Generaal Sisi bewees ons een grote dienst

In 2011 bracht de Arabische Lente een einde aan het bewind van Hosni Mubarak dat al bijna dertig jaar duurde. Later dat jaar kregen de Egyptenaren voor het eerst sinds 1952 de mogelijkheid om hun stem uit te brengen in een verkiezing waarbij geen sprake was van grootschalige verkiezingsfraude. De recente geschiedenis van Egypte wordt gekenmerkt door autoritaire regimes, een staatsgreep, politieke moorden en aanslagen. Men zou verwachten dat de Egyptische bevolking deze kans op vrije verkiezingen met open armen aan zou nemen. De verkiezingsuitslag bewees echter het tegendeel.

De grote winnaar van de verkiezingen werd Mohammed Morsi, leider van de Moslimbroederschap in Egypte. De Moslimbroederschap is een streng islamitische organisatie die de Sharia wil invoeren. De partij al-Nour , die haar gedachtegoed baseert op het salafisme, werd tweede. In plaats van te kiezen voor meer vrijheid kozen de Egyptenaren voor meer onderdrukking.

Op 30 juni 2012 werd Morsi beëdigd als president. Al vrij snel probeerde hij de grondwet te veranderen; Morsi wilde een grondwet die sterker was gebaseerd op islamitische wetgeving. Bovendien vindt hij dat de Arabische Lente in wezen een ‘islamitische ontwaking’ is. Daarna probeerde hij Omar Abdel-Rahman uit de gevangenis vrij te krijgen. Abdel-Rahman zit in de Verenigde Staten (VS) een levenslange gevangenisstraf uit voor de aanslagen op het World Trade Center in 1993.

Als blijk van goede wil beloofde Morsi meer christenen en vrouwen op belangrijke posities te plaatsen. Dit bleken er later slechts enkelen te zijn. Daarentegen werden er veel meer islamitische hardliners op belangrijke posities geplaatst. Op 19 oktober 2012 bezocht Morsi de radicale El-Tenaim moskee in Noordwest Egypte. Aldaar deed hij mee aan een publiek gebed waarin geopperd werd dat ‘Allah de Joden zal vernietigen’.

Partijgenoten van Morsi stelden zelfs een militaire aanval op Ethiopië voor, om het land te beletten een dam in de Nijldelta te bouwen. Eind 2012 probeerde Morsi wederom strikte islamitische wetten op te nemen in de grondwet. Liberale en seculiere politici verlieten uit protest het parlement.

In juni 2013 bezocht Morsi een bijeenkomst van vooraanstaande salafisten waar geroepen werd dat de oorlog in Syrië een jihad is. Ook werden de aanhangers van president Bashar Assad omschreven als ‘heidenen’. Verder haalde Morsi de banden aan met het autoritaire regime in Iran.

De opkomst van Morsi ging tevens hand in hand met toenemend radicaal geweld. Ongeveer 10% van de bevolking van Egypte maakt deel uit van de christelijke Koptische minderheid. Na het afzetten van Mubarak was er een duidelijke stijging te zien in het aantal terroristische aanslagen op Kopten.

Het werd gevaarlijk toen de voormalig president verschillende hoge functionarissen van de strijdkrachten en veiligheidsdiensten begon te vervangen. Zo werd het hoofd van het leger evenals de stafchef gevraagd ontslag te nemen. Niet veel later werden het hoofd van de inlichtingendienst en de commandant van de presidentiële wacht ontslagen. Tegelijkertijd werd Abdel Fattah el-Sisi benoemd tot minister van Defensie.

De kranten spraken ondertussen over een machtsstrijd tussen Morsi en het leger. De krant New York Times sprak zelfs van een ‘zuivering’ binnen de militaire top. Vooraanstaande Egyptenaren beweerden dat Morsi een totalitair systeem poogde op te zetten.

Hoewel Morsi veel aanhangers heeft zagen andere Egyptenaren de machtsvergaring met lede ogen aan. Onder hen was ook generaal Sisi, die uitgerekend door Morsi zelf benoemd was tot minister van Defensie. Op 3 juli 2013 pleegde het Egyptische leger onder leiding van generaal Sisi een staatsgreep en werd Morsi gearresteerd. De Egyptische staat begon een zaak op te bouwen tegen Morsi en gedurende het onderzoek ging er daadwerkelijk een beerput open. Morsi bleek betrokken bij allerlei staatsgevaarlijke acties zoals:

– Het aanzetten tot moord op vreedzame demonstranten.

– Betrokkenheid bij een grootschalige ontsnapping uit de Wadi el-Natrun gevangenis, waarbij duizenden radicale islamieten ontsnapten.

– Spionage voor Iran, Hezbollah en Hamas.

– Het steun verlenen aan jihadistische groeperingen in de Sinaï-woestijn.

Natuurlijk heeft een staatsgreep niks met democratie te maken. Desalniettemin is Egypte evenals de rest van de wereld beter af zonder Morsi. Kunt u het zich voorstellen? Een islamitische hardliner als president van een land met een bevolking van ruim 88 miljoen? Iemand die tevens nauwe contacten onderhield met de meest bedenkelijke regimes en organisaties. Daarnaast zou Morsi ook aan het hoofd komen te staan van de Egyptische strijdkrachten, die ruim 1.5 miljoen man omvat. Kortom, een nachtmerrie-scenario dus.

Sisi lijkt de aangewezen man om Egypte te leiden. Onder zijn leiderschap werd de Moslimbroederschap in het land verboden. Ook voert de Egyptische luchtmacht nu regelmatig aanvallen uit op ISIS in Libië; het land besloot keihard terug te slaan nadat 21 Koptische christenen onthoofd werden.

Op nieuwjaarsdag 2015 hield generaal Sisi zijn meest omstreden toespraak. Hierin gaf hij aan dat er een reformatie binnen de islam moet plaatsvinden. Volgens Sisi is de islamitische denkwijze verkeerd en zorgt dit er voor dat een groot deel van de wereld zich vijandig opstelt ten opzichte van de islam. Ook verklaarde hij dat de 1.6 miljard moslims op de wereld niet de rest van de wereldbevolking kon vertellen hoe zij moesten leven.

De straf die Mohammed Morsi kreeg was overigens niet mals, hij werd ter dood veroordeeld. Ook een groot aantal leden van de Moslimbroederschap evenals andere radicalen kregen de doodstraf opgelegd.

Sisi bewees ons een grote dienst. Hij voorkwam dat Egypte, het grootste Noord-Afrikaanse land, in handen viel van radicalen. Als generaal Sisi niet had ingegrepen waren de gevolgen niet te overzien geweest.

Reacties

Bart Bohemen

De heer Bohemen heeft een uitgebreide kennis op het gebied van sociale vraagstukken en verwerkt deze dan ook nauwkeurig in zijn publicaties. Zijn vakgebied omvat onder meer socio-economische en demografische ontwikkelingen in Europees verband.

3 gedachten over “Generaal Sisi bewees ons een grote dienst

Geef een reactie