Het christendom sterft een langzame dood

Het christendom in West-Europa raakt in verval. De kerken lopen leeg en sluiten. Dit geldt voor zowel de protestantse als katholieke gemeenschap. Eeuwenlang speelde het christendom een belangrijke rol in de ontwikkeling van Europa, nu dreigt het in vergetelheid te raken. Hoe is de kerk in verval geraakt? Concrete en verregaande maatregelen dienen genomen te worden om de kerk van een langzame dood te behoeden.

Cultureel marxisme
Het cultureel marxisme is een doctrine die voortgevloeid is uit het marxisme, maar aangepast door linkse denkers en politici (lang) na de dood van Karl Marx. Het cultureel marxisme verspreidde zich door Europa vanuit de Frankfurter Schule, waar het gepropageerd werd door filosofen en sociologen zoals Theodor Adorno en Max Horkheimer. Al snel wisten zij vele studenten te beïnvloeden met hun revolutionaire ideeën. Deze studenten worden ook wel de generatie ’68 genoemd.

Hoewel cultureel marxisme een vrij onbekende term is, kent bijna iedereen de maatschappelijke veranderingen die het teweeg heeft gebracht. Goede voorbeelden zijn de hippiecultuur en de liberalisering van seks. Ook het cultuurrelativisme is er uit voortgevloeid, dat stelt dat alle culturen aan elkaar gelijk zijn. Bovendien is het politiek correcte denken ook sterk verbonden met het cultureel marxisme.

Onder leiding van links georiënteerde geleerden begon de verspreiding van het cultureel marxisme in Duitsland. Daarna verspreidde het zich ook in andere landen van Europa, waaronder Nederland.  De leerlingen van de cultureel marxistische professoren begonnen allerlei belangrijke posities in de politiek, het onderwijs en de media te bekleden. De inname van deze invloedrijke posities wordt ook wel de mars door de instituties genoemd.

In Nederland is het cultureel marxisme verspreid onder leiding van linkse politici, zoals SP-prominent Jan Marijnissen en salonsocialist Marcel van Dam. Ook de kerk zou niet aan het cultureel marxisme ontkomen. Hoewel cultureel marxistische ideeën tegen de leer van de kerk ingaan, capituleerden zij er toch voor. Denk hierbij aan de acceptatie van homoseksualiteit en de overdreven compassie voor asielzoekers en economische immigranten.

Vandaag de dag is het cultureel marxisme wijdverspreid binnen Europese kerken. Het is een van de belangrijkste redenen waarom de kerken massaal leeglopen. Verder heeft het cultureel marxisme ervoor gezorgd dat het conservatisme, tradities en het gevoel van nationale trots ernstig zijn aangetast.

Geldt dit echter voor alle stromingen binnen het christendom? Nee. Binnen de zgn. Bible Belt heeft het cultureel marxisme geen voet aan wal gekregen. Dit is ook precies de reden waarom er in steden als Urk en Barneveld nog levendige christelijke gemeenschap bestaat. Ook de orthodoxe stroming van het christendom lijkt onaangetast. We kunnen dus concluderen dat vooral de protestantse en katholieke kerk slachtoffer zijn geworden van het cultureel marxisme.

Het christendom en de islam
Helaas zijn veel christenen veel te naïef wanneer het de islam betreft. Sommige christenen zien moslims zelfs als broeders. Dr. Bill Warner, een theoloog uit de Verenigde Staten (VS), noemt dit spottend de broederschap van de religies van Abraham. Christenen denken dat moslims een soort geloofsgenoten zijn, omdat zij ten slotte ook Abraham vereren.

Dit gedrag is ook merkbaar in Nederland, zelfs bij strenggelovige christenen. In december 2013 verscheen er een artikel in het Reformatorisch Dagblad van Bert Brouwer. In het artikel roept hij op tot een alliantie tussen christenen en moslims, om zo gezamenlijk het secularisme in Nederland tegen te gaan. Wat probeert Brouwer hiermee te bereiken? Moslims in Nederland seculariseren helemaal niet. Het zijn juist de kerken die leeglopen. Probeert Brouwer de afvalligen van de kerk richting de moskee te sturen?

Sinds enkele maanden is Duitsland in de ban van de PEGIDA-demonstraties. Duizenden Duitse burgers protesteren wekelijks omdat zij zich zorgen maken over de islamisering van hun land. De kerk zou de eerste organisatie moeten zijn om zich bij de PEGIDA-demonstratie aan te sluiten. Groei van de islam gaat vrijwel altijd gepaard met afname van het christendom, de geschiedenis wijst dat uit.

Vreemd genoeg spreekt de kerk zich uit tegen de PEGIDA-demonstraties. Volgens hen moeten Duitsers tolerant zijn voor moslims. Hiermee schiet de kerk zich in eigen voet. Er zullen ongetwijfeld veel christenen zijn onder de PEGIDA-demonstranten, die raken door dit soort uitspraken vervreemd van het leiderschap van de kerk. Bovendien is Duitsland al een tolerant land. De islam heeft zich onverstoord kunnen uitbreiden tot enorme proporties. Veel Duitsers, waaronder Duitse christenen, zien de groei van de islam met argusogen aan. Op de steun van de Duitse kerk hoeven zij niet te rekenen.

Om hun ontevredenheid met de PEGIDA-demonstraties te tonen, schakelden verschillende Duitse kerken hun lichten uit op de avond van de demonstraties. Hiermee keerde het leiderschap van de kerk zich definitief tegen PEGIDA. Het bewijst nog maar eens hoe diep het cultureel marxisme zich in elke laag van de samenleving heeft doorgedrongen.

Ondertussen wordt de etnische zuivering op christenen die plaatsvindt in het Midden-Oosten systematisch genegeerd. In Indonesië, Pakistan en Irak worden christenen vervolgd en nemen hun aantallen af. Turkije is binnen een eeuw bijna volledig geïslamiseerd, nog minder dan 1% van de bevolking hangt een ander geloof aan.

Egypte is het enige land in Noord-Afrika waar nog een grote minderheid aan christenen woont: de Kopten. Toch ontvluchten veel Kopten het land omdat ze vrijwel vogelvrij zijn verklaard en regelmatig het doelwit zijn van aanslagen. Bovendien gaat er geen dag meer voorbij zonder aanslagen van de terreurgroep Boko Haram op Afrikaanse christenen.

Zelfs in Europa zijn campagnes van islamisering gaande. De Joegoslavische Burgeroorlog heeft ervoor gezorgd dat het land ineenstortte waardoor nieuwe staten ontstonden. Honderdduizenden mensen sloegen op de vlucht. In de nieuwe staat Bosnië-Herzegovina komen Servische christenen in de verdrukking. Vele orthodoxe kerken zijn al vernietigd. In Kosovo verlaten steeds meer etnische Serviërs het land omdat samenleven met de Albanese moslims niet mogelijk is.

In zijn boek De schijn-elite van de valse munters zegt Martin Bosma, Tweede Kamerlid voor de PVV, dat zijn partij steeds populairder wordt onder buitenlandse christenen. Onder deze buitenlandse christenen bevinden zich veel Grieks-Cyprioten en Kopten. Deze mensen weten als geen ander hoe het is om je land te verliezen aan de islam. Misschien moeten de West-Europese kerkleiders eens een gesprek aanknopen met deze mensen, voordat ze de bevolking ervan betichten niet tolerant genoeg te zijn.

De paus
Een van de bekendste slachtoffers van het cultureel marxisme is de paus. Constant beschuldigd hij landen ervan zich negatief op te stellen t.o.v. illegale immigranten. Zo plant hij vanuit Mexico de grens met de VS over te steken, om solidariteit te tonen met de illegale Latijns-Amerikaanse immigranten. Dit zou een “prachtig gebaar” moeten zijn. Met deze actie toont hij aan dat hij achter illegale immigratie staat, dat terwijl de VS worstelt met miljoenen illegale immigranten.

In Europa vertoont de paus het zelfde gedrag. In een speech voor het Europees Parlement geeft hij aan dat Europa zijn poorten moeten openen voor illegale immigranten. Europa zou zwaar lijden onder de vergrijzing en daarom niet meer energiek en vruchtbaar zijn. Massa-immigratie zou dit probleem op kunnen lossen.

Dit is een naïeve en zeer gevaarlijke gedachte. Aangezien een groot aantal van de illegale immigranten van islamitische afkomst zijn, zal dit de groei van de islam in Europa versnellen. Uit de woorden van de paus blijkt echter dat hij hier geen enkel probleem in ziet. Volgens hem heeft de islam niks te maken met geweld en is het een religie van vrede. Met deze opmerking steekt hij een dolk in de rug van de miljoenen Joden, christenen en andere minderheden die de islamitische wereld hebben moeten ontvluchten.

Vreemd genoeg was Turkije de eerste buitenlandse bestemming na de inzegening van paus Franciscus. Er zouden “bruggen gebouwd” moeten worden met het islamitische land. In een eerder artikel belichtten wij de benarde situatie van christenen in Turkije. Daarbij komt nog eens dat Turkije groeperingen in Syrië ondersteund in de strijd tegen president Assad. Onder deze groeperingen bevinden zich zeker radicaal islamitische groepen. Deze groepen spelen een grote rol in het vervolgen en vermoorden van christenen in Syrië.

Ook andere bedenkelijke regimes in het Midden-Oosten zoals Jordanië en de Palestijnse gebieden werden bezocht. Volgens de organisatie Open Doors , die christenvervolging in kaart brengt, is de situatie voor christenen in Jordanië substantieel verslechterd. De situatie in de Palestijnse gebieden is niet veel beter. De christelijke gemeenschap is geslonken tot slechts 40.000 mensen. Bovendien groeit de radicale islam, o.a. door de invloed van Hamas. Uiteraard bekritiseerd het Vaticaan Israël, dat terwijl dit het enige land in het Midden-Oosten is waar christenen nog veilig kunnen leven.

Het christendom in Europa is de weg kwijt. De kerken lopen leeg en sluiten, de kerkgangers vergrijzen. Het leiderschap van de kerk is gehypnotiseerd door het cultureel marxisme. Per slot van rekening zien veel christenen moslims als broeders, dat terwijl de islam uit is op de vernietiging van het christendom. Als een lijder aan het Stockholmsyndroom werkt de kerk mee aan zijn eigen ondergang. Welke opties heeft de kerk nog?

Ten eerste dient de kerk zich te ontdoen van elke invloed van het cultureel marxisme. Het cultureel marxisme gaat in tegen de leer van de kerk en verward zijn volgers. Verder zou de westerse kerk een voorbeeld moeten nemen aan de orthodoxe kerk. In landen als Griekenland, Bulgarije en Servië is de orthodoxe kerk zeer sterk en speelt het cultureel marxisme geen rol.

Onder leiding van president Poetin is de orthodoxe kerk in Rusland aan een opmars bezig. Zelfs in de VS groeit de orthodoxe kerk. Blijkbaar zijn veel mensen klaar met de politiek correcte houding van het hedendaagse katholicisme evenals protestantisme. De orthodoxie biedt, in tegenstelling tot andere stromingen, toekomst.

Het is nog maar de vraag of dit wil doordringen bij het leiderschap van de hedendaagse kerk. Toch is de keuze vrij simpel. Kiezen zij ervoor om het cultureel marxisme van zich af te schudden en de toekomst van de kerk te waarborgen? Of gaan zij op oude voet verder, waarmee zij hun eigen ondergang garanderen.

Reacties

Bart Bohemen

De heer Bohemen heeft een uitgebreide kennis op het gebied van sociale vraagstukken en verwerkt deze dan ook nauwkeurig in zijn publicaties. Zijn vakgebied omvat onder meer socio-economische en demografische ontwikkelingen in Europees verband.

11 gedachten over “Het christendom sterft een langzame dood

 1. In het Bijbelboek Openbaring, 3:16 , wordt door Yeshua (Jezus) al gezegd, dat er een kerk zal zijn, die zo lauw is (koud noch heet) dat HIj die “uit Zijn mond” zal spugen”.
  Dat is wat we ook nu zien, zie verder mijn artikel:
  http://tora-yeshua.nl/2015/01/huidige-kerkensynagoges-om-van-te-kotsen-opb-316-of-is-het-bij-u-anders-reageer-hier-onder/
  Door deze eindtijd heen zullen we eerst de antichrist zien, in diverse vormen (lauwe kerk, RK kerk, valse oecumene, interreligieus denken, NWO, vrijmetselarij, islam e.d.) en een antichrist-wereldleider als hoofd van de NWO.
  Als die slavernij op zijn hoogtepunt is en ook Israel bijna is verwoest (Zacharia 14) dan komt JHWH terug op aarde te Yerushalayim in de gestalte van Yeshua ha Mashiach, om Zijn Koninkrijk te stichten, eerst voor 1000 jaar en dan voor eeuwig.
  Dat is de Bijbelse lijn, wie dat weet is niet echt verbaasd over wat er gaande is.
  Maar het is onuitsprekelijk tragisch, dat die “lauwe kerk” zo massaal is, de Tora-Yeshua gemeente(s) laten zien dat het ook anders kan, zie tora-yeshua.nl
  Shalom
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

 2. Goed stuk, het verraad van de katholieke kerk is inderdaad zowel stuitend als onbegrijpelijk.
  Op mijn vraag waarom er nooit aandacht wordt besteed aan de enorme christenvervolgingen, bleef het ontwijkend stil.
  De opkomst van de anti-EU gevoelens , gekoppeld aan Rusland en de orthodoxe kerk kan heel goed een nieuwe route worden.
  In den Bosch staat bv de mooie orthodoxe Catharina-kerk die over de Dieze heen is gebouwd, bezoekje waard,

 3. Pingback: Bekeer of sterf |

Geef een reactie