Keerzijde van prostitutie

De Wallen in Amsterdam, de Geleenstraat in Den Haag en de Achterdam in Alkmaar. Drie welbekende voorbeelden van legale prostitutie in Nederland. De meningen over prostitutie zijn sterk verdeeld. Veel mensen aanschouwen het met afschuw. Anderen voelen zich er door aangetrokken, zoals de massa’s toeristen die er op af komen. Prostitutie wordt ook wel het oudste beroep ter wereld genoemd. Waarschijnlijk komt het al voor sinds het ontstaan van de mensheid. Velen zien “de dames van plezier” als een noodzakelijkheid: het biedt mogelijkheden aan seksueel gefrustreerde mannen, met als gevolg dat ze niet overgaan op aanranding of verkrachting. Hoewel dit logisch in de oren klinkt, toont een recent Zweeds onderzoek aan dat de beschikbaarheid van betaalde seks geen invloed heeft op het aantal verkrachtingen. Bovendien zijn er bijna geen vrouwen die werken als prostituee als carrièremogelijkheid zien. Toch is prostitutie verbieden ook geen oplossing. Prostituees zullen hun werkzaamheden illegaal voortzetten waardoor er geen toezicht meer op kan worden gehouden. Verder is er veel te weinig aandacht voor loverboyproblematiek en het enorme aantal Oost-Europese vrouwen dat werkzaam is in de seksindustrie. Het is van groot belang dat de prostitutiesector gemoderniseerd word, waarbij de veiligheid van de prostituee centraal staat.

De keerzijde van prostitutie is dat veel prostituees werken onder dwang. Het is erg moeilijk een schatting te maken over het aantal prostituees dat onder dwang werkt. Cijfers variëren van 30% tot 90%. In een betoog van The Post Online wordt geconcludeerd dat gedwongen prostitutie bij slechts 8% van alle prostituees voorkomt, een waanzinnige bewering. Het is algemeen bekend dat prostitutie gepaard gaat met geweld en intimidatie, het is een moderne vorm van slavernij. Verwacht men nou echt dat een prostituee eerlijk durft toe te geven dat zij onder dwang werkt, terwijl de pooier haar in de gaten houdt?

Loverboys
Het is de nachtmerrie van iedere ouder: je dochter is in handen gevallen van een loverboy. Loverboy is een relatief nieuw woord dat hetzelfde betekent als pooier. Vaak zijn het charmante mannen die een meisje versieren en overladen met cadeaus. Hun vrouwelijke slachtoffers hebben problemen thuis, zijn naïef, hebben psychische problemen en/of weinig eigenwaarde. D.m.v. een gefaseerd systeem wordt het slachtoffer steeds meer afhankelijk gemaakt van de loverboy. Op een gegeven moment komt de aap uit de mouw: de loverboy heeft “financiële problemen” en het slachtoffer kan hem bijstaan door zich te prostitueren. Meestal gebeurt deze laatste stap met enige vorm van dwang. Ook bestaat er een sterk etnisch aspect, ruim 89% van loverboys heeft een allochtone achtergrond. Vooral Marokkaanse mannen zijn overgerepresenteerd. Zij maken met 37% deel uit van alle loverboys.

De Nederlandse overheid treedt uitermate zwak op tegen gedwongen prostitutie. Dit werd ook voor het Nederlandse publiek duidelijk toen de zeer gewelddadige pooier Saban Baran niet terugkeerde van zijn gevangenisverlof en vluchtte naar Turkije. Dat Baran überhaupt verlof kon krijgen om zijn pasgeboren kind te bezoeken is ongelooflijk. Hij had pas een jaar vastgezeten en moest nog ruim zes jaar gevangenisstraf uitzitten. Baran sloeg zijn prostituees in elkaar, hield ze onder water in steenkoud water, dwong ze borstvergrotingen te nemen en abortussen te plegen en pakte al het geld af dat zij verdienden met hun werkzaamheden. Ook moesten vrouwen zich laten tatoeëren met zijn initialen. Of hij ooit zijn straf in Nederland uit zal zitten is zeer onwaarschijnlijk omdat Turkije geen onderdanen uitlevert.

De politie is vaak machteloos als het gaat om de bestrijding van loverboyproblematiek. Slachtoffers lijden aan een soort Stockholmsyndroom. Vrouwen voelen een overdreven sympathie voor hun loverboy of zijn soms nog steeds verliefd op hun pooier, ondanks het feit dat ze misbruikt worden. Vaak speelt intimidatie, geweld en schaamte een grote rol waardoor slachtoffers besluiten niet naar de politie te gaan. Familie van de slachtoffers staan vaak machteloos, ze hebben geen idee waar het slachtoffer zich bevind en kunnen zelf geen stappen ondernemen als er geen bewijs is. De stichting ”Stop Loverboys Nu” kent deze machteloosheid maar al te goed. Toen het bekend werd waar een slachtoffer van een loverboy zich bevond, weigerde de politie in te grijpen. Bovendien vertelde de politie de moeder van het slachtoffer:

“Als je dochter de hoer wil spelen voor haar vriend, moet ze dat zelf weten. Ze is achttien.”

Stop Loverboy Nu besloot in 2009 Marcel Zwoferink te benaderen, eigenaar van een internationaal beveiligingsbedrijf. Zwoferink heeft naar eigen zeggen twaalf slachtoffers van mensenhandel weten te bevrijden. Ironisch genoeg deed een van de loverboys aangifte en niet veel later werd Zwoferink veroordeeld tot tien maanden celstraf. Ook de vader van een bevrijd slachtoffer werd geïnformeerd dat hij strafbaar zou kunnen zijn omdat hij Zwoferink had ingeschakeld. Blijkbaar hebben loverboys en mensenhandelaren meer rechten dan iemand die ingrijpt wanneer de politie dat verzaakt.

Oost-Europese vrouwen
De documentaire ”The Price of Sex” verteld het verhaal van vergeten Oost-Europese vrouwen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel en geëindigd zijn in de seksindustrie. De informatie waaraan de kijker wordt blootgesteld, is werkelijk schokkend. Sinds de val van het communisme begin jaren ’90 zijn er naar schatting 800.000 Oost-Europese vrouwen in de seksindustrie beland. Mensenhandelaren in Oost-Europa gaan over het algemeen anders te werk dan loverboys in Nederland. Slachtoffers zijn vaak afkomstig uit de armste landen van Europa, zoals Moldavië en Bulgarije. Mensenhandelaren bieden hen een baan aan in West-Europa met een goed salaris. Natuurlijk bestaat deze baan niet echt. Bij aankomst op de plaats van bestemming worden de paspoorten van de vrouwen afgepakt. Daarna volgt bedreiging en mishandeling om uiteindelijk de prostitutie in gedwongen te worden. Oost-Europese vrouwen zijn veel te vinden in prostitutiezones van Nederland, maar ook in andere West-Europese landen zoals Duitsland en Italië. Verder zijn er veel Oost-Europese vrouwen werkzaam in Turkije en de Arabische wereld. Ook zijn er relatief veel zigeunermeisjes werkzaam in de seksindustrie waarvan sommige zelfs gedwongen door de eigen familie. Door het wegvallen van grenzen tussen veel Europese landen is mensenhandel makkelijker geworden. Dit was goed te zien in een recente aflevering van het tv-programma ”Wegmisbruikers”. Toen de politie een auto tot stilstand bracht, bleken daar twee Noord-Afrikaanse mannen in te zitten met een meisje van zeventien jaar op de achterbank. Uiteindelijk bleek het meisje onderweg te zijn naar een prostitutiegebied in Nederland.

De EU heeft jammerlijk gefaald dit soort vormen van mensenhandel tegen te gaan. Ook zijn er veel te weinig initiatieven om de problematiek aan te pakken in de thuislanden van de vrouwen. De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal prostituees dat aanklopt bij de politie en hulpinstanties om aangifte te doen van uitbuiting en mishandeling. Veel van deze prostituees zijn afkomstig uit Oost-Europa. Voor de politie is het dweilen met de kraan open. Ook kan de politie de problemen niet goed aanpakken, doordat steeds nieuwe vrouwen uit Oost-Europa zeer gemakkelijk in Nederland als prostituee te werk gesteld kunnen worden.

Het is duidelijk dat er veel problemen voortkomen uit legale prostitutie. Veel te veel vrouwen zijn onder dwang werkzaam als prostituee. Het is belangrijk dat er meer geld vrijkomt om deze vrouwen te helpen. Bovendien is het belangrijk dat loverboys harder aangepakt kunnen worden. Want hoewel slavernij in Nederland al sinds 1863 is afgeschaft, gebeurt het nog iedere dag. Recht onder onze neus.

Reacties

Bart Bohemen

De heer Bohemen heeft een uitgebreide kennis op het gebied van sociale vraagstukken en verwerkt deze dan ook nauwkeurig in zijn publicaties. Zijn vakgebied omvat onder meer socio-economische en demografische ontwikkelingen in Europees verband.

Een gedachte over “Keerzijde van prostitutie

Geef een reactie