Zelfmoord van een supermacht

Patrick J. Buchanan is een Amerikaanse conservatieve schrijver, politiek commentator en voormalig adviseur van de presidenten Nixon, Ford en Reagan. Buchanan ziet de toekomst van Amerika somber in. De dagen van de VS als machtigste natie op aarde zijn geteld, het is slechts de vraag wanneer een ander land haar positie zal overnemen. Volgens velen valt dit te wijten aan de Amerikaanse economie, waarvan de gloriedagen ver achter ons liggen. Toch is de economische factor slechts een deel van het probleem. Ook in demografisch en cultureel opzicht is het land bankroet. Aangezien Buchanan op leeftijd is, probeert hij in een laatste poging het Amerikaanse volk van zijn gelijk te overtuigen. Dit deed hij door het boek Suicide of a Superpower uit te brengen. De titel van het boek zegt eigenlijk al genoeg: de VS pleegt zelfmoord.

Economisch verval
Het is een bekend gegeven dat China de VS in zal halen als grootste economie ter wereld. Sommige experts beweren zelfs dat China al de grootste economie op aarde is. Een aantal factoren spelen hierin een belangrijke rol. Zo heeft de VS een gigantische staatsschuld, waarvan de teller op maar liefst achttien biljoen dollar staat.

Daarnaast is het land een groot gedeelte van haar maakindustrie verloren, onder andere doordat bedrijven besloten zich te vestigen in andere werelddelen. De maakindustrie is overigens niet de enige sector die het zwaar heeft. Ook andere bedrijfstakken, zoals bijvoorbeeld callcenters, zijn verhuist naar het buitenland. Wie in de VS een klantenservice belt, heeft grote kans iemand aan de lijn te krijgen die zich bevindt in Latijns-Amerika of de Filippijnen.

Buchanan wijst ons echter ook op andere interessante en onbekendere feiten. Zo is er sprake van een grote economische ongelijkheid in het land. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter, wat komt door het verdwijnen van de middenklasse. Volgens Buchanan was de middenklasse de ‘ware motor’ achter de economische groei van de VS. De zeer belangrijke middenklasse staat al lang onder druk en wordt momenteel steeds kleiner.

Het verdwijnen van de middenklasse is goed terug te zien in het Amerikaanse belastingstelsel. Buchanan beweert dat maar liefst de helft (!) van alle Amerikanen geen federale belasting betaald. Aangezien er ongeveer 320 miljoen mensen in de VS woonachtig zijn, komt dit neer op ruim 160 miljoen mensen. Een ongelooflijk aantal. Bovendien kunnen we concluderen dat de ene helft van de bevolking de andere helft in levensonderhoud voorziet.

Culturele en morele verloedering
Volgens Buchanan is de VS haar ‘morele consensus’ verloren. Hiermee doelt hij op het traditionele Amerika van voor 1960, waarin het gezin en het christendom centraal stonden. De verloedering is begonnen in de jaren 60, ten tijde van de sociaal-culturele revolutie. Hier zijn zaken als homo-emancipatie, ontkerkelijking en promiscuïteit uit voortgekomen.

Natuurlijk valt er van alles te zeggen over de slechte behandeling van homoseksuelen voor de jaren 60. Ook zijn vrouwen vandaag de dag veel beter af mede dankzij de sociaal-culturele revolutie. Buchanan heeft echter gelijk wanneer hij beweerd dat de VS nu wordt geconfronteerd met de keerzijde van de medaille.

Zo is de familie niet langer de hoeksteen van de samenleving. Bijna de helft van alle huwelijken in de VS strandt. De helft van alle Amerikaanse kinderen krijgt tijdens zijn of haar leven te maken met scheiding van de ouders. Ook het percentage tienerzwangerschappen ligt erg hoog. Verder groeien maar liefst 24 miljoen kinderen op zonder vader. Bij de Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap ligt dit aantal het hoogst. Naar schatting groeit maar liefst 72% (!) van zwarte kinderen op zonder vader. Het bekendste voorbeeld van zo’n kind is waarschijnlijk Barack Obama, de huidige president.

Het moreel verval evenals de ontkerkelijking heeft ervoor gezorgd dat zaken die ooit als onzedelijk werden gezien, nu als normaal worden beschouwd. Kinderen hebben op steeds jongere leeftijd seks, sommigen zijn zo jong als twaalf jaar. De homo-emancipatie is zo ver gevorderd, dat homoseksuele koppels nu zelfs kinderen kunnen adopteren, ondanks het feit dat homostellen geen kinderen kunnen krijgen.

De cultuur is tevens in andere opzichten in verval, een goed voorbeeld hiervan is de afnemende nationale trots. Ten tijde van de Eerste en Tweede Wereldoorlog werd dienen in het leger als een plicht en eer gezien. Veel jonge mannen die niet door de keuring heen kwamen (en dus niet mee konden vechten) pleegden zelfs zelfmoord. Dit niveau van nationaal bewustzijn is vandaag de dag ver te zoeken.

Demografische transformatie
Tegenwoordig wordt de VS vaak omschreven als een zogenaamde melting pot, wat in het Nederlands neerkomt op een multiculturele samenleving. Deze omschrijving is echter niet correct, de VS is eerder een stew; een soort stoofpot. Etnische groepen leven eerder gescheiden van elkaar, dan met elkaar. Ondertussen is de volgende slogan het onofficiële motto van het land geworden:

“Onze diversiteit is onze grootste kracht.”

Desalniettemin is de VS ooit begonnen als een buitenpost van Europa, toen het nog deel uitmaakte van het Britse Rijk. Ook de Fransen en Spanjaarden beheersten delen van het continent. De Founding Fathers, de grondleggers van het land, benadrukten het belang van de Europese en christelijke identiteit. Bovendien was de VS een van de eerste landen waar de ideeën, die voortgevloeid waren uit de Franse revolutie, werden ingevoerd.

Enkele eeuwen later is er een ware demografische transformatie gaande. Het aandeel Amerikanen van Europese afkomst neemt steeds verder af en in het jaar 2043 zullen zij officieel een minderheid zijn. Blanke kinderen die nu geboren worden zijn al een minderheid.

Deze transformatie wordt ook steeds beter zichtbaar in het dagelijks leven. In staten als Californië, Texas en New Mexico is bijna de helft van de bevolking van Latijns-Amerikaanse afkomst. In bepaalde regio’s vlakbij de Mexicaanse grens is dat aantal nog veel hoger. Zo ligt de Texaanse stad El Paso op Amerikaans grondgebied, hoewel het net zo goed in Mexico had kunnen liggen, aangezien meer dan 80% van de bevolking van Latijns-Amerikaanse afkomst is.

Vandaag de dag leven er ongeveer 35 miljoen mensen in de VS van Latijns-Amerikaanse afkomst. De snelle groei van de bevolkingsgroep valt te wijten aan illegale immigratie. Naar schatting leven er ongeveer twaalf miljoen mensen illegaal in de VS, grotendeels afkomstig uit Mexico en andere Latijns-Amerikaanse landen. Dagelijks steken groepen illegale immigranten de grens tussen Mexico en de VS over.

De massale emigratie van Latijns-Amerikanen naar de VS brengt gevolgen met zich mee. In veel gevallen is Spaans geadopteerd als onofficiële tweede taal, wat goed te zien valt op vliegvelden in de zuidelijke staten van het land. Bovendien leven er in de hedendaagse VS meer Spaans sprekende mensen dan in Spanje.

Naast Latijns-Amerikanen ontvangt de VS immigranten uit alle delen van de wereld. De snelst groeiende bevolkingsgroep zijn Aziaten. Ook het aantal moslims in de VS neemt toe. Ieder jaar emigreren er ongeveer twee miljoen (!) mensen naar de VS, waarvan de helft illegaal. Het grote aantal immigranten, gecombineerd met de lage geboortecijfers van blanken, zorgen er voor dat Amerikanen van Europese afkomst langzaam maar zeker een minderheid worden.

Tot slot
Uit de feiten die Buchanan ons brengt kunnen we concluderen dat het verval van de VS niet alleen een economisch aspect heeft, maar ook een cultureel en demografisch aspect. De Amerikaanse economie heeft flinke klappen te verduren gekregen en veel banen zijn voorgoed naar het buitenland verdwenen. Ook de cultuur is veranderd. Het gezin is niet langer de hoeksteen van de samenleving en christelijke waarden spelen een steeds kleinere rol.

Toch is de demografische transformatie de meest ingrijpende verandering. Amerikanen van Europese afkomst worden langzaam maar zeker een minderheid. Veel mensen zullen hierop zeggen: “Dat is hun verdiende loon. Het land is namelijk gestolen van de Indianen”. Het is waar dat de Indianen al lang woonachtig waren in het continent, lang voor de komst van de Europeanen. Toch beseffen deze mensen niet dat de VS een land is dat voornamelijk op Europese waarden is gebouwd. Bovendien is de demografische transformatie onomkeerbaar. Buchanan betwijfeld of de VS in haar huidige vorm het jaar 2025 zal halen. Het Amerika dat we kennen uit boeken, films en reisgidsen zal voorgoed verdwijnen.

Reacties

Bart Bohemen

De heer Bohemen heeft een uitgebreide kennis op het gebied van sociale vraagstukken en verwerkt deze dan ook nauwkeurig in zijn publicaties. Zijn vakgebied omvat onder meer socio-economische en demografische ontwikkelingen in Europees verband.

2 gedachten over “Zelfmoord van een supermacht

Geef een reactie