Is de monarchie nog van deze tijd?

De Nederlandse monarchie kan op onvoorstelbaar grote steun rekenen van de Nederlandse bevolking. Uit een peiling van TNS NIPO blijkt dat 85% van de bevolking voor behoud van het koningshuis is. Ook in de Tweede Kamer worden er weinig vragen gesteld over de toegevoegde waarde van de monarchie. Een enkele keer hoort men een kritisch geluid van de SP of PVV, maar deze kritiek is meestal zeer gering. Waar komt de overweldigende steun voor het koningshuis toch vandaan? De monarchie is een overblijfsel van onze geschiedenis. De huidige leden van de koninklijke familie staan qua verrichtingen in de schaduw van hun voorgangers. Bovendien zijn een groot aantal schandalen een smet op het blazoen van het koningshuis. Verschillende argumenten zetten vraagtekens bij de legitimiteit van het koningshuis. Past de monarchie nog wel in onze moderne maatschappij?

Helden op sokken
Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger Nederland binnen. Het zijn dit soort momenten waarop het volk het meeste behoefte heeft aan sterk leiderschap. Op 8 mei 1940, slechts twee dagen voor de Duitse inval, werd via de Telegraaf bekend gemaakt dat het koninklijke huis een toevluchtsoord in de Verenigde Staten had afgeslagen. “Vijf eeuwen lang is het huis van Oranje voor geen enkel gevaar op de vlucht geslagen”. Het was ferme taal, maar helaas werd die niet tot uitvoering gebracht. Op 13 mei 1940 vluchtten Koningin Wilhelmina en haar regering naar Engeland, terwijl Nederlandse soldaten nog streden en sneuvelden tegen een militair superieure tegenstander. Het is daarom ook zeer vreemd dat Koningin Wilhelmina vijf jaar later als heldin werd ontvangen in Nederland. Haar rol staat in schril contrast met die van Christian X, Koning van Denemarken, die weigerde te vluchten voor de Nazi’s en de gehele oorlog bij zijn bevolking bleef.

Het gelijkheidsbeginsel
Volgens het gelijkheidsbeginsel, afkomstig uit de Nederlandse grondwet, is iedere inwoner van Nederland gelijk. Toch zweeft de monarchie als een soort goddelijke klasse boven de rest van de bevolking. Zo hoeft de koning bijvoorbeeld geen belasting te betalen. In maart 2014 stapte er een man naar de rechter die van mening was dat zijn belastingaanslag op nihil moest worden gesteld. Volgens hem was Artikel 2 Lid 40, dat bepaald dat de koning vrijgesteld is van belastingen, in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Deze man vond dat hij ook vrijgesteld moest worden van belastingen, maar de rechter gaf hem hier geen gelijk in. Bovendien kan de koning rekenen op een speciale behandeling, mocht hij verwikkeld raken in een strafbaar feit. De speciale behandeling wordt verzekerd door Artikel 42 van de grondwet, welke bepaald dat de koning onschendbaar is. In 1976 werd bekend dat Prins Bernhard 1,1 miljoen dollar aan steekpenningen had aangenomen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed. De ontdekking leidde tot een constitutionele crisis en Koningin Juliana dreigde met aftreden. Het kabinet Den Uyl besloot uiteindelijk niet tot vervolging over te gaan. Hoogstwaarschijnlijk was ieder ander persoon voor dezelfde misdaad berecht.

Schimmige huwelijken
De koninklijke familie kent meerdere gevallen van uiterst schimmige huwelijken. Zowel Juliana als Beatrix trouwden met Duitsers. Dit lag erg gevoelig bij een groot deel van de bevolking, omdat de oorlog nog vers in het geheugen lag. Zowel Prins Claus als Prins Bernhard waren beiden lid geweest van nazi organisaties. Vooral het verleden van Prins Bernhard roept vele vragen op. Bernhard was lid geweest van de NSDAP, alsook van de paramilitaire organisaties SA en de SS. In zijn privéleven was hij ook niet bepaald een rolmodel; hij hield er buitenechtelijke relaties en kinderen op na. In 2001 ontstond er commotie doordat Prins Willem Alexander trouwde met Maxima Zorreguieta. De vader van Maxima, Jorge Zorreguieta, vervulde een politieke functie tijdens het regime van dictator Videla in Argentinië. Onder zijn bewind “verdwenen” duizenden politieke tegenstanders spoorloos. Volgens verschillende experts moest Jorge Zorreguieta op de hoogte zijn van deze schendingen van de mensenrechten. In 2004 trouwde wijlen Prins Johan Friso met Mabel Wisse Smit. Het huwelijk deed erg veel stof opwaaien, omdat Smit eerder een relatie met de beruchte crimineel Klaas Bruinsma had. Door te trouwen met Mabel verloor Friso zijn rechten op de troon. Waarom laat het Koningshuis zich keer op keer in met personen die zeer dubieuze achtergronden hebben?

IJzige stilte
In 2002 werd Nederland opgeschrikt door de moord op Pim Fortuyn. De politicus was in korte tijd zeer populair geworden en vele mensen zijn er van overtuigd dat hij minister-president had kunnen worden. Ook was hij een bekend criticus van de monarchie. Beatrix zag de opkomst van Fortuyn, wat ze als “populisme” bestempelde, met argusogen aan. Volgens Ruud Lubbers, voormalig minister-president van Nederland, heeft Beatrix absoluut niet wakker gelegen van de moord op Fortuyn. Ook weigerde Beatrix de moord op Fortuyn te behandelen in de Troonrede. Twee jaar later werd Theo van Gogh vermoord. In de nasleep van de moord bezocht Beatrix, vergezeld door oud-minister president Jan Peter Balkenende, een moskee en een Marokkaans koffiehuis. Een merkwaardige actie, helemaal wanneer men beseft dat de nabestaanden van Theo van Gogh niet hoefden te rekenen op zulk hoog bezoek.

Foute vriendjes
Hoewel het koningshuis niet veel op heeft met populisme en maar al te graag tolerantie benadrukt, weerhoud dit ze niet van het brengen van staatsbezoeken aan schurkenstaten. Regelmatig zijn leden van de Koninklijke familie te gast bij de monarchieën van landen als Qatar en Oman; landen waar de tolerantie nou niet bepaald hoogtij dagen viert. Het toppunt was het staatsbezoek aan Saudi-Arabië. Een land waar christenen niet erkend worden en waar homoseksualiteit strafbaar is. Ook vinden openbare executies, toegepast d.m.v. onthoofding door een zwaard, met regelmaat plaats. Bovendien worden vrouwen behandeld als tweederangsburgers. Zo mogen vrouwen bijvoorbeeld het huis niet verlaten zonder mannelijke begeleiding en mogen zij ook niet autorijden. Als het koningshuis pretendeert groot voorstander te zijn van tolerantie, is dat een regelrechte leugen.

Met enkele historische, juridische en ethische argumenten valt aan te tonen dat er veel mankeert aan het koningshuis. De financiële kosten van het koningshuis zijn nog niet eens behandeld. Bent u van mening dat het de monarchie voldoende gemoderniseerd is om mee te draaien in de moderne maatschappij? Of ziet u Nederland liever als republiek verder gaan?

Reacties

Bart Bohemen

De heer Bohemen heeft een uitgebreide kennis op het gebied van sociale vraagstukken en verwerkt deze dan ook nauwkeurig in zijn publicaties. Zijn vakgebied omvat onder meer socio-economische en demografische ontwikkelingen in Europees verband.

Geef een reactie