Haagse demonstratie tegen Rutte II

Op 27 januari organiseerde Break the System een demonstratie in Den Haag. De protestactie ving aan om 11 uur in de ochtend op het Malieveld. Ook Curiales was erbij en heeft een kleine video reportage gemaakt. Lang duurde ons verblijf overigens niet. De demonstratie viel ons inziens tegen en de sfeer eromheen trok ons niet. Wij arriveerden rond de klok van twaalf en woonde de demonstratie een kleine drie kwartier bij. Een paar opmerkelijke zaken op een rijtje gevolgd door nieuws uit de kranten omtrent deze Haagse protestactie.

Bij aankomst merkte wij een grote aanwezigheid van ME’ers rondom en op het Malieveld. Er waren toen zelfs meer agenten van de ME dan aanwezige bezoekers. Naast het podium zagen wij drie vlaggen, waarvan twee ons erg verbaasde. Naast de Nederlandse vlag stond er een Palestijnse vlag gevolgd door een homovlag. Nog steeds vragen wij ons af, doch met alle respect, wat hiervan het nut is? Wij konden niet direct een verband leggen tussen enerzijds Palestina en de homo-emancipatie, en anderzijds het compleet falen van kabinet Rutte II.

Het begin van de show hadden wij gemist. Onderweg van het Centraal Station hoorden wij vanuit de verte al geluiden vanuit het Malieveld komen. Uit het nieuws kan ik opmaken dat dit een jongeman betreft, genaamd Erwin. Zijn speech werd met gemixte gevoelens ontvangen volgens The Post Online. Op het moment dat wij ons nabij het podium vestigde, was er een mevrouw aan het woord. De speech werd jammer genoeg voor een groot deel vanaf een mobiel apparaat opgelezen. Hierdoor kwam het op ons met minder overtuiging over en dit deed de inhoud van het betoog tekort.

Na deze mevrouw werd het woord gegeven aan een rapper. Hij begon met het lezen van zijn geschreven stuk tekst waarin hij zijn gevoelens van onder andere teleurstelling naar de huidige maatschappij uitte. Deze speech werd over het algemeen goed ontvangen en naar ons idee zat er bij deze spreker meer overtuigingsdrang dan bij zijn voorganger. Na enkele minuten was het tijd voor muziek. De rapper bracht zijn lied ten gehore aan de bezoekers. Aan het eind van zijn lied zijn wij weggegaan.

Later op de dag bleek dat de demonstratie op bevel van burgemeester Van Aartsen is beëindigd. De demonstratie zou volgens de afspraak alleen op het Malieveld plaatsvinden maar enkele demonstranten waren van plan naar het Binnenhof te gaan om verder te demonstreren. Een woordvoerder van de politie gaf aan dat dit tegen de afspraak was en om deze reden volgde er enkele arrestaties. De demonstratie eindige in een rel waardoor de laatste zanger, die op het programma gepland stond, niet meer mocht optreden.

Volgens lokale bronnen waren er in totaal zo’n 500 mensen aanwezig. De organisatie verwachtte ongeveer 10.000 mensen. Verder hadden meer dan 4000 mensen op Facebook aangegeven aanwezig te zijn op de demonstratie. De demonstratie viel ons over het algemeen tegen. Hoewel de organisatie beweert links noch rechts te zijn, had de sfeer toch duidelijke signalementen van extreem-links, getuige bijvoorbeeld de vlaggen. Verder was de aanwezigheid van zoveel politiekracht weliswaar opvallend, maar achteraf gezien toch niet onnodig. Hieronder kunt u een kleine impressie opvangen van het begin van de demonstratie.

Reacties

Daniël Leeuwenhart

De heer Leeuwenhart schrijft met regelmaat over de betrekkingen tussen de Europese Unie (EU) en Rusland. Als euroscepticus hecht hij waarde aan nationale belangen en verkiest deze boven de supranationaliteit van de EU. Met de kracht van de pen streeft hij naar meer macht voor Den Haag, en minder voor Brussel.

Geef een reactie