albanese agressie? Een harde aanpak hoeven we in ieder geval niet te verwachten. Met hulp van de EU werd Kosovo in 2008 een onafhankelijk land, dit ondanks de felle protesten van de Serviërs.

Oekraïne wordt tevens klaargestoomd voor een EU-lidmaatschap. Het land staat werkelijk aan de financiële afgrond. De regering heeft miljarden euro’s nodig om het land van een bankroet te behoeden. Sinds de Maidan-coup is de houding ten opzichte van Europese integratie 180 graden gedraaid. Er is een nieuwe overheid geïnstalleerd die alle bevelen van Brussel en Washington klakkeloos opvolgt. Bovendien woedt er in het oosten van het land nog steeds een burgeroorlog.

De nieuwe president Petro Poroshenko staat te popelen om zijn loyaliteit te tonen. Daarom benoemde hij een oude bekende als gouverneur van Odessa: Mikhail Sakaashvili. De oud-president van Georgië functioneert als trekpop van het westen. Onder leiding van Sakaashvili voerde het Georgische leger een etnische zuivering uit op het in zijn ogen ‘dwarse’ Ossetische volk. Hiermee slaagde hij erin een Russische militaire reactie uit te lokken, wat de aanleiding vormde van de uitbraak van de Ossetische Oorlog in 2008.

De expansiedrift van de EU lijkt niet op te houden bij de geografische grenzen van Europa. Veel mensen achten de kans dat Turkije nog lid wordt van de EU zeer klein. President Erdogan begint steeds meer dictatoriale trekjes te vertonen en heeft de (re)islamisering van het land in gang gezet. Ondanks alle schandalen omtrent mensenrechten betaalt de EU nog steeds ieder jaar vele miljoenen euro’s aan Turkije. Achter de schermen wordt Turkije nog steeds klaargestoomd voor een EU-lidmaatschap.

Bij Turkije houdt het echter niet op. De EU heeft verschillende samenwerkingsverdragen getekend met Georgië, Armenië en Azerbeidjaan. Alle drie de landen maken in geografisch opzicht geen deel uit van Europa. Toch is het absoluut niet uitgesloten dat zij kans maken op een toekomstig EU-lidmaatschap. Dit kunnen we opmaken uit verscheidene stille hints. Zo zal de eerste editie van de Europese Spelen in 2015 plaatsvinden in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidjaan.

De uitbreiding van de EU is nog lang niet afgelopen. Van Rompuy gaf in zijn boek aan dat hij er van droomt alle Europese landen te verenigen onder het EU-banier. De nieuwe voorzitter van de Europese Raad, de Pool Donald Tusk, zal het werk van van Rompuy ongetwijfeld voortzetten. De benoeming van de oud-premier van Polen is tevens een symbolisch gebaar; het moet de Europese integratie van Slavische landen versnellen. Bovendien is Tusk fel anti-Russisch. Nee, de Europese elite zal niet rusten totdat alle soevereine natiestaten van Europa opgaan in een federale unie.

Reacties

Bart Bohemen

De heer Bohemen heeft een uitgebreide kennis op het gebied van sociale vraagstukken en verwerkt deze dan ook nauwkeurig in zijn publicaties. Zijn vakgebied omvat onder meer socio-economische en demografische ontwikkelingen in Europees verband.

3 gedachten over “EU slaat haar tentakels steeds verder oostwaarts uit

Geef een reactie