Terrorisme in Nederland dichterbij dan ooit

In september van dit jaar verbood de Nederlandse legertop het dragen van een uniform in het openbaar vervoer. In november gaf het Amerikaanse leger een soortgelijk bevel, soldaten gestationeerd in Europa mogen niet langer hun uniform op straat dragen. Het is duidelijk dat er grote veranderingen gaande zijn in onze hedendaagse maatschappij. De krijgsmacht is verantwoordelijk voor de verdediging van Nederland tegen interne- en externe vijanden. Het uniform staat symbool voor deze verdediging. Vele generaties lang is het uniform met trots gedragen, nu beslist de Nederlandse overheid dat dit niet langer zo kan zijn.

Tijdens de oorlogen in Afghanistan en Irak zijn 27 Nederlandse militairen om het leven gekomen. Zij gaven hun leven in de strijd tegen een vijand die geïnspireerd wordt door een ideologie van haat, geweld en onderdrukking: het jihadisme. De laatste jaren is er een grote groep geradicaliseerde moslimjongeren uit Nederland naar Syrië en Irak getrokken om deel te nemen aan de internationale jihad. In Afghanistan bestreden Nederlandse soldaten de Taliban. Afgelopen oktober zwoer de leider van de Pakistaanse Taliban trouw aan ISIS, dit betekent dat ondanks het afstandsverschil tussen Syrië en Pakistan een grote solidariteit tussen de twee terreurgroepen bestaat. Sterker nog, ideologisch gezien zijn er bijna geen verschillen. Als het jihad-toerisme een paar jaar eerder zijn intrede had gedaan, hadden de Nederlandse strijdkrachten en “Nederlandse” jihadgangers lijnrecht tegenover elkaar kunnen staan.

Wie denkt dat dit een ver-van-mijn-bed-show is heeft het gruwelijk mis. Al honderden Nederlandse moslims zijn vertrokken om deel te nemen aan de jihad en vele anderen zijn tegengehouden door de veiligheidsdiensten. Blijkbaar is het zeer belangrijk deze mensen koste wat het kost in Nederland vast te houden. Niet alleen mannen, maar ook vrouwen en zelfs hele gezinnen zijn al naar Syrië en Irak afgereisd. Helaas lost het vertrek van deze mensen niks op. Onder moslims woonachtig in Nederland bestaat er een enorme sympathie voor de daden van terreurgroepen als ISIS. Een recent onderzoek toont aan dat 72% van jonge Turken in Nederland achter de opmars van ISIS staat. De massale executies, onthoofdingen, kruisigingen en verkrachting wordt voor lief genomen. Hiermee is ook direct de mythe ontkracht dat radicalisme onder moslims een randverschijnsel is.

Na zo veel alarmerende berichten verwacht men een kordaat optreden van de Nederlandse overheid. Helaas blijft dit optreden uit. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is de terrorismedreiging voor Nederland momenteel zeer hoog. De Nederlandse strijdkrachten kunnen een belangrijkere rol spelen dan ooit. In plaats daarvan gaan de strijdkrachten gebukt onder grootschalige bezuinigingen. Verder wordt het uniform verbannen uit de openbare ruimte. Het is immers belangrijker te voorkomen dat radicale moslims zich geprovoceerd voelen.

Niet alleen de Nederlandse overheid faalt jammerlijk, maar ook de rechtsstaat. De rechtsprekende macht zou ons land veiliger kunnen maken door de paspoorten van jihadisten af te nemen. Volgens de Nederlandse wet is het strafbaar om te dienen in een krijgsmacht die vijandig is aan de Nederlandse of een van zijn bondgenoten. Ook zijn misdaden tegen de menselijkheid, genocide en oorlogsmisdaden redenen om paspoorten in te trekken. Vroeger werden deze wetten ook daadwerkelijk toegepast, denk aan Poncke Princen of nazi collaborateurs. Voor jihadisten gelden deze wetten blijkbaar niet. Zij kunnen doodleuk terugkeren naar Nederland wanneer zij daar zin in hebben. Bovendien worden er miljoenen Euro’s belastinggeld uitgetrokken om terugkerende jihadisten te voorzien van opvang.

Nederland bevindt zich in een neerwaartse spiraal. De overheid zou het radicalisme keihard aan moeten pakken. In plaats daarvan steekt de overheid een dolk in de rug van onze militairen d.m.v. bezuinigingen en het verwijderen van het uniform uit de openbare ruimte. Wat is het doel van de luchtaanvallen op ISIS als de overheid niet eens de veiligheid in Nederland kan garanderen?

Reacties

Bart Bohemen

De heer Bohemen heeft een uitgebreide kennis op het gebied van sociale vraagstukken en verwerkt deze dan ook nauwkeurig in zijn publicaties. Zijn vakgebied omvat onder meer socio-economische en demografische ontwikkelingen in Europees verband.

Een gedachte over “Terrorisme in Nederland dichterbij dan ooit

Geef een reactie