Het cultureel marxisme is de grootste bedreiging van onze tijd

Wanneer we aan het marxisme denken, leggen we al snel de verbinding met het communisme en socialisme. De drie ideologieën hebben een zeer belangrijke rol gespeeld gedurende de 20e eeuw. We denken al gauw aan de Sovjet-Unie, de Koude Oorlog, Cuba, Oost-Europa en Noord-Korea. Na de val van het communisme in Europa riep de globale kapitalistische elite de overwinning uit. Ze zouden echter niet zegevieren. Het marxisme was niet vernietigd. Sterker nog, het is nooit weg geweest.

Het gedachtegoed van Antonio Gramsci
Antonio Gramsci (1891-1937) was een invloedrijke marxistische theoreticus en politicus uit Italië. In 1926 werd hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf voor zijn politieke activiteiten. Karl Marx (1818-1883), de oprichter van het socialisme, voorspelde dat er overal in West-Europa socialistische revoluties zouden uitbreken. Volgens Marx zouden zelfs de arbeiders van de rijkste kapitalistische landen in opstand komen. Marx zou echter geen gelijk krijgen. In plaats daarvan vond er een grootschalige communistische revolutie plaats in het straatarme Rusland. Gramsci kon maar niet begrijpen waarom de West-Europese bevolking zich niet onder het socialistische banier schaarden.

Vanuit de gevangenis begon Gramsci zijn gedachtegoed uiteen te zetten. Hij bedacht een plan om de marxistische ideologie voorgoed te verankeren in West-Europa. Er moest een “gebruiksvriendelijke” vorm van het marxisme ontstaan. Dit kwam omdat veel Europeanen toentertijd de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie met argusogen aanschouwden. Gramsci verzamelde zijn werken in het boek De Gevangenisgeschriften. Het onderstaande citaat beschrijft hoe (volgens Gramsci) het marxisme in West-Europa zege zal zegevieren.

“Alleen door middel van een lange mars door de instituties zullen de Europese banden met de joods-christelijke waarden gebroken kunnen worden. Daarna zullen we de macht naar ons toetrekken.”

Het werk van Gramsci werd later opgepakt en vervaardigd door de sociologen en filosofen van de Frankfurter Schule. Toen het nationaalsocialisme in de jaren ’30 steeds meer invloed kreeg in Duitsland, besloten de geleerden van de Frankfurter Schule naar de Verenigde Staten (VS) te vluchten. Aldaar zetten zij hun werk voort. Het cultureel marxisme was geboren.

Het cultureel marxisme
Het cultureel marxisme (of progressivisme) heeft als doel traditionele waarden af te breken. De ideologie staat lijnrecht tegenover het kapitalisme, het christendom, de traditionele familie en het nationalisme. Verder heeft het de hippiecultuur, het cultuurrelativisme en de seksuele revolutie sterk beïnvloed. Het waren vooral studenten en jongvolwassenen die zich voelden aangetrokken tot deze nieuwe stroming. In de jaren ’60 en ’70 vond de zogenaamde “mars door de instituties” plaats in verschillende West-Europese landen, zoals Frankrijk, Duitsland en Nederland.

De mars door de instituties heeft de West-Europese samenleving sterk veranderd. Conservatieve ambtenaren werden op grote schaal vervangen door marxisten. Ook in de Verenigde Staten is het cultureel marxisme diep geworteld in de samenleving. Volgens Patrick Buchanan, voormalig adviseur van meerdere Amerikaanse presidenten, is Amerika zijn status als supermacht aan het verliezen omdat het cultureel marxisme het traditionele Amerika ernstig verzwakt heeft.

Een van de meest progressieve landen ter wereld is Zweden. Invloed van progressieve politici heeft geleid tot allerlei bizarre soorten overheidsbeleid. Zo werd er de geslachtsneutrale term “hen” ingevoerd in het basisonderwijs, dat zowel kan worden gebruikt om jongens en meisjes aan te spreken. Vervolgens werd er een video verspreid om jonge kinderen seksueel voor te lichten; op de video waren dansende geslachtsdelen te zien. Ook lijkt het land zich voorgenomen te hebben zoveel mogelijk migranten op te nemen, ongeacht de publieke opinie t.o.v. dit onderwerp. Enkele jaren geleden verklaarde de Zweedse politicus Jens Orback het volgende:

“Wij moeten open en tolerant zijn voor de islam en de moslims zodat zij dat ook tegen ons zullen zijn als wij in de minderheid zijn.”

De publieke sector
Hoe komt het toch dat het marxisme nog zoveel invloed heeft op onze hedendaagse maatschappij? Komt het door haar aanpassingsvermogen? In West-Europa is dit niet perse het geval. We weten dat het marxisme een stevige voet aan wal heeft gekregen in de jaren ’60 en ’70, ten tijde van de mars door de instituties. Sinds die tijd is er eigenlijk vrij weinig veranderd. Het marxisme en progressivisme is nog steeds oververtegenwoordigd binnen de publieke sector, zoals het onderwijs en de publieke omroep. Hieronder volgen enkele voorbeelden van de huidige stand van zaken.

– Angela Wigger is een docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De universiteit draagt haar op handen vanwege het interview dat de Volkskrant met haar heeft afgenomen. In het interview gaf Wigger aan dat het neoliberalisme autoritair is. Verder bekritiseert zij regelmatig de vrije markt. Ook geeft zij aan dat zij het jammer vind dat “alternatieve economische theorieën” niet overwogen worden. Met alternatieve theorieën bedoelt zij natuurlijk socialisme. Waarom propageert een publieke universiteit marxistische propaganda? Natuurlijk mogen mensen de vrije markt bekritiseren. Toch zouden publieke scholen neutraal moeten blijven om hun studenten zelf politiek/economische standpunten te laten ontwikkelen.

– In 2013 schreef Meindert Fennema een opmerkelijk artikel. Volgens Fennema was het voor het jaar 2001 vrijwel onmogelijk leraar politicologie te worden als je geen lid was van de PvdA. Blijkbaar is het lidmaatschap van een linkse partij belangrijker dan kennis en ervaring. Bovendien is het nog maar de vraag of de huidige situatie enigszins verbeterd is.

– In 2014 werd het bekend dat politici van de PvdA twee tot vijf keer meer uitgenodigd worden bij talkshows dan andere politici. Voor mensen met een andere politieke overtuiging is er blijkbaar weinig zendtijd beschikbaar.

– Op verschillende universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen in Nederland zijn gebedshuizen voor moslims ingericht. Denk hierbij aan de Technische Universiteit Delft en het MC ziekenhuis in Rotterdam. Zelfs op de Katholieke Universiteit Leuven (België) is er een speciale gebedsruimte voor moslims.

linkse indoctrinatie

-In december 2014 werd voormalig leider van de DDR Egon Krenz uitgenodigd op de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens zijn speech verdedigde hij de Muur van Berlijn evenals de communistische overheid.

– Bij de Amsterdamse politie evenals de Amsterdamse Tv-zender AT5 wordt in vacatures regelmatig specifiek gevraagd om kandidaten met een multiculturele achtergrond. Etniciteit krijgt dus voorrang op een diploma en werkervaring. Verder werd er met goedkeuring van de PvdA gescheiden zwemmen ingesteld in openbare zwembaden, speciaal voor islamitische mannen. Dit gaat in tegen de Nederlandse grondwet. Verder verbiedt het gemeentelijk vervoersbedrijf haar christelijke werknemers kruisjes te dragen, terwijl hoofddoekjes wel getolereerd worden.

De toekomst?
Deze handvol voorbeelden zijn nog slechts het topje van de ijsberg. Het marxisme is niet verdwenen na de val van het communisme in Europa. Oude marxistische theorieën zijn getransformeerd tot cultureel marxisme of progressivisme. Deze stromingen domineren de publieke sector al sinds de jaren ’60. Ironisch genoeg wordt er belastinggeld gebruikt om deze ideologieën in stand te houden. Dit moet veranderen. De overheid zou publieke instanties zo neutraal mogelijk moeten houden. Wanneer dit gebeurt, zal de invloed van het cultureel marxisme als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Reacties

Bart Bohemen

De heer Bohemen heeft een uitgebreide kennis op het gebied van sociale vraagstukken en verwerkt deze dan ook nauwkeurig in zijn publicaties. Zijn vakgebied omvat onder meer socio-economische en demografische ontwikkelingen in Europees verband.

2 gedachten over “Het cultureel marxisme is de grootste bedreiging van onze tijd

Geef een reactie