Pseudo-multiculturalisme

Nederland heeft de afgelopen decennia een uiterst tolerant integratiebeleid gevoerd. De resultaten die daar uit voortgevloeid zijn kennen we allemaal. Allochtonen werden aangemoedigd zoveel mogelijk hun eigen cultuur te behouden. In bepaalde wijken zijn complete etnische enclaves ontstaan waar de autochtone Nederlander een zeldzaam aanzicht is geworden. Volgens voorstanders van het multiculturalisme is dit een verrijking. Onze diversiteit is ten slotte onze grootste kracht. Hoe staan zij hier echter zelf tegenover? Dragen zij eigenlijk wel bij aan het door henzelf gepropageerde multiculturalisme?
(meer…)

Lees meer

Vladimir Poetin: Schurk of held?

Vladimir Poetin is een van de meest omstreden figuren van onze tijd. Sommigen dragen hem op handen, anderen verguizen hem. Één ding staat vast: Poetin is een van de machtigste personen op aarde. Zowel in Oekraïne, Syrië en Venezuela lijken de belangen van Rusland lijnrecht tegenover die van het westen te staan. Wat motiveert deze man echter? Waarom lijken het westen en Rusland steeds vaker te botsen sinds Poetin aan de macht is? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, dienen wij de recente geschiedenis van Rusland nauwkeurig te bestuderen.

(meer…)

Lees meer

Bitcoin: De nachtmerrie van bankiers?

Wat is een Bitcoin? De elektronische valuta is nog maar een paar jaar in de omloop, maar heeft het financieel etablissement op haar grondvesten doen schudden. Hoewel het elektronische geld nog in de kinderschoenen staat, heeft het een pijlsnelle ontwikkeling ondergaan. Aanvankelijk werd de cryptovaluta alleen op kleine schaal gebruikt, maar tegenwoordig beginnen steeds meer grote bedrijven Bitcoin als betaalmiddel te accepteren. De opmars van Bitcoin is niet onopgemerkt gebleven. Verscheidene prominenten uit de financiële wereld hebben zich er al tegen uitgesproken. Waarom zien zij Bitcoin als een gevaar?

(meer…)

Lees meer

Portugese bankiers leiden, Portugese burgers lijden

In mei vorig jaar werd Portugal van de zogenaamde trojka verlost. Sinds 2011 was het land gebonden aan het steunprogramma van de Europese Commissie en het Internationaal Monetair fonds (IMF) en ontving zij een lening van in totaal 78 miljard euro aan financiële steun. Het moordende beleid van extreem ingekorte overheidsuitgaven en desastreuze hervormingen moest Portugal weer concurrerend maken. Afgelopen zomer was dan eindelijk het moment, zo leek het. Maar kort na uittrede uit het steunprogramma kwamen de naweeën van de bankencrisis wederom de hoek om kijken.

(meer…)

Lees meer

Is er wel sprake van Russische agressie?

Op 21 november 2013 begonnen de Maidan-protesten in Oekraïne. De bevolking was woedend toen voormalig president Yanukovitch besloot meer toenadering te zoeken tot Rusland in plaats van de Europese Unie (EU). De aanvankelijk vreedzame protesten sloegen al snel om in geweld. Niemand kon toen weten dat Euromaidan het startsein zou worden voor een serie aan ingrijpende gebeurtenissen. Zo werd de regering van Yanukovich omver geworpen, de Krim hoort tegenwoordig bij Rusland en Oost-Oekraïne wordt verscheurd door een burgeroorlog. Westerse politici wijzen vaak met de beschuldigende vinger naar Rusland als aanstichter van de problemen in Oekraïne. Is dit echter terecht?

(meer…)

Lees meer