Film Michiel de Ruyter gekaapt door de linkse kerk

Michiel de Ruyter had in zijn leven heel wat schepen gekaapt. Ironisch genoeg wordt honderden jaren na zijn dood zijn levensverhaal gekaapt. De Ruyter zou zich in zijn graf omdraaien als hij de cast hoorde spreken over de film waarin hij het hoofdpersonage is. De acteurs en regisseur van de film Michiel de Ruyter hebben in een interview aangegeven welke politiek correcte boodschap zij met de film wilden afgeven.

In eerste instantie lijkt acteur Barry Atsma zich uit te spreken tegen de terreuraanslagen in Parijs, maar al snel veranderd dat. Atsma probeert duidelijk te maken dat historisch figuur Johan de Witt al honderden jaren geleden het belang van tolerantie benadrukte. Daarna legt hij een verband tussen Johan de Witt en de PVV en geeft aan waarom die partij fout is.

Wanneer men de video zonder geluid bekijkt, is de afgunst van zijn gezicht af te lezen.  Ook geeft Atsma aan dat “het iets willen opleggen aan anderen” verkeerd is. Aangezien dit precies is waarom de aanslagen in Parijs zijn gepleegd, raad ik Atsma aan zich eens in te lezen over het onderwerp islam.

Daarna volgt het onderwerp slavenhandel. Volgens Atsma was Nederland in de tijd van de Gouden Eeuw een “hufterig land”, dat zich o.a. schuldig maakte aan slavenhandel. We mogen ons echter gelukkig prijzen; Michiel de Ruyter was “een van de weinige die iets goeds deed. Hiermee haalt Atsma vele Nederlandse historische figuren door het slijk. Een ieder die ook maar iets met het onderwerp slavernij te maken had is bij voorbaat slecht.

Na Atsma komt regisseur van de film Roel Reiné aan het woord. Al vrij snel geeft Reiné aan dat “trots zijn op Nederland een vies woord is. Ook Reiné bekritiseerd de PVV. Hij zegt dat trots zijn op Nederland door dit soort partijen op een foute manier naar voren is gebracht. Blijkbaar heeft Reiné de goddelijke gave te bepalen wat correct is en wat niet.

Acteur Derek de Lint mag ook even zijn zegje doen. Hij begint ook al snel over de slavernij. Verder moet Nederland zich schamen voor zijn verschrikkelijke daden in Indonesië. Vervolgens komt Frank Lammers aan het woord, die de protagonist van de film is. De man probeert als intelligent over te komen, maar aan zijn manier van spreken kan men vaststellen dat hij weinig opleiding genoten heeft.

Volgens Lammers was de Ruyter’s belangrijkste daad het vaststellen van “tolerant Nederland”, wat dat ook mag zijn. Ook geeft Lammers aan dat we tolerant Nederland momenteel “uit het oog aan het verliezen zijn” en waarom dat zo slecht is. Verder is de hoofdboodschap van de film tolerantie,”ongeacht geloof of kleur.

Het interview met de cast van de film roept tal van vragen bij ons op. Was de Gouden Eeuw alleen mogelijk d.m.v. tolerantie? Wat heeft Michiel de Ruyter te maken met tolerantie? Wat heeft Michiel de Ruyter te maken met de PVV?

Het verband tussen de slavernij en de Gouden Eeuw wordt ook constant belicht. Alsof de slavernij de enige gebeurtenis van die tijd was. De Italiaan Columbus had slaven. De Romeinen maakten Europeanen en Afrikanen tot slaaf. De islamitische Barbarijse Staten maakten christelijke Europeanen en zwarte Afrikanen tot slaaf. De Chinese dynastieën en het Russische Keizerrijk maakten hun eigen volk tot slaaf. Afrikanen verkochten andere Afrikanen als slaaf… Moeten huidige naties tot op de dag van vandaag vervuld zijn van schaamte omdat er enige connectie was met de slavernij?

Het historische personage wordt door de regisseur en cast geheel uit zijn verband getrokken. Zij hebben bepaald dat Michiel de Ruyter “goed” is en een groot gedeelte van andere historische figuren “slecht”. Verder komt het er op neer dat de Nederlanders zich kapot moeten schamen voor hun geschiedenis. Denkt u dat de Spanjaarden en Portugezen zich schamen voor hun koloniale verleden? Geen haar op hun hoofd die daar aan denkt. Ze zijn er trots op.

Gebeurtenissen die plaatsvonden in het verleden zijn niet te relativeren vanuit ons moderne perspectief. De wereld stak toen anders in elkaar. De wetenschap was onderontwikkeld en het humanisme stond in de kinderschoenen. Ja, Nederland heeft toen andere volken onderdrukt, net zoals Nederlanders ook door andere volkeren zijn onderdrukt. Met andere woorden, het was eten of gegeten worden.

De film Michiel de Ruyter blijkt volgens de cast en regisseur een heel ander doel te dienen dan de kijker te amuseren en informeren. Het doel van de film is de aanval openen op onze geschiedenis en de PVV. Michiel de Ruyter, onze nationale volksheld, is gekaapt door de multicul/policor elite. Het is alsof er alleen maar VARA-personeel achter de schermen van de film heeft gewerkt.

Reacties

Bart Bohemen

De heer Bohemen heeft een uitgebreide kennis op het gebied van sociale vraagstukken en verwerkt deze dan ook nauwkeurig in zijn publicaties. Zijn vakgebied omvat onder meer socio-economische en demografische ontwikkelingen in Europees verband.

Geef een reactie