Charlie Hebdo schudde ons wakker. Geldt dat ook voor politici?

President François Hollande noemde de aanslag op Charlie Hebdo “een daad van exceptionele barbaarsheid.” Europa stond versteld van de mate van geweld die de jihadisten bereid waren te gebruiken. Maar is deze verbazing terecht? Westerse staten hebben zeer bedenkelijke rollen gespeeld in de burgeroorlogen van Syrië en Libië. Sommigen beweren dat door deze bemoeienis de Franse regering medeverantwoordelijk is voor de aanslag.   

Het westen heeft jarenlang dictators als Khadaffi en Mubarak getolereerd. Khadaffi was zelfs goed bevriend met enkele staatshoofden. Na het uitbreken van totale chaos gedurende de Arabische Lente koos men zonder na te denken de kant van de rebellen. Deze rebellen waren gematigd, althans dat werd ons verteld.

Deze “gematigde” rebellen werden in het westen de hemel in geprezen. Vrijheidsstrijders werden ze genoemd. Diederik Samsom gaf zelfs aan begrip(!) te hebben voor de jihadstrijders die naar Syrië trokken. Bij andere westerse leiders was het niet anders. Volgens David Cameron moest Assad ten koste wat het kost vertrekken. De Amerikaanse neocon en oorlogsstoker John McCain heeft zelfs persoonlijk overlegd met de Syrische rebellen. Ook Hollande drukte uit dat het van belang was de Syrische rebellen te bewapenen.

Achteraf gezien blijken veel gematigde rebellen helemaal niet zo gematigd te zijn. Het gematigde Vrije Syrische Leger heeft nog maar een fractie van de manschappen die zij jaren geleden hadden. Veel strijders hebben ondertussen de overstap gemaakt naar radicale groeperingen zoals ISIS en Al-Qaeda. Ze zouden de door het westen geleerde technieken, geld en wapens met zich meenemen.

Het westen had nooit partij moeten kiezen gedurende de Arabische Lente. Wat veel mensen vergeten is dat de burgeroorlog in Syrië ook deel uitmaakt van de al 1400 jaar durende strijd tussen soennitische en sjiïtische moslims. Miljoenen mensen worden over de kling gejaagd omdat beide partijen menen de islam op de juiste manier te belijden. De Syrische burgeroorlog was een uitgesproken kans geweest om radicale elementen in onze maatschappij te traceren, te laten vertrekken naar Syrië en vervolgens nooit meer terug te laten keren.

Helaas is dit niet het geval. Het westen kiest openlijk partij voor “gematigde” rebellen, omdat zij na de overwinning behaald te hebben een westerse georiënteerde democratie zullen opbouwen. Dat is een zeer naïeve gedachte. Nu we erachter zijn gekomen dat de gematigde rebel niet bestaat, weten we ook dat zij onze waarden en manier van leven net zo erg verachten als het regime van Assad.

Het wordt ook steeds duidelijker hoe nutteloos een organisatie als de Verenigde Naties is. De machtigste landen op aarde gebruiken hun vetostem maar wat graag, waardoor ingrijpen onmogelijk is. Ook was de VN de eerste die zich uitsprak tegen de gasaanval in 2013, die volgens hen door Assad georkestreerd was. Hoewel daar nooit bewijs voor gevonden was, was het westen bijna bereid te interfereren in Syrië. Godzijdank is dit nooit gebeurd, het zou de zoveelste mislukte en geldverslindende operatie zijn. Geen enkel islamitisch land zit op een westerse interventie te wachten, laten we gehoor geven aan hun wensen. Er dient geen westers leven meer opgeofferd te worden aan de brandhaard die het Midden-Oosten heet.

We moeten stoppen met denken dat we de politieman van de wereld zijn. Steeds maar weer zijn we verbijsterd wanneer mensenrechten geschonden worden of wanneer er chemische wapens gebruikt zijn. Vervolgens komt het met Botox gevulde hoofd van John Kerry wel even vertellen dat deze manier van oorlogvoering niet humaan is. De gedachte dat oorlog humaan uitgevochten kan worden, is als een ziekte in het hoofd van de westerse man.

Helaas is het de Europese burger die de prijs moet betalen voor zijn incapabele overheid. De gebroeders Kouachi, die verantwoordelijk waren voor de aanslag in Parijs, waren al langere tijd in beeld bij de Franse veiligheidsdiensten. Ten eerste hebben zij de broers laten terugkeren naar Frankrijk, terwijl men wist dat zij in de door oorlog geteisterde landen Syrië en Yemen hadden gevochten. Verder hebben zij de broers geen strobreed in de weg gelegd om contacten te leggen, wapens te verkrijgen en de aanslag uit te voeren.

Dit falen hebben de medewerkers van Charlie Hebdo evenals de bezoekers van de Joodse supermarkt met de dood moeten bekopen. Hollande stelde een dag van nationale rouw in. Daar stonden ze dan, arm in arm. Hollande, Cameron, Erdogan.. Allen hebben ze de rebellen voorzien van training, geld en wapens. Ze zouden voor een krijgsraad moeten verschijnen voor het bevoorraden van de vijand. Helaas zijn hun krokodillentranen voor veel mensen genoeg.

Reacties

Bart Bohemen

De heer Bohemen heeft een uitgebreide kennis op het gebied van sociale vraagstukken en verwerkt deze dan ook nauwkeurig in zijn publicaties. Zijn vakgebied omvat onder meer socio-economische en demografische ontwikkelingen in Europees verband.

Geef een reactie