Oorlog in Europa niet ondenkbaar

“Als de mensen een sterk paard zien en een zwak paard, dan zullen zij van nature het sterke paard sympathieker vinden”- Osama bin Laden

Hoewel Osama bin Laden totaal geen bewonderenswaardig persoon was, maakte hij met deze opmerking wel een punt. Helaas zijn wij het zwakke paard. Europa is incapabel gebleken het radicaal islamisme aan te pakken. De gevolgen daarvan hebben we afgelopen woensdag kunnen zien, toen twaalf medewerkers van het satirische blad Charlie Hebdo genadeloos afgeslacht werden. Ook kunnen de daders rekenen op sympathie van een substantieel gedeelte van de Europese moslimbevolking. Dit betekent dat de vijfde colonne onder ons leeft. Er is een enorme polarisatie tussen de moslimwereld en het westen gaande. Westerse waarden, zoals de vrijheid van meningsuiting, zijn al lang niet meer vanzelfsprekend. Keiharde maatregelen moeten genomen worden om onze cultuur en samenleving van de ondergang te redden.

Zwak leiderschap
Het eerste waar we ons van moeten ontdoen is zwak leiderschap. Onder leiding van de VVD alsook de PvdA zijn grootschalige bezuinigingen uitgevoerd op de AIVD en defensie. Radicale moslims vormen al geruime tijd een gevaar voor de westerse samenleving. In zeer korte tijd zijn er vele aanslagen geweest. Midden op de straten van het drukke Londen werd een Britse soldaat vermoord met messen. In Canada kwamen twee soldaten om door aanslagen. In België vermoordde een jihadist bezoekers van een Joods museum. Een gijzeling met dodelijke afloop in Sydney. De lijst lijkt eindeloos. Toen duidelijk werd dat terugkerende jihadisten een substantieel gevaar vormen voor de Nederlandse samenleving, werd er snel 25 miljoen euro beloofd aan de AIVD. Onze regering, die verantwoordelijk is voor de veiligheid in ons land, loopt achter de feiten aan.

Culturele wedergeboorte
Wie nu nog beweert dat de islam een vredelievende religie is, kijkt bewust weg. De website The Religion of Peace houdt nauwkeurig bij hoeveel aanslagen er wereldwijd gepleegd worden in naam van de islam. Sinds 11 september 2001 hebben er bijna 25.000 bevestigde terroristische aanslagen plaatsgevonden. Dat komt neer op 1923 aanslagen per jaar, 36 per maand en vijf per dag. Elke dag weer, ergens op de wereld, komen er mensen om en raken gewond door islamitisch geïnspireerde terreuraanslagen.

Westerse “leiders” zoals Barack Obama en David Cameron vertellen ons dat dit niks te maken heeft met de islam en dat de meeste moslims vredelievend zijn. Keer op keer blijken onze leiders apologeten voor de islam te zijn en relativeren de moordpartijen. Ze stikken er maar in. Weldenkende mensen weten ondertussen wel beter. Veel belangrijker is het overleven van onze eigen cultuur en beschaving. Het cultuurrelativisme, cultureel marxisme en progressivisme hebben decennialang de waarheid in het duister gehouden. Elke vorm van nationale trots werd verketterd. Nu we erachter zijn gekomen dat er mensen bereid zijn onze westerse waarden om zeep te helpen, zijn we als een wesp zonder angel.

We zijn verbijsterd door de mate van geweld die de jihadisten gebruiken. Onthoofdingen, massa-executies, kruisigingen, niets is ze te gek. Ondertussen pronken wij met termen als “humane oorlogsvoering”; een catastrofale fout. Oorlog is niet humaan. Sterker nog, oorlog is nooit humaan geweest. We gaan de strijd niet winnen van inhumane tegenstanders met softe aanpak. De oude krijgswet, die het dienen van een vreemde mogendheid bestraft, moet weer worden ingevoerd. Paspoorten moeten worden ingetrokken en radicalen worden uitgezet. De massa-immigratie moet stoppen. Strengere grenscontroles. Soldaten en militaire politie moeten gewapend en zichtbaar aanwezig zijn in drukke publieke ruimtes, net zoals dat al op Schiphol gebeurt. Als onze overheid ons niet veracht, voeren zij deze maatregelen uit.

Overschreden grenzen
De islamitische terreur lijkt geen grenzen te kennen. De hoogst haalbare eer is doden of gedood worden. Afgelopen december viel de Taliban een school in Pakistan aan en schoot 145 mensen dood. Het merendeel van de slachtoffers bestond uit jonge kinderen. Deze lugubere toekomst hangt ons ook boven het hoofd als we nu niet handelen. De Pakistaanse regering liet er in ieder geval geen gras over groeien en voerde meteen de doodstraf in voor terroristen. Na de aanslagen in Parijs wilde ook Marine Le Pen een referendum voor de herinvoering van de doodstraf. Alleen keiharde straffen helpen nog tegen deze beesten, die bereid zijn onschuldige mannen, vrouwen en kinderen te vermoorden.

We moeten onze kop uit het zand halen en de realiteit aanvaarden. De oorlog is aan ons verklaard. De terroristen weten dat de westerse wereld in verval raakt. Wij zijn het zwakke paard. Hoe lang moeten de lichamen zich nog opstapelen voordat we eindelijk wakker worden?

Reacties

Bart Bohemen

De heer Bohemen heeft een uitgebreide kennis op het gebied van sociale vraagstukken en verwerkt deze dan ook nauwkeurig in zijn publicaties. Zijn vakgebied omvat onder meer socio-economische en demografische ontwikkelingen in Europees verband.

2 gedachten over “Oorlog in Europa niet ondenkbaar

Geef een reactie