Europa’s demografische nachtmerrie

Demografie is allesbepalend. Europa, waaronder Nederland, kampt al jarenlang met negatieve demografische cijfers. Dit is voornamelijk te wijten aan de vergrijzing evenals het lage geboortecijfer. Veel mensen zien een laag geboortecijfer als een positieve ontwikkeling; er wonen immers al teveel mensen in Nederland. Dit is een zeer naïeve gedachte en getuigt van weinig kennis over het onderwerp. Demografie is de doorslaggevende factor voor onze waarden, cultuur, economie en toekomst. Het is vooral die toekomst die er momenteel niet al te rooskleurig uit ziet.

Vaak vragen we ons af waarom de massa-immigratie onverstoorbaar doorgaat. Sommigen beweren dat linkse partijen dit beïnvloeden. Zij zouden gemotiveerd worden door compassie voor de (arme) medemens of hun achterban willen aanvullen met “stemvee”. Als dit waar zou zijn, zou een rechtse partij zoals de VVD zich in de eigen voet schieten door hier aan mee te doen. We hebben al meerdere kabinetten gehad waarin de VVD een prominente rol heeft gespeeld. Toch gaat de massa-immigratie ook met hun goedkeuring onverminderd door. Wat is dus de daadwerkelijke reden?

Economie verklaart massa-immigratie
Na de Tweede Wereldoorlog is er door de invloed van organisaties als de World Trade Organization (voorheen de GATT) een vrij liberale vorm van economie in Europa ontstaan. Deze vorm van economie is sterk afhankelijk van het consumentisme. Hoe meer producten er worden geproduceerd en verkocht, des te beter het is voor de economie.

Dit zorgt ervoor dat economische groei verbonden is met bevolkingsgroei, een grotere bevolking betekent dus meer potentiële consumenten. In Europa hebben we te maken met een natuurlijke bevolkingskrimp, er worden te weinig kinderen geboren. Ieder stel zou minimaal 2.1 kinderen moeten krijgen om een positief nationaal bevolkingscijfer te behouden. In Europa krijgt een vrouw gemiddeld 1.6 kinderen. Bevolkingsafname en minder geboortes betekent dus minder potentiële consumenten.

Een ander belangrijk aspect van demografie waar wij mee te maken hebben is de vergrijzing. Natuurlijk is het een positieve ontwikkeling dat mensen steeds ouder worden. Naar verwachting zal het aantal mensen tussen de 55 en 64 jaar flink toenemen. Ook de groep 65+ groeit gestaag. Helaas hebben wij niet de draagkracht om deze groeiende groep ouderen te onderhouden. Zo speelt de beroepsbevolking een belangrijke rol in het onderhouden van gepensioneerden. Als het aantal jonge(re) mensen in de maatschappij afneemt, zijn er dus ook minder mensen om de ouderen te onderhouden. Uiteindelijk zal een steeds kleinere groep jongeren een steeds grotere groep ouderen in stand moeten houden.

De afname van geboortes en vergrijzing zorgen voor bijna onvoorstelbare cijfers. Volgens het U.S Census Bureau zal rond het jaar 2030 de Europese beroepsbevolking met 14% zijn afgenomen en het aantal consumenten verminderd met 7%. Verder zal de gemiddelde leeftijd van de Europese burger in 2050 49(!) jaar zijn. Dit brengt grote economische veranderingen teweeg. De pensioenleeftijd zal steeds hoger worden om deze veranderingen op te kunnen vangen. Verder zal het BBP afnemen, waardoor er minder geld beschikbaar komt voor zorg, pensioenen en diensten voor ouderen. Dat terwijl de groep ouderen juist sterk groeit. Als we de huidige bezuinigingen op de zorg in acht nemen, is het duidelijk hoeveel het onderwerp demografie deze bezuinigingen beïnvloedt.

Hiermee komen we aan bij het volgende onderwerp. Hoe probeert de overheid deze gevolgen op te vangen? Het antwoord is simpel: immigratie, massa-immigratie welteverstaan. Enorme aantallen immigranten zijn nodig om de krimpende en vergrijzende Europese bevolking aan te vullen. Dit zal enorme sociale en culturele veranderingen met zich mee brengen.

Verandering van de bevolkingssamenstelling
De bewering dat de hoge immigratie alleen te danken is aan linkse partijen is dus niet waar. Partijen als de VVD, die (grote) ondernemers vertegenwoordigen en daarmee afhankelijk zijn van economische groei, zijn ook zeer gebaat bij massa-immigratie. Ook de Europese Unie drukt maar al te vaak het belang van immigratie uit en vindt dat deze onverminderd door moet gaan. Volgens de London School of Economics and Political Science moet Europa een voorbeeld nemen aan de immigratiehervorming die toegepast is in de Verenigde Staten.

Vanaf eind jaren 60 tot op heden vindt er grootschalige migratie richting de VS plaats. Deze migranten zijn vooral afkomstig uit Latijns-Amerika, maar ook uit het Caribische gebied en Zuidoost-Azië. Volgens recente berekeningen zullen er in 2043 meer minderheden leven in de VS dan Amerikanen van Europese afkomst. Hiermee zal de VS ook zijn Europese karakter verliezen. Het Amerika dat we kennen uit de films zal ophouden te bestaan. Ook voor Groot-Brittannië geldt een soortgelijk scenario. Momenteel zijn Britten al een minderheid in de hoofdstad Londen. Volgens sommige demografen zullen rond het jaar 2066 etnische Britten een minderheid zijn in eigen land.

In Nederland is een vergelijkbare situatie gaande. Vraagt u zich wel eens af hoe Nederland er uit zal zien over 20 of 30 jaar? Ik raad u aan een kijkje te nemen op scholen. De jeugd van vandaag is immers de toekomst van morgen. Dit is goed zichtbaar in de grote steden van Nederland. In steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag bestaat ongeveer de helft van de bevolking al uit niet-westerse allochtonen. Autochtone jongeren zijn al een minderheid in deze steden.

Ook op religieus gebied zal Nederland sterk veranderen. Het christendom in Nederland vergrijst net zo hard als de bevolking, met als gevolg dat kerken leegstromen. Daar tegen over staat dat de islam aan een opmars bezig is. Dit komt grotendeels door immigratie, maar ook omdat moslims gemiddeld meer kinderen krijgen dan etnische Nederlanders. Dit geldt ook voor veel andere West-Europese landen. Verder verloopt de integratie van moslims ook niet goed. Vaak wordt beweerd dat hoe meer generaties verstrijken, des te meer moslims zich zullen aanpassen aan de Europese levenswijze. Het tegendeel blijkt waar, de tweede en derde generatie moslims wordt juist steeds religieuzer.

Tot hoever zijn Europeanen bereid deze grootschalige veranderingen te accepteren? Wegen de economische belangen van massa-immigratie af tegen de sociaal-culturele veranderingen in onze maatschappij? En misschien nog belangrijker: is massa-immigratie wel een oplossing voor de krimpende en vergrijzende bevolking?

Alternatieven voor massa-immigratie
Lang niet alle demografen zijn het er over eens dat massa-immigratie een oplossing is voor bevolkingskrimp. Gerhard K. Heilig was hoofd van het bevolkingsregister van de Verenigde Naties. Heilig beweerd dat de Duitse regering  zijn hoop heeft gevestigd op massa-immigratie om de krimpende Duitse bevolking aan te vullen. Volgens Heilig zouden er in de loop van de aankomende 60 jaar 261 miljoen immigranten nodig zijn om het huidige pensioenstelsel te kunnen behouden. Ook zouden er 490 miljoen immigranten nodig zijn om de huidige vergrijzing te kunnen stoppen.

Dit soort cijfers zijn simpelweg onhaalbaar. Toch ligt de oplossing voor de hand. Bernd Lucke van de Duitse eurosceptische partij Alternative Für Deutschland legt het ons haarfijn uit. Volgens Lucke is het belachelijk dat een vrouw uit een rijk land als Duitsland slechts 1.3 kinderen krijgt. Dit terwijl een vrouw uit een straatarm land als Niger bijna zeven kinderen krijgt. Lucke beweerd dat het krijgen van kinderen financieel ondersteund moet worden en dat Duitsers eens wat minder moeten gaan werken. In plaats daarvan moeten ze meer tijd besteden aan het gezin.

De PVV heeft gelijk m.b.t. hun standpunt over massa-immigratie: die moet stoppen. Niet alleen verstoord het de sociaal-culturele orde, maar het kost ook handen vol geld. Toch komt de PVV ook niet met concrete oplossingen voor de krimpende bevolking. Deze oplossingen kunnen we vinden bij christelijk georiënteerde partijen: het gezin moet weer de hoeksteen van de samenleving worden.

Het nemen van kinderen en financiële ondersteuning daarvan moet worden gestimuleerd. Zoals Bernd Lucke aangaf zal er meer aandacht moeten komen voor het gezinsleven. Dit betekent dat er minder gefocust moet worden op het liberaal economisch gedachtegoed evenals de consumptiemaatschappij. Hoewel het aantal geboortes laag is, is de kinderwens van Europeanen niet afgenomen. Het enige dat ontbreekt is een overheid en maatschappij die het nemen van kinderen stimuleert.

Reacties

Bart Bohemen

De heer Bohemen heeft een uitgebreide kennis op het gebied van sociale vraagstukken en verwerkt deze dan ook nauwkeurig in zijn publicaties. Zijn vakgebied omvat onder meer socio-economische en demografische ontwikkelingen in Europees verband.

Een gedachte over “Europa’s demografische nachtmerrie

Geef een reactie