Is massa-immigratie een links of rechts fenomeen?

Het wordt links vaak verweten de massa-immigratie op touw gezet te hebben. Toch is dit slechts gedeeltelijk waar. Enkele decennia geleden nog spraken sociaaldemocraten zoals Willem Drees zich nog openlijk uit tegen het open immigratiebeleid van ons land. Wat echter meer opvalt is hoe gemakkelijk (traditioneel) rechts altijd wegkomt bij deze discussie. Eind maart presenteerde VVD-kamerlid Malik Azmani een migratieplan waarin beschreven staat dat de grenzen van Europa dicht moeten voor alle vluchtelingen. Het plan van Azmani bleek een losse flodder. In werkelijkheid heeft een partij als de VVD, die haar liberaal economische achterban vertegenwoordigt, zelfs profijt van de massa-immigratie.

Hoewel een rechtse partij als de VVD altijd een mooi verhaal op weet te hangen over zaken als veiligheid, zijn haar belangrijkste standpunten echter gebaseerd op het liberaal economische gedachtegoed. Denk hierbij aan de vrije markt, weinig overheidsbemoeienis op de marktsector en het ontslagrecht. Wie zijn daar het meest bij gebaat? Zelfstandig ondernemers, werkgevers en corporatisten. Velen van hen zullen dus op een partij als de VVD stemmen. Zij kunnen tevens terecht bij partijen die minder goed te definiëren zijn als links of rechts, maar toch het liberaal economische gedachtegoed vertegenwoordigen, zoals D66.

Om u een idee te geven waarom economisch liberalen gebaat zijn bij massa-immigratie hebben wij een actueel voorbeeld uitgekozen: het Verenigd Koninkrijk (VK). Zoals we weten is het VK een van de meest populaire bestemmingen onder (illegale) immigranten. In de komende decennia zal de bevolking van het land daarom substantieel groeien. De meest populaire (traditioneel) rechtse of economisch liberale partijen in het VK zijn de Conservatives (Tories) of de Liberal Democrats. Dit zijn de Britse collega’s van de VVD en D66.

In 2012 bedroeg de bevolking van het VK 63.7 miljoen. Als de huidige immigratietrends zich voortzetten zullen er in het jaar 2037 maar liefst 73.3 miljoen mensen in het land wonen. Een toename van bijna tien miljoen. Daarmee zijn we aangekomen bij de belangrijkste vraag:

Welke werkzaamheden moet een land verrichten om bijna tien miljoen immigranten op te nemen binnen een tijdsbestek van 25 jaar?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben we enkele voorbeelden gekozen uit de Britse media:

  1. Door de hoge immigratiecijfers moeten er alleen al in Londen ieder jaar 42.000 huizen bijgebouwd worden om te kunnen voldoen aan de hoge vraag.
  2. Massa-immigratie leidt tot water tekorten, overvolle klaslokalen en verminderde kwaliteitszorg in ziekenhuizen.
  3. De Britse voedingsindustrie waarschuwt dat voedingsmiddelenbedrijven schade op zouden lopen zonder immigratie.
  4. In 2009 waren er grootschalige stakingen bij olieraffinaderij Lindsey in Noord-Oost Engeland. Het bestuur van de olieraffinaderij nam vooral goedkopere Italiaanse en Portugese werkkrachten in dienst, die een lager salaris ontvingen dan Britse werknemers. Hierdoor verloren Britse werknemers hun baan.

Wat kunnen we concluderen uit deze feiten? We zullen de bronnen stuk voor stuk behandelen:

  1. Ieder jaar zijn er 42.000 nieuwe huizen nodig in Londen. Bovendien hebben we het hier slechts over de hoofstad. Het totale aantal huizen dat benodigd is in de rest van het VK ligt vele malen hoger. Dit betekent dat bouwbedrijven veel opdrachten kunnen verwachten.
  2. Aangezien massa-immigratie leidt tot water tekorten, overvolle klaslokalen en kwalitatief lagere zorg, betekent dat de overheid geld moet investeren in deze sectoren. Er zullen nieuwe waterzuiveringsinstallaties, scholen en ziekenhuizen gebouwd moeten worden. Wederom profiteert de bouwsector. Ook medicijnfabrikanten profiteren aangezien er meer potentiële klanten zijn (de immigranten).
  3. Aangezien de etnische Britse bevolking krimpt en vergrijst, betekent dit dat de voedingsindustrie een steeds kleinere afzetmarkt heeft. Immigratie zou dit probleem kunnen oplossen. Een grotere bevolking betekent simpelweg meer monden om te voeden en dus wederom meer potentiële klanten.
  4. Het vrije verkeer van werknemers in de EU houdt in dat werknemers in het VK goedkopere werkkrachten kunnen aantrekken uit andere delen van Europa. Lagere loonkosten betekent meer winst aan het eind van de rit voor de olieraffinaderij.

Kortom: wie profiteren er nou eigenlijk van de massa-immigratie? De bouwsector, de voedingsindustrie en de medicijnenindustrie. Verder profiteren ook alle bedrijven die (indirect) verbonden zijn aan deze sectoren: transportbedrijven, uitzendorganisaties en cateringbedrijven. Daarbij komt nog een lange lijst aan bedrijven waarvan geen voorbeeld is genoemd. Immigratie is simpelweg booming business; er wordt grof geld aan verdiend. Het houdt de productie draaiende. De krimpende en vergrijzende etnische Europese bevolking staat op zichzelf niet langer garant voor economische groei.

Hieronder volgen nog enkele Nederlandse voorbeelden van liberaal economische betrokkenheid bij massa-immigratie:

– Volgens onderzoeksjournalist Joost Niemöller hebben bedrijfseigenaren die niet wilden automatiseren een grote rol gespeeld in het aantrekken van gastarbeiders.

– Gedurende het arbeidstekort van de jaren 60 werden er Zuid-Europese werknemers ingevlogen. Later hadden werkgevers liever Turken en Marokkanen aangezien die goedkoper waren. Onder leiding van de VVD en het CDA werden wervingsverdragen gesloten tussen Nederland, Turkije en Marokko.

– Officieel mochten de Turkse en Marokkaanse gastarbeiders slechts twee jaar blijven. Werkgevers en de VVD bedachten allerlei trucs om die regel te omzeilen. Bovendien heeft de VVD een grote rol gespeeld bij het invoeren van gezinshereniging.

– Enkele decennia later hebben partijen als de VVD en D66 wederom geen enkel probleem met het aantrekken van goedkope buitenlandse werkkrachten. Het enige verschil is dat er nu werkkrachten uit Oost-Europa worden aangetrokken.

– De eigenaar van het vakantiepark Oranje in Drenthe heeft zijn terrein beschikbaar gesteld voor de opvang van asielzoekers. Natuurlijk wordt hij hiervoor gecompenseerd. Geld stinkt immers niet en zaken zijn zaken.

– D66-leider Alexander Pechtold heeft meerdere malen aangegeven dat immigratie een oplossing biedt voor de vergrijzing. Dit ondanks het feit dat het CPB dit ontkent.

Immigratie Nederland

Linkse partijen verdedigen massa-immigratie vanuit een idealistisch of humanistisch standpunt. Anderen, zoals asieladvocaten, zullen het immigratiestandpunt van linkse partijen ondersteunen vanuit handelsperspectief. Toch wordt de liberaal economische elite, die het bedrijfsleven vertegenwoordigt, te vaak over het hoofd gezien. Aan het eind van de rit zijn zij het die grof geld verdienen aan een open immigratiebeleid. Dat massa-immigratie leidt tot sociale onrust, overbelasting van het sociale stelsel en benadeling van autochtone werknemers wordt voor lief genomen. Alles draait ten slotte om geld.

Reacties

Bart Bohemen

De heer Bohemen heeft een uitgebreide kennis op het gebied van sociale vraagstukken en verwerkt deze dan ook nauwkeurig in zijn publicaties. Zijn vakgebied omvat onder meer socio-economische en demografische ontwikkelingen in Europees verband.

2 gedachten over “Is massa-immigratie een links of rechts fenomeen?

Geef een reactie